Documentsoort

 • Notities
 • Wetgeving Nederland
 • 2013

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 52 resultaten
 1. 41 reads Language Dutch Cette mission a pour objet de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux violences faites aux femmes et de contribuer à l’évaluation des dispositifs nationaux et locaux en la matière. En lien avec le ...

  Cette mission a pour objet de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux violences faites aux femmes et de contribuer à l’évaluation des dispositifs nationaux et locaux en la matière. En lien avec les ministères concernés, la mission définira également un plan de sensibilisation et de formation des professionnels sur les violences faites aux femmes et assurera la coordination nationale en matière de lutte contre la traite des êtres humains, conformément à la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Frankrijk
  • Frans
 2. 73 reads Language Dutch Définition et sanction pénale de la traite des êtres humains. Définition et sanction pénale de la traite des êtres humains jeudi 17 octobre 2013. 1.Définition et sanction Article 225-4-1 du Code pénal modifié par LOI n°2013-711 du ...

  Définition et sanction pénale de la traite des êtres humains.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Frankrijk
  • Frans
 3. 47 reads Language Dutch [113th Congress Public Law 4] [From the U.S. Government Printing Office] [[Page 53]]            VIOLENCE AGAINST WOMEN REAUTHORIZATION ACT OF 2013 [[Page 127 STAT. 54]] Public Law 113-4 113th Congress                               ...

  [113th Congress Public Law 4][From the U.S. Government Printing Office][[Page 53]]           VIOLENCE AGAINST WOMEN REAUTHORIZATION ACT OF 2013[[Page 127 STAT. 54]]Public Law 113-4113th Congress                                 An Act To reauthorize the Violence Against Women Act of 1994. <<NOTE: Mar. 7,                           2013 -  [S. 47]>>Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, <<NOTE: Violence Against Women Reauthorization Act of 2013. 42 USC 13701 note.>>SECTION 1. SHORT TITLE.This Act may be cited as the ``Violence Against Women Reauthorization Act of 2013''.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Engels
 4. 58 reads Language Dutch Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 januari 2013,  nummer WBV 2013/1, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire  2000: Regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (Kinderpardon)  ...

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 januari 2013, nummer WBV 2013/1, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000:Regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (Kinderpardon) 

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Kinderpardon
  • Kinderpardon
 5. 109 reads Language Dutch Staatscourant 35427, 20 december 2013     Nr. 35427 20 december 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 december 2013, nummer WBV 2013/24, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Sta ...

  Staatscourant 35427, 20 december 2013  

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 6. Language Dutch 67 reads Staatscourant 35782, 23 december 2013 Nr. 35782 23 december 2013 Aanwijzing afpakken Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO Aan: College van Procureurs-Generaal Van: Hoofden van de OM-onderdelen Registratien ...

  Staatscourant 35782, 23 december 2013

  Wetgeving

  • Staatscourant
  • Strafmaatregel
 7. 30 reads Language Dutch Staatscourant nr. 36562, 31 december 2013 Nr. 36562 31 december 2013 Zaaksverdelingsreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 17 december 2013 Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Overijssel vast voor ...

  Staatscourant nr. 36562, 31 december 2013

  Wetgeving

  • Staatscourant
 8. 37 reads Language Dutch Volledige titel: Besluit van..., houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de wijziging van de vergoeding van rechtsbijstandverleners in geval van vervolgaanvragen tot het verlenen van een ...

  Volledige titel: Besluit van ..., houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de wijziging van de vergoeding van rechtsbijstandverleners in geval van vervolgaanvragen tot het verlenen van een verblijfsvergunning van vreemdelingen (Besluit aanpassing vergoeding vervolgaanvragen vreemdelingen).Staatcourant nr. 246, 4 januari 2013

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
 9. Language Dutch 122 reads Volledige titel: Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2013, nr. 382047, directoraat-generaal Politie, programma Arbeidsvoorwaarden in verband met de vaststelling van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse ...

  Volledige titel: Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2013, nr. 382047, directoraat-generaal Politie, programma Arbeidsvoorwaarden in verband met de vaststelling van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (Regeling vaststelling LFNP).Staatscourant, jrg. 2013, nr. 13079, 30 mei 2013

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Politie
 10. 29 reads Language Dutch Staatscourant nr. 14918, 7 juni 2013 Nr. 14918 7 juni 2013 Advies Raad van State betreffende besluit van..... houdende regels ten aanzien van het landelijk parket en het functioneel parket, alsmede ten aanzien van het mandateren va ...

  Staatscourant nr. 14918, 7 juni 2013

  Wetgeving

  • Staatscourant

Pagina's