Documentsoort

 • Notities
 • Strafrecht
 • 2010

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 43 resultaten
 1. 5 Rechtbank Den Haag Taal Nederlands X moest van verdachte telefoonabonnementen afsluiten  voor de periode van twee jaar die hij vervolgens verder kon verkopen. Hiervoor is X naar drie verschillende winkels geweest waar ze vier abonnementen ...

  X moest van verdachte telefoonabonnementen afsluiten  voor de periode van twee jaar die hij vervolgens verder kon verkopen. Hiervoor is X naar drie verschillende winkels geweest waar ze vier abonnementen heeft afgesloten. Voor het afsluiten van een telefoonabonnement had X niet veel nodig. Ze had haar identiteitsbewijs nodig en moest voor elk abonnement 1 eurocent pinnen. Buiten de winkel wacht de verdachte op X. In opdracht van de verdachte moest X haar bankpas en identiteitsbewijs doorknippen. Vervolgens moest X aangifte doen van diefstal van haar portemonnee met daarin geld, een identiteitskaart, een zorgpas en een bankpas.Y moest ook van verdachte telefoonabonnementen afsluiten die hij vervolgens verder kon verkopen. Zij zou hiervoor 500 euro van verdachte krijgen. Als gevolg van het afsluiten van de telefoonabonnementen, heeft Y een schuld van ongeveer 6.000 euro aan verschillende telecomaanbieders.Verdachte heeft X ook benaderd om voor hem drugs vanuit Suriname naar Nederland te smokkelen. X beschikte niet over een paspoort. De verdachte heeft middels een spoedaanvraag een paspoort voor X geregeld en betaald. Verdachte heeft met Y besproken dat zij samen met X drugs zou smokkelen. Zij kregen instrucies van de verdachte hoe zij zich moesten gedragen bij de douane en hen werd verteld dat de Surinaamse douane zou worden omgekocht. Y zou hiervoor tussen de 10.000 en 25.000 euro krijgen.X en Y hebben de Nederlandse Ambassade in Suriname gebeld op advies van een mentor. Daarna zijn ze opgehaald door ambtenaren van de Surinaamse recherche. De volgende dag zijn X en Y terug gevlogen naar Nederland.''De rechtbank is van oordeel dat de strafbare feiten zoals weergegeven in de bewezenverklaring verdachte zwaar moeten worden aangerekend. Met de uitbuiting van het slachtoffer [X] heeft verdachte enkel oog gehad voor financieel gewin, terwijl verdachte wist dat die [X] zwakbegaafd en beïnvloedbaar was. Dat verdachte met de overige verdachten juist een slachtoffer heeft gekozen dat kwetsbaar was, om zo gemakkelijk en snel mogelijk geld te verdienen, terwijl dit slachtoffer alle risico’s liep, maakt dit feit bijzonder verwerpelijk. Bij het begaan van dit feit heeft verdachte geen enkel respect getoond voor het slachtoffer en heeft hij ernstig inbreuk gemaakt op haar persoonlijke vrijheid.Uit de slachtofferverklaring van [X] die ter terechtzitting is voorgelezen is bovendien naar voren gekomen dat de gedragingen van verdachte haar leven volkomen hebben veranderd, dat zij sindsdien erg angstig en onzeker is geworden en dat deze gevoelens haar leven beheersen.Voorts heeft verdachte ernstig misbruik gemaakt van slachtoffer [Y] door ook haar ertoe te bewegen drugs te smokkelen. Bovendien heeft verdachte door deze poging tot drugssmokkel geen oog gehad voor de risico’s die verdovende middelen meebrengen voor de volksgezondheid en voor de maatschappelijke problemen, waaronder de criminaliteit en overlast, die dit tevens met zich brengt. Bovendien heeft verdachte bij een eerdere gelegenheid een aanzienlijke (dealers-) hoeveelheid cocaïne onder zich gehad.Verder heeft verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen van de beide slachtoffers, alsmede van telecomaanbieders door de door hem gearrangeerde oplichtingen. Daaraan heeft hij ook de politie dienstbaar trachten te maken door beide vrouwen ertoe te bewegen valse aangifte te doen. Ten slotte heeft verdachte een OV-studentenkaart vervalst en voor eigen doeleinden gebruikt.''De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Den Haag
  • Criminele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Valse aangifte
  • Verstandelijk Beperkt
  • Drugssmokkel
  • Nederlands
 2. 32 reads Court of Rotterdam Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld door de rechtbank Dordrecht tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, wegens oplichting. Verdachte heeft door middel van een babbeltruc jonge vrouwe ...

