Trefwoord

 • Notities
 • Strafrecht
 • Seksuele handelingen
Resultaten 1 - 10 van totaal 10 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Overijssel De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren wegens mensenhandel, opzettelijk een minderjarig ...

  De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren wegens mensenhandel, opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig gezag en het verspreiden van een afbeelding van een seksuele gedraging van een minderjarige. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte wist dat dit minderjarige meisje van huis was wegelopen en hij heeft haar welbewust aan het wettig gezag onttrokken gehouden, uitsluitend om er zelf financieel beter van te worden. Bovendien heeft verdachte van dit meisje een pornografische afbeelding verspreid, teneinde extra klanten voor die minderjarige te verwerven. Verdachte is eerder veroordeeld voor geweld- en opiumwetdelicten. Verdachte heeft, enkel om er zelf financieel beter van te worden, een minderjarige vrouw aan het wettige gezag onttrokken en in de prostitutie gebracht. Het is algemeen bekend dat prostitutiewerkzaamheden, vooral als deze onvrijwillig en afgedwongen zijn, psychische schade veroorzaken bij de vrouwen die het moeten ondergaan. Verdachte heeft zich daaraan niets gelegen laten liggen. Hij is volledig voorbij gegaan aan de belangen van de minderjarige en haar directe familieleden, die langere tijd in grote onzekerheid hebben verkeerd over de verblijfplaats en het lot van [slachtoffer].”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Minderjarig
  • Kinderpornografie
  • Psychische schade
  • Mensenhandel
  • Onttrekking aan wettig gezag
  • Wegloper
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Prostitutie
  • Nederlands
 2. Language Dutch 3 reads Court of Noord-Nederland De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren wegens ontucht met zijn stiefkinderen. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft jarenlang drie aan zijn ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren wegens ontucht met zijn stiefkinderen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft jarenlang drie aan zijn zorg toevertrouwde kinderen vanaf jonge leeftijd op verschillende manieren seksueel misbruikt. Verdachte heeft de slachtoffers hierdoor niet alleen een onbezorgde jeugd ontnomen, maar hen ook ernstige psychische en emotionele schade toegebracht waardoor zij ernstig zijn beschadigd. De rechtbank rekent verdachte de nietsontziende wijze waarop hij zijn stiefkinderen voor zijn eigen seksuele gerief heeft gebruikt zwaar aan. Verdachte heeft consequent geweigerd de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Het is algemeen bekend dat het verwerkingsproces voor slachtoffers bij feiten als deze gebaat is bij erkenning door de dader. De rechtbank weegt daarom verdachtes houding ter terechtzitting mee bij het bepalen van de straf.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Psychische schade
  • Stiefkinderen
  • Seksuele misbruik
  • Emotionele schade
  • Schadevergoeding
  • Eigen seksuele gerief
  • Nederlands
 3. Language Dutch 2 reads Court of Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren met bijzondere voorwaarden wegens het plegen van ontuchtig ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren met bijzondere voorwaarden wegens het plegen van ontuchtige handelingen bij zijn stief-kleindochter en bedreiging met de dood van deze stief-kleindochter. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft zich ten eerste schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen bij zijn stief-kleindochter [slachtoffer] , die er onder andere in hebben bestaan dat hij seksueel bij haar binnen is gedrongen. Daarbij heeft de verdachte [slachtoffer] via chats lastig gevallen door zijn vergaande seksuele fantasieën op grove wijze met haar te delen. De seksuele handelingen die daadwerkelijk zijn verricht, gebeurden terwijl [slachtoffer] bij de verdachte en haar oma logeerde. Dit had een plek moeten zijn die haar veiligheid en zorg zou bieden. De verdachte was hier verantwoordelijk voor, maar heeft met zijn handelen haar lichamelijke en geestelijke integriteit ernstig geschonden, zoals ook blijkt uit de slachtofferverklaring. De rechtbank is van oordeel dat dit handelen van de verdachte twee zeer ernstige strafbare feiten oplevert. Mede gelet op het feit dat de verdachte eerder voor een pedoseksueel delict is veroordeeld neemt de rechtbank dit de verdachte dan ook zeer kwalijk. De verdachte heeft zich daarnaast ook schuldig gemaakt aan het medeplegen van een bedreiging met de dood van [slachtoffer] . De verdachte heeft een kennis op [slachtoffer] afgestuurd en haar een brief met grove en ernstige bedreigingen laten lezen, waarna haar een mes is getoond dat zij heeft aangezien voor een vuurwapen. De angst die [slachtoffer] daarbij heeft gevoeld heeft ernstige gevolgen voor haar veiligheidsgevoel en levert, evenals de twee andere feiten, een ernstige schending op van haar lichamelijke en geestelijke integriteit. Ook dit strafbare feit neemt de rechtbank de verdachte zeer kwalijk.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Inbreuk op geestelijke integriteit
  • Facebook
  • Skype
  • Gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogen
  • Onrijpe persoonlijkheidsstructuur
  • Nederlands
 4. Language Dutch 3 reads Court of Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens ontucht met de dochter van zijn toenmalige pa ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens ontucht met de dochter van zijn toenmalige partner. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel binnendringen bij [slachtoffer] , die de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt en aan met ontuchtig oogmerk die [slachtoffer] ertoe bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen. Verdachte heeft zijn slachtoffer [slachtoffer] en haar moeder veel leed aangedaan. Hij heeft een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer] en haar lichamelijke integriteit aangetast. Slachtoffers van dit soort ernstige feiten ondervinden daar vaak nog jarenlang last van en de herinnering eraan hindert hen in hun dagelijks bestaan. Zeer kwalijk is dat verdachte, die een relatie had met de moeder van [slachtoffer] , [slachtoffer] heeft misbruikt in haar woning waar zij zich veilig en geborgen mocht voelen. Verdachte heeft het vertrouwen van zowel [slachtoffer] als haar moeder ernstig beschaamd.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Ontuchtelijke handelingen
  • Inbreuk op persoonlijke levenssfeer
  • Inbreuk op fysieke integriteit
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank  Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een onvoorwaardelijke taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaren wegens het ...

