Trefwoord

 • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 24 resultaten
 1. 2 reads Save the Children the International Rescue Committee Language Dutch Uit Persbericht Save the Children 03-04-2017: 1300 kinderen op de vlucht lopen extreme risico’s op Balkan Zo’n 1.300 alleenreizende minderjarige vluchtelingen en migranten lopen e ...

  Uit Persbericht Save the Children 03-04-2017: 1300 kinderen op de vlucht lopen extreme risico’s op BalkanZo’n 1.300 alleenreizende minderjarige vluchtelingen en migranten lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van uitbuiting, geweld en mensenhandel door het strenge grensbeleid en de gebrekkige bescherming op de Balkan. Dat stellen twaalf ngo’s, waaronder Save the Children en Stichting Vluchteling/IRC, in het rapport ‘Uit het Zicht, Uitgebuit en Alleen’ dat vandaag verschijnt. Een aantal landen slaagt er niet in om deze enorm kwetsbare kinderen, van wie sommigen niet ouder zijn dan negen, te identificeren en goed op te vangen. Ze zijn op de vlucht voor oorlog of armoede en reisden duizenden kilometers zonder ouders of voogd. Vaak zijn ze onzichtbaar voor de autoriteiten en als ze wel bekend zijn, worden ze vaak opgevangen onder volstrekt ontoereikende omstandigheden, of zelfs opgesloten. Dat zorgt voor wanhoop en het duwt kinderen in de armen van smokkelaars en mensenhandelaren.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • International
  • Save the Children
  • the International Rescue Committee
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Kinderhandel
  • Engels
 2. Taal Nederlands Tweede Kamer Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te i ...

  Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over hoe de verbetermaatregelen uit het verbeterplan van het COA worden toegepast en geborgd. In het verbeterplan heeft het COA de acties beschreven die door het COA en de betrokken partners worden ingezet op de twaalf gebieden die door de Inspecties als onvol-doende zijn beoordeeld. De Inspecties hebben geconstateerd dat de verbeterplannen voldoende volledig, realistisch en ambitieus aansluiten op de nodige verbetermaatregelen. In de brief wordt per thema een overzicht van de getroffen verbetermaatregelen gegeven.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Minderjarigen
  • Gespecialiseerde opvang
  • Gespecialiseerde opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvang ...

  Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 2 mei 2016) op het bericht dat afgelopen maanden 60 kindbruiden Nederland zijn binnengekomen.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Kindbruid
  • Kwetsbare mindejarigen
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Kwetsbare minderheidsgroep
  • Minderjarige
  • Nederlands
 4. Language Dutch 63 reads Ministry of Justice (Dutch) Reactie staatsecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitite) op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen. Bijlage: Aanb ...

  Reactie staatsecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitite) op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen.Bijlage: Aanbiedingsbrief van het door Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Jusitite opgestelde rapport over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen. 

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Mensenhandel
  • Opvang
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de ...

  Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om deze jongeren te beschermen en te begeleiden zolang zij in Nederland (mogen) verblijven. De specifieke kwetsbaarheid van de jongeren vraagt om opvang in een veilige en aandachtvolle omgeving. Ook in de huidige veranderende context van toestroom van vluchtelingen, waarin veel gevraagd wordt van organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang van (minderjarige) vreemdelingen. Jongeren bij wie het vermoeden bestaat dat zij slachtoffer zijn of kunnen worden van mensenhandel, worden in de beschermde opvang geplaatst. De beschermde opvang wordt uitgevoerd door Jade, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).De inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie presenteren in dit rapport de resultaten van hun onderzoek naar de kwaliteit van de beschermde opvang. Deze opvangvorm onderscheidt zich van andere opvangvormen doordat aan jongeren (ongevraagd) bescherming wordt geboden, een bescherming die van invloed is op hun (bewegings-)vrijheid en zelfbeschikking. Dit verlangt een zorgvuldige manier van werken. De inspecties beogen met dit rapport een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de bescherming en de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de beschermde opvang. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Rechtspositie
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 6. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Taal Nederlands Er moet een specifieke verblijfsregeling komen voor alleenstaande minderjarige slachtoffers van mensenhandel, waarin het belang van het kind centraal staat. ...

  Er moet een specifieke verblijfsregeling komen voor alleenstaande minderjarige slachtoffers van mensenhandel, waarin het belang van het kind centraal staat. Dat adviseert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen op basis van onderzoek naar de bescherming van deze groep slachtoffers. De verblijfsregeling is onderdeel van een bredere aanbeveling tot een beschermingssysteem voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel, waarin naast de bescherming van slachtoffers aandacht is voor de opsporing en vervolging van mensenhandelaren. De Nationaal Rapporteur doet deze aanbeveling in het rapport “Mensenhandel. Naar een kindgericht beschermingssysteem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen”.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Vluchtelingen
  • Adequate opvang
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Kinderhandel
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 4 Staatssecretaris V&J Vragen van de leden Rebel en Kuiken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de ruim 3.300 alleenstaande kinderen die de afgelopen maanden de Middellandse Zee overstaken ...

  Vragen van de leden Rebel en Kuiken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de ruim 3.300 alleenstaande kinderen die de afgelopen maanden de Middellandse Zee overstaken (ingezonden 12 juni 2015).Antwoord van Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 2 juli 2015).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris V&J
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Minderjarige
  • Nederlands
 8. Language Dutch 27 reads Ministry of Justice (Dutch) Beleidsnotitie aan inzake de herijking van het beleid voor (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen. 27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan ...

  Beleidsnotitie aan inzake de herijking van het beleid voor (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 9. Language Dutch 22 reads volledige titel: Vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage over de grensdetentie van een alleenstaande minderjarige asielzoeker (ingezonden 25 novemb ...

  volledige titel: Vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage over de grensdetentie van een alleenstaande minderjarige asielzoeker (ingezonden 25 november 2010), en: Antwoord van minister Leers (Immigratie en Asiel) (ontvangen 26 januari 2011)

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
 10. 3 Taal Nederlands Overleg over de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 10 maart 2011 waarin een beperking van detentie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen wordt voorgesteld (27 062, nr. 68), de brief van de minister ...

  Overleg over de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 10 maart 2011 waarin een beperking van detentie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen wordt voorgesteld (27 062, nr. 68), de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 16 december 2010 met een reactie op brieven over herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (27 062, nr. 67) en de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 11 december 2009 met een herijking van het beleid voor (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen (27 062, nr. 64).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands

Pagina's