• B8/3
 • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
Resultaten 1 - 6 van totaal 6 resultaten
 1. Taal Nederlands 15 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Opsporing van Mensenhandel en de B9-regeling (2012) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Nederlands Rapporten B8/3 vrijdag, juni 1, 2012 ...

  Opsporing van Mensenhandel en de B9-regeling (2012) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • B8/3
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 14 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Achtste Rapportage Mensenhandel (2010) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In deze rapportage wordt teruggeblikt op de tien jaren dat de Nationaal R ...

  Achtste Rapportage Mensenhandel (2010) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.In deze rapportage wordt teruggeblikt op de tien jaren dat de Nationaal Rapporteur bestaat. Het eerste hoofdstuk gaat over het rapporteurschap. In het tweede hoofdstuk staan de aanbevelingen van afgelopen tien jaar centraal. Het derde hoofdstuk bevat een dataverzameling en cijfermatige trends van 2000-2009. In het vierde hoofdstuk wordt onder andere een aandachtsvelden voor de toekomst  gegeven.   

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Prostitutie
  • B8/3
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 24 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Zevende Rapportage Mensenhandel (2009) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Het zevende rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is een aanvu ...

  Zevende Rapportage Mensenhandel (2009) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.Het zevende rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is een aanvulling op de eerdere rapportages. Het bevat cijfermateriaal tot en met 2008 en informatie tot 1 juli 2009.In hoofdstuk twee worden de ontwikkelingen in de Nederlandse regelgeving besproken, zoals artikel 273f Wetboek van Strafrecht, Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche en de Wet politiegegevens. In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen de VN, de EU, de Raad van Europa en de OVSE. In hoofdstuk vier komt de positie van slachtoffers van mensenhandel en de mogelijkheden voor opvang en hulp aan bod.In het vijfde hoofdstuk worden de wijziging in de B9-regeling en het voortgezet verblijf besproken. Ook een onderzoek naar de beklagprocedure is in dit hoofdstuk terug te vinden. Het non-punishment-beginsel komt in hoofdstuk zes aan de orde.In hoofdstuk zeven komt de bestuurlijke handhaving aan de orde. Het achtste hoofdstuk betreft opsporing. Er wordt onder andere aangegeven dat de politie in de praktijk niet altijd kiest om capaciteit in te zetten voor de opsporing van mensenhandel en dat het werken met gespecialiseerde teams vruchten afwerkt. In hoofdstuk negen worden cijfers over verdachten en dader gepresenteerd. Hoofdstuk tien gaat over het OM en de vervolging van verdachten.In hoofdstuk elf is een analyse te vinden van jurisprudentie op het gebied van uitbuiting in de seksindustrie. In hoofdstuk twaalf wordt de overige uitbuiting besproken en in hoofdstuk dertien komt orgaanhandel aan bod.Hoofdstuk veertien geeft aanbevelingen. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Non-punishment
  • B8/3
  • Overige uitbuiting
  • Bestuurlijke handhaving
  • Voortgezet verblijf
  • Non-punishmentbeginsel
  • Orgaanhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 14 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Zesde Rapportage Mensenhandel (2008) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In het zesde rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel staan de cijf ...

  Zesde Rapportage Mensenhandel (2008) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.In het zesde rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel staan de cijfers tot en met 2006 centraal. Hoofdstuk twee betreft de slachtoffers van mensenhandel. Het bevat cijfermatige gegevens over hun leeftijd, sekse en land van herkomst evenals informatie over B9-aanvragen en -verleningen. In hoofdstuk drie gaat het over verdachten en veroordeelde daders van mensenhandel. De cijfers gaan over hun leeftijd, land van herkomst en sekse. Het vierde hoofdstuk gaat over de vervolging door het OM en de afdoening door de rechter. In het hoofdstuk staat informatie over het aantal ingeschreven zaken, de aard van deze zaken en de afhandeling door het OM.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Schadevergoeding
  • B8/3
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 14 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Voorliggende vierde rapportage is toegespitst op aanvullende kwantitatieve informatie betreffende het jaar 2003. Daarbij gaat het om een drietal gebieden, ...

  Voorliggende vierde rapportage is toegespitst op aanvullende kwantitatieve informatie betreffende het jaar 2003. Daarbij gaat het om een drietal gebieden, te weten bij de Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV) gemelde slachtoffers van mensenhandel, door de politie verrichte opsporingsonderzoeken mensenhandel en vervolging (afhandeling door het OM en afdoening door de rechter). De cijfers worden gepresenteerd samen met (al in eerdere rapporten gepubliceerd) cijfermateriaal over de jaren 2000 tot en met 2002, om eventuele trends zichtbaar te kunnen maken.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • B8/3
  • Ronseling
  • Minderjarige
  • Aangifte
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 20 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Deze tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur bevat geactualiseerde cijfermatige informatie op een drietal gebieden, te weten bij de Stichting Tegen ...

  Deze tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur bevat geactualiseerde cijfermatige informatie op een drietal gebieden, te weten bij de Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV) gemelde slachtoffers van mensenhandel, door de politie verrichte opsporingsonderzoeken betreffende mensenhandel, alsmede afhandeling (van mensenhandelzaken) door het Openbaar Ministerie en afdoening door de rechter. Daarnaast is – voor het eerst – informatie opgenomen over het aantal zogenaamde B-9-aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de beschikkingen daarop. Voorts zijn kwantitatieve gegevens, die uit velerlei onderzoeken en publicaties naar voren komen, verzameld en opgenomen in een overzichtelijke tabel. In de voorliggende rapportage worden de actuele cijfers gepresenteerd samen met reeds gepubliceerd cijfermateriaal, om eventuele trends zichtbaar te maken.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • B8/3
  • Opsporingsmethodieken
  • Beschikking
  • Prostitutie
  • Nederlands