  De rechtbank  Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een onvoorwaardelijke taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaren wegens het plegen van ontuchtige handelingen met zijn neefjes die toen 7 en 9 jaar oud waren. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft ontuchtige handelingen gepleegd met twee aan zijn zorg toevertrouwde, minderjarige neefjes, die toen zeven/acht jaar en negen jaar oud waren. Verdachte heeft hiermee een grove inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers en hun lichamelijke integriteit aangetast. Verdachte heeft daarmee misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de slachtoffers en hun ouders in hem stelden. Slachtoffers van dit soort ernstige feiten ondervinden daar vaak nog jarenlang last van en de herinnering eraan hindert hen in hun dagelijks bestaan. Uit de aangiftes blijkt dat dit ook in deze zaak het geval is.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Minderjarigen
  • Ontuchtelijke handelingen
  • Misbruik van vertrouwen
  • Inbreuk op persoonlijke levenssfeer
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 182 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar met verplichte ambulante behandeling en een werkstraf ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 182 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar met verplichte ambulante behandeling en een werkstraf van 240 uur wegens ontuchtige handelingen met een 13-jarige. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte had, als meerderjarige man en vanwege het grote leeftijdsverschil, zijn verantwoordelijkheid moeten kennen en het slachtoffer tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Kinderen in deze leeftijd zijn immers kwetsbaar, want zij bevinden zich in een periode van hun leven waarin zij hun seksualiteit beginnen te ontdekken. Uit het dossier volgt duidelijk dat dit bij het slachtoffer ook daadwerkelijk het geval was en dat verdachte hiervan op de hoogte was. De ervaring leert dat de bewezenverklaarde seksuele handelingen bij minderjarigen vroeg of laat tot (ernstige) psychische problemen kunnen leiden. De rechtbank neemt het verdachte bijzonder kwalijk dat hij, ten behoeve van zijn eigen seksueel gerief, hier geen rekening mee heeft gehouden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Psychische gevolgen
  • Eigen seksueel gerief
  • Nederlands
 7. Language Dutch 12 reads Court of Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot zes maanden en drie dagen jeugddetentie waarvan zes maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 180 uren wegens mensenhandel en bezit van kinderporno. De r ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot zes maanden en drie dagen jeugddetentie waarvan zes maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 180 uren wegens mensenhandel en bezit van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zijn destijds vijftienjarige vriendin, het slachtoffer, er onder meer toe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen om tegen betaling seksuele handelingen met derden te verrichten en heeft daarvan voordeel heeft getrokken. Dit is te kwalificeren als mensenhandel. Voorts heeft verdachte kinderpornografische afbeeldingen van het slachtoffer vervaardigd, verspreid en in het bezit gehad.Mensenhandel is een ernstige vorm van criminaliteit. Het leed en de gevolgen voor de slachtoffers zijn groot. De ingrijpende gevolgen die de bewezenverklaarde feiten voor het slachtoffer hebben gehad, zijn tot uitdrukking gebracht in de ter terechtzitting voorgedragen slachtofferverklaring. Verdachte en het slachtoffer hadden een relatie. Verdachte had -als 19 jarige jongen- een overwicht op het 15-jarige slachtoffer dat geen ‘nee’ durfde te zeggen. Bovendien wilde het slachtoffer verdachte niet kwijt en deed zij wat hij haar zei. Op verdachtes initiatief gingen ze naar seksshops, een sekssauna en een seksbioscoop. Verdachte vroeg aan aangeefster om seks met anderen te hebben (tegen betaling). Verdachte maakte foto’s van aangeefster voor advertenties op internet. Verdachte maakte de afspraken met klanten en bracht het slachtoffer naar de klanten/locaties toe.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Kinderporno
  • Minderjarigen
  • Verminderd ontoerekeningsvatbaar
  • Zwakbegaafde jongvolwassene
  • Mensenhandel
  • Adolescentenstrafrecht
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt. “ De v ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft door zijn handelen de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer meermalen en gedurende een lange periode geschonden. Het is algemeen bekend dat seksueel misbruik een grote impact heeft op de slachtoffers daarvan en, zeker bij kinderen, tot psychische en relationele problemen kan leiden op latere leeftijd. De gevolgen voor het slachtoffer kunnen, zoals ook is gebleken uit de schriftelijke slachtofferverklaring, uiterst ingrijpend zijn en de kwaliteit van leven in belangrijke mate negatief beïnvloeden. Hoewel dit niet aan de verdachte is tenlastegelegd, betrekt de rechtbank bij de beoordeling van de strafwaardigheid van het bewezenverklaarde feit dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van het overwicht dat hij als stiefvader op het slachtoffer heeft gehad. De verdachte behoorde als stiefvader en feitelijk verzorger juist een beschermende rol te vervullen, het slachtoffer een veilig thuis te bieden en iemand te zijn op wie het slachtoffer moet kunnen vertrouwen op haar weg naar volwassenheid. Die rol heeft de verdachte niet waargemaakt. Integendeel zelfs, hij heeft zijn eigen seksuele lustgevoelens vooropgesteld en het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig misbruikt. Dit alles rekent de rechtbank de verdachte aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Inbreuk op lichamelijke en geestelijke integriteit
  • Geestelijke gezondheid
  • Stiefvader
  • Persoonlijke levenssfeer
  • Psychische problemen
  • Nederlands
 9. 55 reads Court of Amsterdam Language Dutch De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De rechtbank oordeelt: 'verdachte heeft minderjarige meisjes tegen betaling seksuele handelingen laten verrichten bij derden. Verdachte hee ...

