• Overige uitbuiting
 • Schijnhuwelijk
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. Taal Nederlands 15 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Vijfde Rapportage Mensenhandel (2007) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Het vijfde rapport is weer meer beschouwend van aard en bevat een veelheid ...

  Vijfde Rapportage Mensenhandel (2007) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.Het vijfde rapport is weer meer beschouwend van aard en bevat een veelheid aan zowel kwantitatieve gegevens (over de periode van 2001 tot en met 2005 en gedeeltelijk 2006) en kwalitatieve gegevens. In hoofdstuk twee worden de ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving besproken. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het nieuwe mensenhandelartikel en aan (komende) ontwikkelingen op gebieden als de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet voorkoming schijnhuwelijken, de Wet versterking positie van slachtoffers in het strafproces, de Wet herijking strafmaxima en het Wetsvoorstel gesloten jeugdzorg. Ook worden belangrijke internationale initiatieven en ontwikkelingen vanuit de VN, de EU, de Raad van Europa en de OVSE beschreven.In het derde hoofdstuk staan de slachtoffers van mensenhandel en de hulpverlening centraal. Er wordt onder andere aandacht besteed aan algemene ontwikkelingen op het terrein van de hulpverlening aan en voorzieningen voor slachtoffers van mensenhandel. Enkele specifieke hulpverleningsinstellingen en -initiatieven komen aan bod. De aanpak van jeugdprostitutie en loverboyproblematiek wordt apart besproken.In hoofdstuk vier wordt de bestuurlijke handhaving op het terrein van prostitutie behandeld. In dit hoofdstuk wordt onder andere ingegaan op de verschillen tussen gemeenten in de intensiteit van toezicht en de mogelijke gevolgen daarvan. In verband hiermee wordt stilgestaan bij de mogelijkheid van een strikter landelijk kader.Hoofdstuk vijf gaat over de opsporing van mensenhandel. In hoofdstuk zes wordt ingegaan op een specifiek onderdeel van opsporing: financieel rechercheren en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. In hoofdstuk zeven wordt de vervolging van verdachten door het OM besproken.Hoofdstuk acht gaat over ‘overige uitbuiting’, uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie. Er is onderzoek verricht naar grove misstanden in arbeidssituaties. In hoofdstuk negen wordt de handel in organen beschreven. In hoofdstuk tien worden aanbevelingen gegeven. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Loverboyproblematiek
  • Overige uitbuiting
  • Jeugdprostitutie
  • Bestuurlijke handhaving
  • Gemeentelijke handhaving
  • Schijnhuwelijk
  • Orgaanhandel
  • Zorginstelling
  • Nederlands