• B8/3
 • Rapporten

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 12 resultaten
 1. Instituut voor Immigratierecht Taal Nederlands Het Instituut voor Immigratierecht komt met een rapport over kind en mensenhandel in het vreemdelingenrecht. In dit rapport worden de internationaalrechtelijke, Unierechtelijke en nationale kad ...

  Het Instituut voor Immigratierecht komt met een rapport over kind en mensenhandel in het vreemdelingenrecht. In dit rapport worden de internationaalrechtelijke, Unierechtelijke en nationale kaders omtrent toelating van de buitenlandse minderjarige slachtoffers beschreven. Ook wordt er ingegaan op uitdagingen in de praktijk. In hoeverre voorzien de regelingen, in hun onderlinge samenhang, in een tijdige duurzame oplossing voor het kind en zijn eventueel aanpassingen van het nationale kader nodig?Aan het onderzoek hebben organisaties en advocaten in heel Nederland hun medewerking gegeven. De IND en Defence for Children hebben toestemming gegeven voor dossieronderzoek en geholpen bij de selectie van dossiers. Medewerkers van de IND, Nidos, het OM en advocaten in verschillende regio's hebben meegewerkt aan de interviews. Daarnaast hebben beleidsmedewerkers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, UNICEF en Defence for Children belangrijke achtergrondinformatie gegeven. Op basis van de onderzoeksreultaten worden verschillende belangrijke aanbevelingen gedaan.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Instituut voor Immigratierecht
  • B8/3
  • Asiel
  • Vreemdelingenrecht
  • Asielprocedure
  • B8/3
  • Opvang gedurende B8/3
  • Nederlands
 2. Language Dutch 104 reads IND (Dutch Agency of Immigration and Naturalisation) Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of ...

  Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of van achterlating.In deze publicatie leest u:• aan welke voorwaarden u moet voldoen om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen. • hoe u kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet.• hoe u een uitkering kunt aanvragen voor de periode dat u in de (vrouwen)opvang verblijft.• hoe en waar u een identiteitsdocument kunt aanvragen.(IND: April 2014 | Publicatie-nr. 3083d)

  Publicaties

  • Rapporten
  • IND
  • Verblijfsrecht
  • Voortgezet verblijf
  • B8/3
  • Nederlands
 3. Language Dutch 79 reads Defence for Children UNICEF ECPAT Een duurzame oplossing voor minderjarige buitenlandse slachtoffers mensenhandel. Een duurzame oplossing voor minderjarige buitenlandse slachtoffers mensenhandel Beter Beschermd in de B8/3 Oktober 2 ...

  Een duurzame oplossing voor minderjarige buitenlandse slachtoffers mensenhandel.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Defence for Children
  • UNICEF
  • ECPAT
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Verblijfsrecht
  • Minderjarige
  • B8/3
  • Nederlands
 4. Language Dutch 57 reads INTERVICT 'Mensenhandel: het slachtofferperspectief, Een verkennende studie naar behoeften en belangen van slachtoffers van mensenhandel in Nederland' is een rapport van INTERVICT. In het eerste hoofdstuk wordt het begrip ...

  'Mensenhandel: het slachtofferperspectief, Een verkennende studie naar behoeften en belangen van slachtoffers van mensenhandel in Nederland' is een rapport van INTERVICT.In het eerste hoofdstuk wordt het begrip mensenhandel toegelicht. Daarbij ligt de focus vooral op aspecten die van belang zijn om de behoeften van slachtoffers van mensenhandel te kunnen begrijpen. Het tweede hoofdstuk bevat een literatuurstudie gespecificeerd op de behoeften van slachtoffers, de motieven om de situatie van uitbuiting te verlaten en de B9-regeling. In het derde hoofdstuk wordt gerapporteerd over de dossierstudie en wordt cijfermateriaal geanalyseerd.In hoodfstuk vier staan de uitkomsten van expertintervieuws. Een analyse van de diepte-interviews en focusgroepen met slachtoffers van mensenhandel staat in hoofdstuk vijf. En hoofstuk zes bevat de conclusies en aanbevelingen. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • INTERVICT
  • B8/3
  • Slachtofferperspectief
  • Nederlands
 5. Language Dutch 81 reads FairWork CoMensha (Dutch Coordination Center for Humantrafficking) E-Quality 'Mensenhandel. Een genderscan op de B9-regeling' is een genderscan uitgevoerd door E-Quality, CoMensha en FairWork (www.fairwork.nu). Uit het ra ...

