Trefwoord

 • Notities
 • Strafrecht
 • Schadevergoeding

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 41 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Den Haag De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens mensenhandel van een minderjarige en een schadevergoeding toegewezen wegens schade, van € 66.614,84. De rechtbank oord ...

  De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens mensenhandel van een minderjarige en een schadevergoeding toegewezen wegens schade, van € 66.614,84.De rechtbank oordeelt als volgt: "Verdachte heeft gedurende een periode van ruim zeven jaren [slachtoffer] uitgebuit. [slachtoffer] bevond zich al die tijd in een uiterst kwetsbare positie, aangezien zij op zeer jonge leeftijd door verdachte gescheiden is van haar familie in [land] en vanuit [land] door verdachte is meegenomen naar Nederland. Daar komt bij dat Nederland voor [slachtoffer] een vreemd land was, waar zij (aanvankelijk) de taal niet sprak en de gewoontes niet kende. [slachtoffer] heeft gedurende de jaren dat zij bij verdachte verbleef een achtergestelde positie binnen het gezin van verdachte gehad. Zo was [slachtoffer] illegaal in Nederland, ging zij niet naar school en kreeg zij geen medische zorg. In plaats van naar school gaan, zoals ieder ander kind in Nederland, hield [slachtoffer] zich gedurende de hele dag bezig met het huishouden en had zij de zorg over de gehandicapte dochter van verdachte. Verder werd [slachtoffer] door verdachte bang gemaakt voor de politie. Zo zei verdachte tegen haar dat als zij de politie buiten tegen zou komen, de politie haar terug zou sturen naar [land] vanwege haar illegale status.Verdachte heeft door haar handelen een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid van [slachtoffer] en heeft daarmee voorts een inbreuk gemaakt op haar fundamentele rechten. De menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid van [slachtoffer] zijn haar door verdachte ontnomen en dit is gebeurd gedurende haar vormende jaren. Jaren waarin [slachtoffer] juist liefde, steun, begeleiding, scholing en zorg mocht verwachten. Verdachte heeft door aldus te handelen [slachtoffer] een vrije en onbezonnen jeugd ontnomen."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Schadevergoeding
  • Huishoudelijk werk
  • Emotionele schade
  • Misbruik van kwetsbare positie
  • Minderjarige
  • Arbeidsuitbuiting
  • Huisslaven
  • Nederlands
 2. Language Dutch 3 reads Court of The Hague De rechtbank Den Haag heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk wegens ontucht met zijn kleinkind. Daarnaast is verdachte vrijgesproken voor het bezit van ...

  De rechtbank Den Haag heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk wegens ontucht met zijn kleinkind. Daarnaast is verdachte vrijgesproken voor het bezit van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“Voorts acht de rechtbank zeer kwalijk dat de strafbare feiten zijn gepleegd door een grootvader ten opzichte van zijn kleindochter, een verhouding die een vertrouwensband inhoudt. De verdachte paste in zijn woning wekelijks op zijn kleinkinderen wanneer de ouders werkten en daarnaast logeerde [slachtoffer] met enige regelmaat bij hem. Door het kwetsbare jonge slachtoffer niet te beschermen of in bescherming te nemen tegen zichzelf, heeft de verdachte op grove wijze misbruik gemaakt van het overwicht dat hij als volwassene had en tevens van de vertrouwensrelatie die hij met zijn kleindochter had. Nu de verdachte heeft bevestigd dat hij opgewonden raakte van het vasthouden van zijn penis door [slachtoffer] , moet het ervoor worden gehouden dat hij zijn eigen gevoelens en de bevrediging van zijn seksuele behoeften bij het misbruik voorop heeft gesteld. Daarnaast vonden de handelingen plaats in de woning van de verdachte, een omgeving die veiligheid en geborgenheid zou moeten bieden, nu [slachtoffer] hier geregeld verbleef.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Minderjarigen
  • Kleinkind
  • Zwakbegaafdheid
  • Seksuele copingsstrategie
  • Volledig Toerekeningsvatbaar
  • Vertrouwensrelatie
  • Bevrediging van seksuele behoeftes
  • Schadevergoeding
  • Misbruik van het overwicht
  • Nederlands
 3. Language Dutch 3 reads Court of Noord-Nederland De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren wegens ontucht met zijn stiefkinderen. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft jarenlang drie aan zijn ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren wegens ontucht met zijn stiefkinderen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft jarenlang drie aan zijn zorg toevertrouwde kinderen vanaf jonge leeftijd op verschillende manieren seksueel misbruikt. Verdachte heeft de slachtoffers hierdoor niet alleen een onbezorgde jeugd ontnomen, maar hen ook ernstige psychische en emotionele schade toegebracht waardoor zij ernstig zijn beschadigd. De rechtbank rekent verdachte de nietsontziende wijze waarop hij zijn stiefkinderen voor zijn eigen seksuele gerief heeft gebruikt zwaar aan. Verdachte heeft consequent geweigerd de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Het is algemeen bekend dat het verwerkingsproces voor slachtoffers bij feiten als deze gebaat is bij erkenning door de dader. De rechtbank weegt daarom verdachtes houding ter terechtzitting mee bij het bepalen van de straf.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Psychische schade
  • Stiefkinderen
  • Seksuele misbruik
  • Emotionele schade
  • Schadevergoeding
  • Eigen seksuele gerief
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Overijssel De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaar met bijzondere voorwaarden wegens ontucht met een minderjarige jonge ...

