Organisatie

 • Notities
 • Strafrecht
 • Rechtbank Rotterdam

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 19 resultaten
 1. Language Dutch 2 reads Court of Rotterdam Bij arrest van het Gerechtshof Den Haag van 17 november 2014 is veroordeelde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens het meermalen ...

  Bij arrest van het Gerechtshof Den Haag van 17 november 2014 is veroordeelde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens het meermalen plegen van mensenhandel.De vordering van de officier van justitie strekt tot het vaststellen van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat en tot het opleggen aan de veroordeelde van de verplichting tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ter ontneming van dat geschatte voordeel van € 27.793,70. De rechtbank komt echter uit op een bedrag van € 16.150,-.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Ontneming
  • Strafrecht
  • Wederrechtelijk verkregen voordeel
  • Ontnemingsmaatregel
  • Artikel 37e Sr
  • Mensenhandel
  • Ontneming
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard vanwege niet-naleving van het bepaalde in artikel 167a Sv. De rechtbank oordeelt als volgt. “De rechtbank stelt vast dat [ ...

  De rechtbank Rotterdam heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard vanwege niet-naleving van het bepaalde in artikel 167a Sv. De rechtbank oordeelt als volgt.“De rechtbank stelt vast dat [minderjarige 2] weliswaar als getuige door de politie is gehoord, doch niet expliciet in het kader van artikel 167a Sv. De politie heeft haar immers niet gevraagd haar mening over het strafbare feit te geven. Evenmin is [minderjarige 2] gevraagd hoe zij tegenover vervolging van de verdachte staat. Uit haar verklaring bij de politie komt wel naar voren dat zij vrijwillig seks heeft gehad met de verdachte en dat zij het niet eens was met het feit dat haar moeder daarvan aangifte heeft gedaan. [minderjarige 1] is noch door de politie noch door het openbaar ministerie gehoord over het feit. Uit het dossier en de verklaring van de verdachte ter terechtzitting blijkt evenwel dat de verdachte en [minderjarige 1] (die thans 16 jaar oud is) nog steeds een affectieve relatie hebben, dat de verdachte tot aan het aan hem opgelegde contact- en locatieverbod woonachtig was bij [minderjarige 1] en haar ouders, alsmede dat de verdachte de uit hun relatie geboren dochter heeft erkend en hier ook mede de zorg voor draagt. Een toelichting waarom in beide zaken in weerwil van een en ander vervolging aangewezen is, is niet gegeven.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Artikel 167a Sv
  • Minderjarige
  • Niet-ontvankelijk
  • Ontucht
  • Affectieve relatie
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en oplegging van bijzondere voorwaarden wegens het ...

  De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en oplegging van bijzondere voorwaarden wegens het verwerven en in het bezit zijn van kinderpornografie, het vervaardigen van een film met kinderpornografie en het schenden van zijn ambtsgeheim als politieambtenaar. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik geschonden. Door het downloaden, bekijken en vervaardigen van kinderpornografisch materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden. Voor de productie van kinderporno worden kinderen seksueel misbruikt en uitgebuit. Zij worden voor een camera gezet om te poseren en seksuele handelingen bij zichzelf en anderen te verrichten en/of te ondergaan. Handelingen waaraan zij, gelet op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, niet toe zijn. Als gevolg hiervan kunnen deze kinderen psychische schade oplopen. Ook kunnen zij nog lange tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie en verspreiding van de beelden. Een afbeelding die eenmaal op internet is aangetroffen, is vrijwel onmogelijk blijvend van het internet te verwijderen en kan nog jarenlang opduiken. Dit is ook voor de verdachte, naar eigen zeggen als slachtoffer van een pedoseksueel, een reden geweest om naar kinderporno te zoeken om te kijken of er nog beelden van hemzelf op het internet stonden. Dat de verdachte als consument hieraan een bijdrage heeft geleverd, rekent de rechtbank hem dan ook aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Kinderporno(grafie)
  • Seksueel misbruik
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Schending Ambtsgeheim
  • Nederlands
 4. Rechtbank Rotterdam Taal Nederlands De rechtbank Rotterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een proeftijd van 2 jaar wegens het plegen van ontucht met een minderjarig meisje in de jeugdprostitutie. De rechtbank ...