  De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De rechtbank oordeelt: 'verdachte heeft minderjarige meisjes tegen betaling seksuele handelingen laten verrichten bij derden. Verdachte heeft zich bevoordeeld uit de opbrengst van die prostitutiewerkzaamheden. Hij heeft deze en twee andere minderjarige meisjes eten en onderdak geboden, terwijl zij waren weggelopen uit een behandelcentrum dan wel bij hun ouders en verdachte hiervan op de hoogte was. Voorts heeft verdachte seksueel contact gehad met een meisje van veertien jaar oud dat zich in een kwetsbare en van verdachte afhankelijke positie bevond.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Nederlands
 10. 8 Rechtbank Midden-Nederland Taal Nederlands De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente Utrecht een massagesalon terecht heeft gesloten. Verweerders hadden het vermoeden dat er in de massagesalon seksuele handelingen werden verricht en ...

  De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente Utrecht een massagesalon terecht heeft gesloten. Verweerders hadden het vermoeden dat er in de massagesalon seksuele handelingen werden verricht en hebben een controle uitgevoerd. De massagesalon is onderzocht en alle aanwezigen zijn gehoord. Uit een rapport van het NFI blijkt dat er spermasporen aangetroffen zijn van drie verschillende mannen. ''Tot slot heeft een rapportage van de Unit mensenhandel ten aanzien van in maart 2014 in de massagesalon van verzoeksters verrichte controles en een proces-verbaal van een brigadier van de politie die een gesprek tussen drie mannen heeft opgevangen over ‘happy endings’ in de massagesalon, van verzoeksters, het vermoeden van verweerders dat sprake is van een seksinrichting versterkt.''  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Massagesalon
  • Nederlands