• Notities
 • Strafrecht
 • Parket bij de Hoge Raad
Resultaten 1 - 4 van totaal 4 resultaten
 1. 51 reads Parquet of the Supreme Court (Dutch) Language Dutch Verdachte is door gerechtshof Arnhem wegens mensenhandel veroordeelt. De Hoge Raad besluit dat er strafvermindering moet worden toegepast aangezien de redelijke termijn is overschreden. De Hoge ...

  Verdachte is door gerechtshof Arnhem wegens mensenhandel veroordeelt. De Hoge Raad besluit dat er strafvermindering moet worden toegepast aangezien de redelijke termijn is overschreden. De Hoge Raad oordeelt:'Het eerste middel klaagt dat op 30 mei 2007 cassatie is ingesteld en dat de stukken eerst op 10 december 2008 ter griffie van de Hoge Raad zijn ontvangen. De in de schriftuur genoemde gegevens zijn correct. Dat betekent dat tussen de datum van het instellen van het cassatieberoep en de ontvangst van het dossier ter administratie van de Hoge Raad 1 jaar en ruim 6 maanden zijn verstreken, zodat de door de Hoge Raad op acht maanden gestelde inzendtermijn met ruim 10 maanden is overschreden. Hoewel de steller van het middel niet aangeeft tot welk rechtsgevolg dit dient te leiden, komt het mij voor dat deze overschrijding van de redelijke termijn aanleiding dient te geven voor verlaging van de opgelegde straf. Op het moment dat deze conclusie wordt genomen is inmiddels al ruim meer dan twee jaar verstreken sinds het instellen van het cassatieberoep. Ook dat levert een schending van de redelijke termijn op.'  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Parket bij de Hoge Raad
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Overschrijding termijn
  • Nederlands
 2. Language Dutch 74 reads Parquet of the Supreme Court (Dutch) General Attorney of the Supreme Court Netherlands De procureur-generaal concludeert dat het arrest wat betreft de strafoplegging moet worden vernietigd. ECLI:NL:PHR:2013:901 Conclusie Nr. 11/048 ...

  De procureur-generaal concludeert dat het arrest wat betreft de strafoplegging moet worden vernietigd.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Parket bij de Hoge Raad
  • De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
  • Strafrecht
  • Nederlands
 3. Language Dutch 86 reads Parquet of the Supreme Court (Dutch) General Attorney of the Supreme Court Netherlands Cassatie ingesteld door verdachte. De Procureur-Generaal concludeert dat het bestreden arrest moet worden vernietigd. 'Blijkens het bestred ...

  Cassatie ingesteld door verdachte. De Procureur-Generaal concludeert dat het bestreden arrest moet worden vernietigd.'Blijkens het bestreden arrest ziet het door het Hof geschatte voordeel door de betrokkene verkregen uit de door [betrokkene 1] verrichte prostitutiewerkzaamheden op de periode van 1 maart 1996 tot en met 31 december 1996. In aanmerking genomen dat de betrokkene in de hoofdzaak is vrijgesproken van het in de prostitutie brengen van [betrokkene 1] voor zover betrekking hebbende op de periode van 17 oktober 1994 tot 5 juni 1996 en de periode van 1 december 1996 tot en met 31 december 1996, heeft het Hof ten onrechte het daaraan - door hem als soortgelijk feit aangemerkt - gerelateerde voordeel, voor zover betrekking hebbende op de periode van 1 maart 1996 tot 5 juni 1996 en de periode van 1 december 1996 tot en met 31 december 1996, bij de schatting van het ontnemingsbedrag betrokken.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Parket bij de Hoge Raad
  • De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
  • Strafrecht
  • Profijtontneming
  • Nederlands
 4. Language Dutch 79 reads Parquet of the Supreme Court (Dutch) General Attorney of the Supreme Court Netherlands Cassatie van het OM. De conclusie van de Procureur-Generaal is dat het bestreden arrest dient te worden vernietigd. 'Kern van de argumentat ...

  Cassatie van het OM. De conclusie van de Procureur-Generaal is dat het bestreden arrest dient te worden vernietigd.'Kern van de argumentatie van het Hof lijkt te zijn dat doel en strekking van art. 197a, eerste lid, (oud) Sr, het tegengaan van op uitbuiting gerichte mensensmokkel, betekent dat strafbaarheid op grond van strekking van art. 197a, eerste lid, (oud) Sr alleen aan de orde is in geval hulp is verleend aan dwang of uitbuiting van de illegaal in Nederland verblijvende vrouwen. Aldus beperkt het Hof de strafbaarheid van hulp aan illegaal binnenkomen of verblijven in Nederland sterker dan de wet heeft gedaan, die immers de strafbaarheid van die hulp beperkt tot hulp gedaan uit winstbejag, dus ongeacht of er sprake is van dwang of uitbuiting.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Parket bij de Hoge Raad
  • De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Mensensmokkel
  • Nederlands