• Slachtofferschap
 • Seksuele uitbuiting
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. Taal Nederlands College van procureurs-generaal SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken zoals genoemd in Boek 2 titel XIV van het Wetboek van Strafrecht.Uitgangspunten zijn: •Het ...

  SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken zoals genoemd in Boek 2 titel XIV van het Wetboek van Strafrecht.Uitgangspunten zijn:•Het schenden van in het strafrecht neergelegde normen vraagt in beginsel om correctie, afkeuring en herstel van de geleden schade. Het strafrecht is in beginsel repressief van aard, maar kan – gecombineerd met andere interventies en op voldoende selectieve wijze ingezet – bijdragen aan veiligheid en het voorkómen van herhaling.•De belangen van slachtoffers wegen zwaar mee bij de afweging of en zo ja hoe in een zeden zaak strafrechtelijk opgetreden moet worden door of onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. De veiligheid van slachtoffers en de risico’s op herhaald slachtofferschap en herhaald daderschap worden hierbij steeds goed voor ogen gehouden. Veiligheids- en risicotaxatie vormen derhalve in alle stadia van opsporing en vervolging een belangrijke leidraad voor (prioritering van) handelen;•Waar het belang van waarheidsvinding botst met het belang van behoud en versterking van veerkracht van slachtoffers worden deze belangen steeds zorgvuldig tegen elkaar afgewogen om te voorkomen dat het strafrechtelijk onderzoek leidt tot schade bij slachtoffers en anderen.•Het openbaar ministerie handelt in samenwerking en samenhang met de relevante netwerkpartners. Ook in het netwerkverband houdt het openbaar ministerie de belangen van slachtoffers en anderen (waarborg veiligheid en behoud en versterken veerkracht) nadrukkelijk voor ogen. Daartoe wordt het (sociale) systeem rondom zowel het slachtoffer als de (kwetsbare) verdachte of dader betrokken.

  Wetgeving

  • Staatscourant
  • College van procureurs-generaal
  • Incest
  • Slachtofferschap
  • Seksuele uitbuiting
  • Psychische schade
  • Veiligheidssituatie
  • Aangifte
  • Zedendelict
  • Nederlands
 2. 11 reads Language Undefined Abstract: ' To examine past-year and lifetime rates of online victimization and associations with offline victimizations, trauma symptomatology, and delinquency among adolescents. Data were collected through telephone inte ...

  Abstract:'To examine past-year and lifetime rates of online victimization and associations with offline victimizations, trauma symptomatology, and delinquency among adolescents. Data were collected through telephone interviews from a nationally representative sample of 2,051 adolescents (ages, 10-17) as part of the National Survey of Children’s Exposure to Violence. Data were collected between January and May, 2008. Six percent of youth reported a past-year online victimization and 9% a lifetime online victimization. Almost all youth reporting a past-year online victimization (96%) reported offline victimization during the same period. The offline victimizations most strongly associated to online victimization were sexual victimizations (e.g., sexual harassment, being flashed, rape) and psychological and emotional abuse. Online victims also reported elevated rates of trauma symptomatology, delinquency, and life adversity. Prevention and intervention should target a broader range of behaviors and experiences rather than focusing on the Internet component exclusively. Internet safety educators need to appreciate that many online victims may be at risk not because they are naive about the Internet, but because they face complicated problems resulting from more pervasive experiences of victimization and adversity.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Grooming
  • Slachtofferschap
  • Seksuele uitbuiting
 3. 8 reads Language Undefined Abstract: 'Little is known about why some children and young people are vulnerable to being groomed online, yet this has important implications for policy, practice and prevention. Therefore, the aim of this study was to id ...

  Abstract:'Little is known about why some children and young people are vulnerable to being groomed online, yet this has important implications for policy, practice and prevention. Therefore, the aim of this study was to identify factors contributing to a young person’s vulnerability towards online grooming. Thematic Analysis was conducted on eight interviews with young people (six females and two males) who had experienced online grooming, resulting in sexual abuse online and/or offline. The reasons why participants engaged with the offenders varied on most levels of the Bron-fenbrenner (1979) ecological model (including individual, family, community and society). The loss of family protection was found to be central in contributing to vulnerability, as is online risk taking behavior. Three victim vulnerability scenarios emerged: 1) multiple long-term risk factors, 2) trigger events and 3) online behavioral risks. In each of these scenarios, parental and family factors were very important. It is suggested that further research is needed to investigate the applicability of these scenarios to other samples. Recommendations include parent and carer communication and involvement with their children’s internet use, as well as consistent, early onset internet safety education.'

  term verwijderd

  • Verenigd Koninkrijk
  • Grooming
  • Seksueel misbruik
  • Slachtofferschap
  • Seksuele uitbuiting