Documentsoort

 • Notities
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Folder

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 17 resultaten
 1. Taal Nederlands FairWork Fier Fryslân Humanitas Jade In deze folder van Fairwork in samenwerking met o.a. Fier, worden inzichten getoond en tips gegeven naar aanleiding van een onderzoek naar de problemen en hulpbehoeften van mannelijke sla ...

  In deze folder van Fairwork in samenwerking met o.a. Fier, worden inzichten getoond en tips gegeven naar aanleiding van een onderzoek naar de problemen en hulpbehoeften van mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. Zie ook: 'Mannen na seksuele uitbuiting. Wat zijn hun hulpbehoeften'.

  Publicaties

  • Folder
  • Jade
  • Humanitas
  • FairWork
  • Fier Fryslân
  • Seksuele uitbuiting
  • Mannelijke slachtoffers
  • Nederlands
 2. Taal Engels It is important that governments develop and implement policies to identify trafficking victims who are forced to participate in criminal activity in the course of their victimization, and provide them with appropriate protectiv ...

  It is important that governments develop and implement policies to identify trafficking victims who are forced to participate in criminal activity in the course of their victimization, and provide them with appropriate protective services. In addition to general awareness training on human trafficking, training law enforcement and judicial officials about the principles of non-punishment and non-prosecution of victims is key to increasing the likelihood that individuals will be properly identified by the authorities, and thereby secure access to justice and protection.

  Publicaties

  • Folder
  • Criminele uitbuiting
  • Slachtoffers
  • Criminele uitbuiting
  • Engels
 3. Taal Engels This document contains a handout from the Child Exploitation & Online Protection Centre (CEOP). Advice is given to parents on how to keep their children safe online. Advice from CEOPs (Child Exploitation & Online Protect ...

  This document contains a handout from the Child Exploitation & Online Protection Centre (CEOP). Advice is given to parents on how to keep their children safe online.

  Publicaties

  • Folder
  • United Kingdom
  • Internet
  • Risicogedrag van kinderen op internet
  • Grooming
  • Engels
 4. 148 reads Language Dutch Nidos Programma conferentie Nidos "Working together against child trafficking” gehouden op 15 januari 2015 in het Vredespaleis te Den Haag. WORKING TOGETHER a G a I N s T CHILD TRaFF ICKING Samenwerken tegen mensenhandel in k ...

  Programma conferentie Nidos "Working together against child trafficking” gehouden op 15 januari 2015 in het Vredespaleis te Den Haag.

  Publicaties

  • Folder
  • Nidos
  • Nederlands
 5. Language Dutch 43 reads Central Board of Appeal (Dutch CRB) Centrale Raad van Beroep overweegt: 'Het onderscheid in bijstandsverlening dat verzoekster bestrijdt, vloeit voort uit de keuze van de wetgever om in vreemdelingenzaken rechtmatig verblijf t ...

  Centrale Raad van Beroep overweegt:'Het onderscheid in bijstandsverlening dat verzoekster bestrijdt, vloeit voort uit de keuze van de wetgever om in vreemdelingenzaken rechtmatig verblijf toe te kennen aan vreemdelingen hangende het eerste rechtsmiddel tegen de intrekking van hun toelating en niet hangende een volgend rechtsmiddel. Evenals de rechtbank ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding het hieruit voortvloeiende gevolg voor de toepassing van de WWB als een ongerechtvaardigd onderscheid aan te merken, nu geen sprake is van gelijke gevallen als onder 5.5.1 bedoeld. De omstandigheid dat verzoekster hangende het beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening om beleidsmatige redenen niet werd uitgezet, maakt dit niet anders, nu dat haar tweede rechtsmiddel tegen de intrekking van haar verblijfsvergunning was, zij hierdoor geen rechtmatig verblijf had, zij Nederland nu wel diende te verlaten en zij wel uitgezet kon worden. Verzoekster had hierin verandering kunnen brengen door aan te sturen op een spoedige beslissing op het door haar ingediende verzoek om een voorlopige voorziening hangende dat beroep, maar zij heeft dat in de te beoordelen periode niet of niet met succes gedaan.'

  Jurisprudentie

  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Centrale Raad van Beroep
  • Sociale zekerheid
  • Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • Nederlands
 6. 37 reads Language Dutch Contre La Traite La lutte contre toutes les formes de traite des êtres humains constitue la priorité du Collectif. C’est la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005 qui constitue le ...

