• Overige uitbuiting
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. 1 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Taal Nederlands De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft namelijk kwetsbare jongeren onder dwang en mis ...

  De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft namelijk kwetsbare jongeren onder dwang en misleiding telefoonabbonementen laten afsluiten. Aan twintig slachtoffers worden schadevergoedingen toegekend. De rechtbank oordeelt als volgt:'Bewezen is verklaard dat verdachte op deze manier 17 keer jongeren ertoe heeft gedwongen om telefoonabonnementen af te sluiten en de mobiele telefoons die ze ontvingen aan hem af te dragen. Een feitencomplex dat op meerdere manieren te kwalificeren is, maar waarbij het er in feite telkens op neer komt dat verdachte zijn slachtoffer heeft uitgebuit en daarbij die slachtoffers heeft blootgesteld aan intimidaties, agressief gedrag en bedreigingen.' En:'Ieder op zich naar het oordeel van de rechtbank ernstige feiten, met name omdat verdachte misbruik heeft gemaakt van kwetsbare en mindere weerbare jongeren. De slachtoffers verklaren niet alleen over de schuldenlast die boven hun hoofd hangt, maar vooral ook over gevoelens van angst en onveiligheid, slecht slapen en het verlies aan sociale contacten. De rechtbank zal dan ook als uitgangspunt nemen dat per incident een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden passend is.'   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • Strafrecht
  • Overige uitbuiting
  • Telefoonabonnementen
  • Schadevergoeding
  • Straftoemeting
  • Nederlands