  De rechtbank Rotterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een proeftijd van 2 jaar wegens het plegen van ontucht met een minderjarig meisje in de jeugdprostitutie. De rechtbank oordeelt als volgt:“De verdachte maakt deel uit van een groep prostitutieklanten die op 12 mei 2014 in Schiedam een zestienjarig meisje hebben bezocht dat zich tegen betaling beschikbaar stelde om seksuele handelingen met een derde te hebben. Hij heeft betaald voor seksuele handelingen met haar. Hij heeft daardoor misbruik gemaakt van het meisje, zonder zich te bekommeren om de gevolgen die zijn handelen voor haar zou hebben, terwijl hij, als volwassen man, juist degene was die het meisje deze seksuele handelingen had moeten besparen. Het is bekend dat dit soort seksuele handelingen voor de meisjes die er het slachtoffer van zijn grote gevolgen kunnen hebben voor hun verdere ontwikkeling. De rechtbank rekent de verdachte dit alles zwaar aan. Hij heeft door zijn handelen de lichamelijke integriteit van het meisje in ernstige mate geschonden en bijgedragen aan het in stand houden van jeugdprostitutie.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Minderjarige
  • Jeugdprostitutie
  • Kelderbox
  • Nederlands
 5. 13 reads Court of Rotterdam Language Dutch De rechtbank Rotterdam veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van vier vrouwen. De rechtbank oordeelt: 'Verdachte heeft zich met zijn m ...

  De rechtbank Rotterdam veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van vier vrouwen. De rechtbank oordeelt:'Verdachte heeft zich met zijn medeverdachte(n) gedurende ruim anderhalf jaar schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van in totaal vier vrouwen. Hoewel de slachtoffers in beginsel vrijwillig hebben ingestemd om in Nederland in de prostitutie te gaan werken heeft de verdachte misbruik gemaakt van de omstandigheden en de kwetsbare en afhankelijke positie van de slachtoffers en hen ertoe aangezet om zich te (blijven) prostitueren. Daarbij dient in aanmerking genomen te worden dat verdachte met twee van de vier vrouwen op enig moment dat zij hier in Nederland waren een relatie had en aldus ook misbruik heeft gemaakt van hun emotionele afhankelijkheid. De vrouwen moesten het geld dat ze met hun werkzaamheden in de prostitutie verdienden, voor het grootste deel afstaan aan verdachte en/of zijn medeverdachten terwijl de verdachte en zijn mededaders op kosten van de vrouwen in Nederland verbleven.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 6. 68 reads Court of Rotterdam Language Dutch Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel uit mensenhandel. De veroordeelde wordt verplicht € 15.000,- aan de staat te betalen. ECLI:NL:RBROT:2014:9779 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 27-11 ...

  Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel uit mensenhandel. De veroordeelde wordt verplicht € 15.000,- aan de staat te betalen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Nederlands
 7. 51 reads Court of Rotterdam Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel, mensensmokkel en een poging tot mensensmokkel. Verdachte heeft een Nigeriaanse vrouw overgebracht naar Nederland en gehuisve ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel, mensensmokkel en een poging tot mensensmokkel. Verdachte heeft een Nigeriaanse vrouw overgebracht naar Nederland en gehuisvest met het oogmerk van seksuele uitbuiting. Slachtoffer had een schuld bij verdachte. Zij moest in de prostitutie werken om de kosten van haar reis naar Nederland terug te betalen aan verdachte en haar medeverdachte(n). Slachtoffer heeft langer dan een jaar in de prostitutie gewerkt en al haar verdiensten bij verdachte ingeleverd. Verdachte heeft ook geprobeerd een ander meisje naar Nederland te smokkelen. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Mensensmokkel
  • Nigeriaanse madams
  • Nederlands
 8. 42 reads Court of Rotterdam Language Dutch Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel, mensensmokkel, kinder- en dierenporno. Uit het procesdossier blijkt niet dat verdachte uit winstbejag heeft gehandeld bij het behulpzaam zijn van het verschaffen va ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel, mensensmokkel, kinder- en dierenporno. Uit het procesdossier blijkt niet dat verdachte uit winstbejag heeft gehandeld bij het behulpzaam zijn van het verschaffen van verblijf aan slachtoffer. Daarnaast is niet gebleken dat verdachte opzet heeft gehad op het bezit van kinderpornografische afbeeldingen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Kinderporno(grafie)
  • Vrijspraak
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 9. 32 reads Court of Rotterdam Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld door de rechtbank Dordrecht tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, wegens oplichting. Verdachte heeft door middel van een babbeltruc jonge vrouwe ...

  Verdachte wordt veroordeeld door de rechtbank Dordrecht tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, wegens oplichting. Verdachte heeft door middel van een babbeltruc jonge vrouwen telefoonabbonementen met gratis telefoons laten afsluiten. De verdachte wordt hierbij vrijgesproken van mensenhandel. Volgens de rechtbank was er geen sprake van een onvrijwillige keuze met betrekking tot het afsluiten van de telefoonabbonenmenten vanuit de slachtoffers als gevolg van dwang vanuit de verdachte. Hierdoor kan de verreiste uitbuitingssituatie voor de ten laste gelegde mensenhandel niet aangenomen worden, aldus de rechtbank. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Vrijspraak
  • Telefoonabonnementen
  • Nederlands
 10. Language Dutch 302 reads Court of Rotterdam Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 565 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar wegens poging tot mensenhandel, koppelarij en kinderporno met betrekking tot haar ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 565 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar wegens poging tot mensenhandel, koppelarij en kinderporno met betrekking tot haar achtjarige dochter.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands

Pagina's