  Verdachte wordt veroordeeld door de rechtbank Dordrecht tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, wegens oplichting. Verdachte heeft door middel van een babbeltruc jonge vrouwen telefoonabbonementen met gratis telefoons laten afsluiten. De verdachte wordt hierbij vrijgesproken van mensenhandel. Volgens de rechtbank was er geen sprake van een onvrijwillige keuze met betrekking tot het afsluiten van de telefoonabbonenmenten vanuit de slachtoffers als gevolg van dwang vanuit de verdachte. Hierdoor kan de verreiste uitbuitingssituatie voor de ten laste gelegde mensenhandel niet aangenomen worden, aldus de rechtbank. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Vrijspraak
  • Telefoonabonnementen
  • Nederlands
 3. 4 Rechtbank Den Haag Taal Nederlands Verdachte wordt door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens mensenhandel, mishandeling, vrijheidsberoving en verkrachting. Verdachte heeft meerdere slachtoffers met ...

  Verdachte wordt door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens mensenhandel, mishandeling, vrijheidsberoving en verkrachting. Verdachte heeft meerdere slachtoffers met een stanleymes mishandeld. Daarnaast heeft verdachte een jonge vrouw van haar vrijheid beroofd en op ernstige wijze verkracht in zijn woning. Over de bewezenverklaarde mensenhandel oordeelt de rechtbank als volgt:'Daarbij heeft de verdachte zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan de uitbuiting van een drietal drugsverslaafde vrouwen die hij niet alleen door het verstrekken van drugs aan hem bond en afhankelijk van hem maakte, maar die hij ook opsloot in de woning waar hij verbleef, die hij seksueel en anderszins mishandelde en misbruikte, zeer ernstig vernederde en zich voor hem liet prostitueren. Uit het dossier komt duidelijk naar voren dat al deze vrouwen voor de verdachte uitermate bang waren en nog steeds zijn. De verdachte heeft met de gevolgen van zijn handelen voor deze vrouwen geen enkele rekening gehouden. Hij heeft de vrouwen beschouwd als gebruiksvoorwerp en geen rekening gehouden met hun kwetsbaarheid en gevoelens. De verdachte heeft slechts gehandeld uit eigen belang, zijn eigen seksuele behoeftebevrediging en het geldelijke gewin.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Verkrachting
  • Nederlands
 4. 45 reads The Hague Court of Justice Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, wegens mensenhandel, ontucht en mishandeling. Verdachte heeft een jonge vrouw de prostitutie in geb ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, wegens mensenhandel, ontucht en mishandeling. Verdachte heeft een jonge vrouw de prostitutie in gebracht. Hij heeft hierbij misbruik gemaakt van zijn overwicht en de kwetsbare positie van het slachtoffer. Verdachte heeft het slachtoffer met geweld gedwongen haar verdiende geld af te staan. Ook heeft de verdachte ontucht gepleegd met een vijftienjarig meisje, waarbij hij het slachtoffer ook mishandeld heeft.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Verkrachting
  • Nederlands
 5. 2 Rechtbank Den Haag Taal Nederlands Verdachte is door de rechtbank Den Haag veroordeelt tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens mensensmokkel en mensenhandel. Verdachte heeft illegaal in Nederland verblijvende Indonesiers uitgebuit. De ...

  Verdachte is door de rechtbank Den Haag veroordeelt tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens mensensmokkel en mensenhandel. Verdachte heeft illegaal in Nederland verblijvende Indonesiers uitgebuit. De slachtoffers hebben onder mensonterende omstandigheden in de woning van verdachte moeten verblijven, van waaruit zij in de vorm van moderne slavernij arbeid moesten verrichten. De rechtbank heeft een zwaardere straf opgelegd aan verdachte dan door de officier van justitie gevorderd. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 6. 5 Rechtbank Den Haag Taal Nederlands Verdachte wordt door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, wegens onder andere mensenhandel, ontucht met minderjarigen en het in bezit h ...