  De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaar met bijzondere voorwaarden wegens ontucht met een minderjarige jongen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft met zijn seksueel grensoverschrijdende gedrag het vertrouwen dat een minderjarige in een volwassene moet kunnen hebben, beschaamd. Verder heeft hij met zijn gedragingen de belangen van het slachtoffer ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen behoeften en lustgevoelens. De ervaring leert dat slachtoffers van zedendelicten nog jarenlang kunnen lijden aan vooral de psychische gevolgen van dergelijke feiten, zoals gevoelens van angst en onveiligheid. Het dient verdachte ernstig te worden aangerekend dat hij daar kennelijk geheel aan voorbij is gegaan. Dat het feit voor het slachtoffer negatieve gevolgen heeft gehad blijkt wel uit de door hem opgestelde schriftelijke slachtofferverklaring.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Psychische gevolgen
  • Schadevergoeding
  • Nederlands
 5. Language Dutch 2 reads Court of Overijssel De rechtbank Overijssel veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 100 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van 3 jaren wegens ontucht met een zeer jong meisje. De recht ...

  De rechtbank Overijssel veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 100 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van 3 jaren wegens ontucht met een zeer jong meisje. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft ontucht gepleegd met een zeer jong meisje door haar op zijn verzoek naaktfoto’s van zichzelf te laten maken, waarbij zij – op zijn verzoek - ook handelingen met zichzelf verrichtte.Bij dit gepleegde seksuele misbruik heeft hij het belang van het jonge slachtoffer ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen behoeften en is hij daarmee volledig voorbij gegaan aan een van de meest elementaire rechten van het slachtoffer, te weten het recht op onaantastbaarheid van het lichaam.Voor het slachtoffer zijn deze gebeurtenissen een aantasting van haar lichamelijke integriteit geweest en de ervaring leert dat zij ten gevolge van dit handelen ook op latere leeftijd nog psychische problemen kan ondervinden op het terrein van seksualiteit en relatievorming.” 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Ontucht
  • Risicogedrag van kinderen op internet
  • Minderjarigen
  • Schadevergoeding
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 6. 1 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Taal Nederlands De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft namelijk kwetsbare jongeren onder dwang en mis ...

  De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft namelijk kwetsbare jongeren onder dwang en misleiding telefoonabbonementen laten afsluiten. Aan twintig slachtoffers worden schadevergoedingen toegekend. De rechtbank oordeelt als volgt:'Bewezen is verklaard dat verdachte op deze manier 17 keer jongeren ertoe heeft gedwongen om telefoonabonnementen af te sluiten en de mobiele telefoons die ze ontvingen aan hem af te dragen. Een feitencomplex dat op meerdere manieren te kwalificeren is, maar waarbij het er in feite telkens op neer komt dat verdachte zijn slachtoffer heeft uitgebuit en daarbij die slachtoffers heeft blootgesteld aan intimidaties, agressief gedrag en bedreigingen.' En:'Ieder op zich naar het oordeel van de rechtbank ernstige feiten, met name omdat verdachte misbruik heeft gemaakt van kwetsbare en mindere weerbare jongeren. De slachtoffers verklaren niet alleen over de schuldenlast die boven hun hoofd hangt, maar vooral ook over gevoelens van angst en onveiligheid, slecht slapen en het verlies aan sociale contacten. De rechtbank zal dan ook als uitgangspunt nemen dat per incident een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden passend is.'   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • Strafrecht
  • Overige uitbuiting
  • Telefoonabonnementen
  • Schadevergoeding
  • Straftoemeting
  • Nederlands
 7. 1 Rechtbank Limburg Taal Nederlands Uitspraak in 'Valkenburgse zedenzaak'. De rechtbank Limburg veroordeelt verdachte (klant) tot een gevangenisstraf van 5 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, voor het plegen van ontucht met een mind ...

