• Notities
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Ingezetene
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Taal Nederlands 7 Centrale Raad van Beroep Centrale Raad van Beroep overweegt: 'De Svb heeft zich derhalve terecht op het standpunt gesteld dat appellante op de peildata van het vierde kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal van 2011 n ...

  Centrale Raad van Beroep overweegt:'De Svb heeft zich derhalve terecht op het standpunt gesteld dat appellante op de peildata van het vierde kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal van 2011 niet verzekerd was ingevolge de AKW, omdat zij toen nog geen ingezetene was. Verder is niet gebleken dat de Svb zijn in het beleid genoemde uitgangspunten in het geval van appellante niet stelselmatig heeft toegepast als hiervoor onder 4.4 bedoeld.'

  Jurisprudentie

  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Centrale Raad van Beroep
  • Ingezetene
  • Nederlands
 2. Language Dutch 53 reads Central Board of Appeal (Dutch CRB) Ten slotte moet vastgesteld worden dat de Svb in het bestreden besluit, bij de beoordeling of appellante op de peildata van het eerste en tweede kwartaal van 2011 als ingezetene is aan te merken, ...

  Ten slotte moet vastgesteld worden dat de Svb in het bestreden besluit, bij de beoordeling of appellante op de peildata van het eerste en tweede kwartaal van 2011 als ingezetene is aan te merken, nog is uitgegaan van een onjuist beoordelingskader. Het bestreden besluit berust om deze reden niet op een deugdelijke motivering. Het bestreden besluit moet dan ook wegens strijd met artikel 7:12 van de Algemene wet bestuursrecht worden vernietigd, zij het dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand kunnen blijven. Ook de aangevallen uitspraak, waarbij het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond is verklaard, komt derhalve voor vernietiging in aanmerking.

  Jurisprudentie

  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Centrale Raad van Beroep
  • Ingezetene
  • Kinderbijslag
  • Nederlands