• B8/3
 • Rechtbank Amsterdam
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Language Dutch 67 reads Court of Amsterdam De beschikking op de asielaanvraag van eiseres is ter zitting op 20 augustus 2009 ingetrokken. Op 24 augustus 2009 is de vreemdelingenbewaring opgeheven. Onbetwist is dat eiseres op de grens is gehoord over de om ...

  De beschikking op de asielaanvraag van eiseres is ter zitting op 20 augustus 2009 ingetrokken. Op 24 augustus 2009 is de vreemdelingenbewaring opgeheven. Onbetwist is dat eiseres op de grens is gehoord over de omstandigheid dat zij een potentieel slachtoffer is van mensenhandel en dat zij desondanks in vreemdelingenbewaring is gesteld. Gelet daarop valt niet in te zien waarom eiseres pas na afronding van de AC-procedure bedenktijd in het kader van de B9-procedure is aangeboden.Daarbij acht de rechtbank van belang dat eiseres op 24 augustus 2009, nadat zij opnieuw is gehoord in het kader van de B9-procedure, alsnog bedenktijd heeft gekregen. Niet is gebleken dat zich tussen het eerste gehoor door de KMar aan de grens en het latere gehoor van 24 augustus 2009 een wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan die heeft geleid tot het aanbieden van bedenktijd. Hierbij acht de rechtbank van belang dat uit het beleid niet blijkt dat een potentieel slachtoffer van mensenhandel niet kan worden gehoord tijdens een AC-procedure en dat aan haar geen bedenktijd kan worden geboden. Aan vreemdelingen die nog geen toegang tot Nederland hebben gehad kan immers ook bedenktijd worden aangeboden.Dat in de werkinstructie is overwogen dat er een afspraak is dat de vreemdeling eerst de volledige AC-procedure doorloopt en dat pas daarna wordt gehoord door de KMar doet daaraan niet af, temeer nu die afspraak in dit geval niet is nageleefd. Daarom valt evenmin in te zien dat het noodzakelijk was om eiseres de vrijheidsbenemende maatregel op te leggen. Beroep gegrond en toekenning schadevergoeding.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • B8/3
  • Asielprocedure
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Schadevergoeding
  • Nederlands
 2. Language Dutch 66 reads Court of Amsterdam Aan eiseressen is een B9-vergunning verleend. In geschil is de vraag of art. 30, lid 1b Vw onverbindend is, wegens strijd met het Mensenhandelverdrag. De rechtbank leidt uit de artikelen 40 lid 4 en 14 lid 5 Mens ...

  Aan eiseressen is een B9-vergunning verleend. In geschil is de vraag of art. 30, lid 1b Vw onverbindend is, wegens strijd met het Mensenhandelverdrag. De rechtbank leidt uit de artikelen 40 lid 4 en 14 lid 5 Mensenhandelverdrag, gelezen in combinatie met het Explanatory Report, af dat er een vergunning verleend moet worden indien het non-refoulementverbod geschonden dreigt te worden. Nu eiseressen een B9-vergunning hebben, kan niet gesteld worden dat het non-refoulementverbod geschonden dreigt te worden en is er op grond van art. 14 lid 5 Mensenhandelverdrag geen verplichting om aan hen een vergunning te geven. Deze beroepsgrond faalt. Indien de B9 vergunning wordt ingetrokken kunnen eiseressen opnieuw asiel aanvragen.De rechtbank volgt eiseressen niet in hun standpunt dat art. 4:6 Awb tegengeworpen zal worden indien zij na het intrekken van de B 9 vergunning opnieuw asielaanvragen. Er is dan immers sprake van een novum. In dat geval staat art. 4:6 awb, niet aan toetsing van het daarop te nemen besluit in de weg. De beroepsgrond faalt.De rechtbank overweegt dat uit de tekst van het Verdrag en uit het Explanatory report niet blijkt dat de nadelen welke kunnen kleven aan de verlening van een B9-vergunning ten opzichte van een asielvergunning moeten leiden tot de conclusie die eiseressen uit het Verdrag trekken. Verweerder heeft de aanvraag van eiseressen terecht afgewezen oordeelt de rechtbank. Art. 30, lid 2 Vw is niet van toepassing omdat de B9-vergunning buiten de verblijfsvergunningen uit art. 3.6 Vb. valt (zie ook de uitspraak van rechtbank Haarlem, 18 juli 2006, 06/32049). Beroepen ongegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Asielprocedure
  • B8/3
  • Nederlands