  La lutte contre toutes les formes de traite des êtres humains constitue la priorité du Collectif. C’est la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005 qui constitue le cadre juridique de cette problématique. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2008.L’article 4 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains définit la traite des êtres humains :« L’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».Le texte est à ce jour ratifié par 34 Etats : L’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la France, la Géorgie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, l’Ex République Yougoslave de Macédoine, le Luxembourg, Malte, la Moldovie, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie, Slovaquie, la Slovénie, la Suède et l’Ukraine.Provenance: www.contrelatraite.org

  Publicaties

  • Folder
  • Contre La Traite
  • Frans
 7. 36 reads Language Dutch Contre La Traite Dans un contexte de durcissement des politiques d’asile et d’immigration en France et en Europe, et notamment de répression de l’immigration irrégulière, le Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humai ...

  Dans un contexte de durcissement des politiques d’asile et d’immigration en France et en Europe, et notamment de répression de l’immigration irrégulière, le Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humains" rappelle que la protection des étrangers contre la traite des êtres humains et l’exploitation fait l’objet de droits consacrés par les Nations unies, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne.L’impact des politiques migratoires sur la lutte contre la traite des êtres humains. Retrouvez dans ce document :- un rappel non exhaustif de textes juridiques concernant la lutte contre la traite des êtres humains ;- une présentation de l’impact des politiques migratoires sur la lutte contre la traite.- 8 recommandations formulées par le Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humains"- des conseils pour identifier une victime de la traite ;- des solutions pour aider une victime de la traite ;- la liste des associations membres et les coordonnées du Collectif.Provenance: www.contrelatraite.org. 

  Publicaties

  • Folder
  • Contre La Traite
  • Frans
 8. Language Dutch 81 reads Central Board of Appeal (Dutch CRB) De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep overweegt: 'Uit 4.4 en 4.5 volgt dat al een voorziening is getroffen in het kader van de Wmo. Daar bovenop ontvangt verzoekster nog ee ...

  De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep overweegt:'Uit 4.4 en 4.5 volgt dat al een voorziening is getroffen in het kader van de Wmo. Daar bovenop ontvangt verzoekster nog een bijdrage van de stichting Diaconie. Gelet hierop is verzoekster er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat sprake is van een (financieel) spoedeisend belang bij het treffen van de gevraagde voorziening. Voor zover verzoekster heeft willen betogen dat een zodanig belang is gelegen in de omstandigheid dat de bijdrage te laag is om in de kosten van levensonderhoud te voorzien en dat niet duidelijk is of de bijdrage uit het FGV na mei 2014 wordt voortgezet, slaagt dit betoog niet. Nog daargelaten dat uit het in 4.4 vermelde e-mailbericht van 11 maart 2014 valt op te maken dat de bijdrage uit het FGV in ieder geval zal worden voortgezet totdat op haar aanvraag om toepassing van artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 is beslist, dient een eventuele verlenging (en/of verhoging) van deze bijdrage te worden bewerkstelligd in het kader van haar aanvraag op grond van de Wmo. Ook anderszins is de voorzieningenrechter niet gebleken van een voor verzoekster zo zwaarwegend belang dat de behandeling van de hoofdzaak niet kan worden afgewacht.'

  Jurisprudentie

  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Centrale Raad van Beroep
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • Nederlands
 9. 45 reads Language Dutch blg-107134 Sinds het begin van 2011 waart een golf van protesten door de Arabische regio. In het eerste deel  van de notitie ‘Transitie Arabis che regio’ wordt ingegaan op de oorzaken van de opstanden. Het  tweede deel van de notit ...

  blg-107134Sinds het begin van 2011 waart een golf van protesten door de Arabische regio. In het eerste deel van de notitie ‘Transitie Arabische regio’ wordt ingegaan op de oorzaken van de opstanden. Het tweede deel van de notitie analyseert de Nederlandse en Europese belangen in de regio. In het derde deel wordt de Nederlandse inzet uiteen gezet. De bijlage schetst de landenspecifieke situatie en de regionale dimensie.  

  Publicaties

  • Notities
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 7 Centrale Raad van Beroep Centrale Raad van Beroep overweegt: 'De Svb heeft zich derhalve terecht op het standpunt gesteld dat appellante op de peildata van het vierde kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal van 2011 n ...

  Centrale Raad van Beroep overweegt:'De Svb heeft zich derhalve terecht op het standpunt gesteld dat appellante op de peildata van het vierde kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal van 2011 niet verzekerd was ingevolge de AKW, omdat zij toen nog geen ingezetene was. Verder is niet gebleken dat de Svb zijn in het beleid genoemde uitgangspunten in het geval van appellante niet stelselmatig heeft toegepast als hiervoor onder 4.4 bedoeld.'

  Jurisprudentie

  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Centrale Raad van Beroep
  • Ingezetene
  • Nederlands

Pagina's