  Uitspraak in 'Valkenburgse zedenzaak'.De rechtbank Limburg veroordeelt verdachte (klant) tot een gevangenisstraf van 5 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, voor het plegen van ontucht met een minderjarig slachtoffer van mensenhandel. De rechtbank oordeelt als volgt:'De rechtbank rekent het verdachte zeer zwaar aan dat hij zich onvoldoende heeft vergewist van de leeftijd van het slachtoffer en de omstandigheden waaronder zij werkte. Juist omdat verdachte directeur/bestuurder is van een stichting die zich inzet voor ontwikkelingskansen en onderwijs voor kinderen mag van hem een grotere verantwoordelijkheid worden verwacht bij het zich verzekeren van de juiste leeftijd van het meisje en de inschatting van eventuele misstanden. Volstrekt onverenigbaar met zijn verantwoordelijkheid vanuit zijn maatschappelijke positie heeft verdachte de lichamelijke integriteit en de psychische staat van de minderjarige in ernstige mate geschonden en bijgedragen aan het in stand houden van jeugdprostitutie.' En:'Verdachte heeft ervoor gekozen om niet ter terechtzitting te verschijnen en meer inzicht te verschaffen in zijn gedrag. Daarbij komt dat hij in de ogen van de rechtbank een respectloze houding ten opzichte van het slachtoffer heeft getoond, terwijl dit niet te rijmen is met verdachte’s missie om - naar eigen zeggen - ‘de ontwikkelingskansen, de vorming en de persoon van onze jeugd’ te verbeteren. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat verdachte tijdens zijn politieverhoren heeft gedraaid en zichzelf nobele motieven heeft toegedicht die geheel misplaatst zijn. Zo zou hij in ‘die wereld’ hebben rondgerend als een ‘Don Quichot’ omdat hij iets wilde veranderen. Daarbij diskwalificeert hij het slachtoffer. Zo zou hij vies van haar zijn geweest en uiteindelijk hebben toegegeven aan haar initiatief om seks te hebben om zo snel mogelijk weg te komen.'Een andere klant is veroordeelt tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Klik hier voor deze uitspraak.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Limburg
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Hotelprostitutie
  • Valkenburgse zedenzaak
  • Minderjarige
  • Schadevergoeding
  • Nederlands
 8. 4 reads Court of Noord-Nederland Language Dutch De rechtbank Noord-Nederland heeft de 37-jarige verdachte uit Groningen wegens mensenhandel en twee mishandelingen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Hierbij acht de rechtb ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft de 37-jarige verdachte uit Groningen wegens mensenhandel en twee mishandelingen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Hierbij acht de rechtbank bewezen dat verdachte het slachtoffer, destijds zijn partner, gedwongen heeft in de prostitutie te werken en het verdiende geld aan hem af te staan. Daarnaast acht de rechtbank twee mishandelingen van het slachtoffer bewezen. De rechtbank kent het slachtoffer een schadevergoeding toe van € 25.000,-.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Nederlands
 9. 63 reads Supreme Court Language Dutch Het middel kan niet tot cassatie leiden, de Hoge Raad verwerpt het beroep. ECLI:NL:HR:2015:940 Uitspraak Arrest HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Strafrecht Zaaknummer: 13/06358 Datum uitspraak: 14 april 2015 Arrest op het be ...

  Het middel kan niet tot cassatie leiden, de Hoge Raad verwerpt het beroep.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Hoge Raad
  • Strafrecht
  • Verkrachting
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 10. 39 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van veertien maanden voor mensenhandel zoals bedoeld in artikel 273f aanhef, onder sub 4 en sub 9 van het Wetboek van Strafrecht;  ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van veertien maanden voor mensenhandel zoals bedoeld in artikel 273f aanhef, onder sub 4 en sub 9 van het Wetboek van Strafrecht; opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd en het opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod. Naar het oordeel van het hof is er sprake van misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie. Verdachte is een liefdesrelatie aangegaan met een kwetsbaar, reeds beschadigde jonge vrouw. Hij heeft misbruik gemaakt van de hevige verliefdheid en kwetsbaarheid van het slachtoffer en ondanks dat aangeefster zelf met het voorstel kwam om in de prostitutie te werken, in voldoende mate een wezenlijke bijdrage gehad in het aangeefster ertoe bewegen zich beschikbaar te stellen voor werkzaamheden in de prostitutie. Verdachte is, ten behoeve van het slachtoffer, verplicht tot het betalen van een bedrag van €10.000,00 als vergoeding voor materiële schade.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Strafrecht
  • Misbruik van uit feitelijke omstandigheden vloeiend overwicht
  • Schadevergoeding
  • Nederlands

Pagina's