  Verdachte wordt door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, wegens onder andere mensenhandel, ontucht met minderjarigen en het in bezit hebben van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt over de bewezenverklaarde mensenhandel:'De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel door minderjarige meisjes te werven voor de prostitutie. De verdachte heeft hen meerdere malen gevraagd om voor hem als prostituee te werken en heeft daarbij niet geschroomd om morele druk op hen uit te oefenen. De slachtoffers betroffen allen meisjes die kwetsbaar waren door hun jonge leeftijd of door hun persoonlijke situatie. Uit de wijze waarop de verdachte zich in de chat gesprekken heeft uitgelaten over het vangen van de meisjes en de instructies die hij daarover aan een andere verdachte gaf, blijkt dat hij zich terdege bewust is geweest van die kwetsbaarheid en juist van die kwetsbaarheid ook gebruik heeft gemaakt. Bovendien volgt uit de chat gesprekken dat het de verdachte in het bijzonder te doen was om minderjarige meisjes. Een wezenlijk onderdeel van zijn handelwijze was er voor te zorgen dat meisjes verliefd op hem werden, zodat zij alles voor hem zouden doen. In dat licht is op de verdachte de benaming “loverboy”, in de betekenis die die term thans in het spraakgebruik heeft, van toepassing.'  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Kinderporno(grafie)
  • Verkrachting
  • Nederlands
 7. 2 Rechtbank Den Haag Taal Nederlands De rechtbank Den Haag veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden wegens mensensmokkel en mensenhandel. Verdachte heeft samen met anderen illegale Indie ...

  De rechtbank Den Haag veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden wegens mensensmokkel en mensenhandel. Verdachte heeft samen met anderen illegale Indiers in Nederland van huisvesting voorzien. Hierbij moesten de Indiers een onredelijke huurprijs betalen en werken tegen minimale inkomsten. De verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare posititie van de illegale vreemdelingen door hen te bedreigen, te mishandelen en te chanteren, opdat zij geld en goederen aan hem zouden afstaan.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 8. 5 Rechtbank Haarlem Taal Nederlands De rechtbank Haarlem veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens mensenhandel en mensensmokkel. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de mensenhandel van twee personen. Beide sla ...

  De rechtbank Haarlem veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens mensenhandel en mensensmokkel. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de mensenhandel van twee personen. Beide slachtoffers hebben door middel van een voodooritueel moeten beloven dat zij het geldbedrag voor de reis naar Nederland zouden terugbetalen. De slachtoffers zijn voogespiegeld dat zij in Maleisie of Spanje een baan zouden krijgen, terwijl dit in werkelijkheid nooit het geval zou zijn geweest. Tevens heeft vedachte zich schuldig gemaakt aan mensensmokkel van een groep van elf personen. Verdachte heeft deze personen begeleid op hun reis van Cotonou via Tripoli naar Schiphol.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Haarlem
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Voodoo
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 9. 41 reads The Hague Court of Justice Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 318 dagen, waarvan 100 dagen voorwaardelijk, wegens mensenhandel. Verdachte heeft samen met een ander het slachoffer, dat illegaal in Nederland verb ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 318 dagen, waarvan 100 dagen voorwaardelijk, wegens mensenhandel. Verdachte heeft samen met een ander het slachoffer, dat illegaal in Nederland verbleef, laten werken voor een escortbedrijf. Het slachtoffer had hierbij geen inspraak en had regelmatig te maken met lastige klanten. Verdachte bepaalde hierbij welke klanten zij toegewezen kreeg. De rechtbank oordeelt dat verdachte zich aldus schuldig heeft gemaakt aan ernstige strafbare feiten waarbij hij, met miskenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer, zijn eigen financiele gewin op de voorgrond heeft gesteld. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 10. 4 Rechtbank Groningen Taal Nederlands Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft een jonge vrouw uit het buitenland over laten komen en in de prostitutie in Nederland laten werken. Verdac ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft een jonge vrouw uit het buitenland over laten komen en in de prostitutie in Nederland laten werken. Verdachte heeft het slachtoffer gedurende meerdere jaren in de prostitutie uitgebuit, wat veelal gepaard ging met geweld. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij, ondanks een eerdere veroordeling wegens mensenhandel, zich vrijwel meteen na invrijheidsstelling van deze gevangenisstraf weer met mensenhandel ging bezighouden.    

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Groningen
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Tegenstrijdige verklaringen
  • Prostitutie
  • Nederlands

Pagina's