• Overige uitbuiting
 • Rechtbank Limburg
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Taal Nederlands 6 Rechtbank Limburg Verdachte is veroordeeld wegens mensenhandel tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van 1 jaar. De rechtbank overweegt: 'Verdachte en zijn mededader hebben voor hun ...

  Verdachte is veroordeeld wegens mensenhandel tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van 1 jaar. De rechtbank overweegt:'Verdachte en zijn mededader hebben voor hun werkzaamheden, het plukken van champignons in Nederland, een groot aantal Poolse werknemers tewerk gesteld in de champignonkwekerij van verdachte. De werktijden waren vaak extreem lang, waardoor er onvoldoende rust- en hersteltijd was. De arbeidsbelasting vormde daardoor een bedreiging van de gezondheid van de werknemers. Deze arbeidsomstandigheden hebben zeer waarschijnlijk bijgedragen aan de verminderde opbrengsten per uur. In plaats van de arbeiders meer rust te gunnen voerde verdachte echter een stukloon in, waardoor de arbeiders nog meer benadeeld werden. De werknemers kregen hun loon, dat aanzienlijk lager was dan het loon dat volgens de CAO minimaal uitbetaald diende te worden, niet op tijd uitbetaald. Er werd slechts een voorschot verstrekt, dat soms zelfs onvoldoende was om in het levensonderhoud te voorzien. Bij terugkeer naar Polen werd niet het volle tegoed uitbetaald, maar werd vaak een substantieel deel achtergehouden, zodat de werknemers verplicht waren terug te keren om hun werk opnieuw aan te vangen in de hoop hun volledige loon nog te ontvangen. De werknemers werden aldus in een financieel en economisch afhankelijke situatie gebracht. Verdachte en zijn mededader hebben misbruik gemaakt van de kwetsbare situatie waarin deze werknemers zich aldus bevonden. Het valt verdachte en zijn mededader zwaar aan te rekenen dat zij zich bij hun activiteiten enkel lieten leiden door hun hang naar financieel gewin en dat zij, ook nadat duidelijk was dat zij niet in staat zouden zijn om alle loon uit te betalen, toch zijn doorgegaan met het tewerkstellen van werknemers.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Strafrecht
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 8 Rechtbank Limburg Verdachte is vrijgesproken van mensenhandel. De rechtbank overweegt: 'Artikel 342, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft be ...

  Verdachte is vrijgesproken van mensenhandel. De rechtbank overweegt:'Artikel 342, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan niet uitsluitend kan worden aangenomen op de verklaring van één getuige. Nu de verklaring van [betrokkene] het enige redengevende bewijsmiddel is voor de ten laste gelegde ‘lange werkdagen’, is hiervoor naar het oordeel van de rechtbank dan ook onvoldoende wettig bewijs aanwezig. Nu deze ‘lange werkdagen’ de kern vormen van de tenlastelegging valt met een vrijspraak van dit onderdeel van de tenlastelegging, de gehele bodem weg onder die tenlastelegging. Of [betrokkene] in ruil voor bepaalde werkzaamheden iets zou hebben gekregen – zoals is ten laste gelegd – doet dan ook niet ter zake.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Strafrecht
  • Overige uitbuiting
  • Vrijspraak
  • Nederlands