  'Mensenhandel. Een genderscan op de B9-regeling' is een genderscan uitgevoerd door E-Quality, CoMensha en FairWork (www.fairwork.nu). Uit het rapport blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen bij de opvang en hulpverlening, de bescherming bij aangifte en het informeren van slachtoffers. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • CoMensha
  • E-Quality
  • FairWork
  • B8/3
  • Opvang
  • Aangifte
  • Mannelijke slachtoffers
  • B8/3
  • Nederlands
 6. Language Dutch 84 reads FairWork Rapport 'Slachtoffers achter de tralies. Signalering van slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingendetentie en knelpunten bij aangifte en verlening van de B9-status' van FairWork. In dit rapport onderzoekt Fa ...

  Rapport 'Slachtoffers achter de tralies. Signalering van slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingendetentie en knelpunten bij aangifte en verlening van de B9-status' van FairWork. In dit rapport onderzoekt FairWork de signalering van slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingendetentie en bespreekt de knelpunten bij aangifte en verlening van de B9-status. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • FairWork
  • B8/3
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Aangifte
  • B8/3
 7. Taal Nederlands 15 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Opsporing van Mensenhandel en de B9-regeling (2012) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Nederlands Rapporten B8/3 vrijdag, juni 1, 2012 ...

  Opsporing van Mensenhandel en de B9-regeling (2012) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • B8/3
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 14 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Achtste Rapportage Mensenhandel (2010) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In deze rapportage wordt teruggeblikt op de tien jaren dat de Nationaal R ...

  Achtste Rapportage Mensenhandel (2010) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.In deze rapportage wordt teruggeblikt op de tien jaren dat de Nationaal Rapporteur bestaat. Het eerste hoofdstuk gaat over het rapporteurschap. In het tweede hoofdstuk staan de aanbevelingen van afgelopen tien jaar centraal. Het derde hoofdstuk bevat een dataverzameling en cijfermatige trends van 2000-2009. In het vierde hoofdstuk wordt onder andere een aandachtsvelden voor de toekomst  gegeven.   

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Prostitutie
  • B8/3
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands 24 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Zevende Rapportage Mensenhandel (2009) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Het zevende rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is een aanvu ...

  Zevende Rapportage Mensenhandel (2009) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.Het zevende rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is een aanvulling op de eerdere rapportages. Het bevat cijfermateriaal tot en met 2008 en informatie tot 1 juli 2009.In hoofdstuk twee worden de ontwikkelingen in de Nederlandse regelgeving besproken, zoals artikel 273f Wetboek van Strafrecht, Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche en de Wet politiegegevens. In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen de VN, de EU, de Raad van Europa en de OVSE. In hoofdstuk vier komt de positie van slachtoffers van mensenhandel en de mogelijkheden voor opvang en hulp aan bod.In het vijfde hoofdstuk worden de wijziging in de B9-regeling en het voortgezet verblijf besproken. Ook een onderzoek naar de beklagprocedure is in dit hoofdstuk terug te vinden. Het non-punishment-beginsel komt in hoofdstuk zes aan de orde.In hoofdstuk zeven komt de bestuurlijke handhaving aan de orde. Het achtste hoofdstuk betreft opsporing. Er wordt onder andere aangegeven dat de politie in de praktijk niet altijd kiest om capaciteit in te zetten voor de opsporing van mensenhandel en dat het werken met gespecialiseerde teams vruchten afwerkt. In hoofdstuk negen worden cijfers over verdachten en dader gepresenteerd. Hoofdstuk tien gaat over het OM en de vervolging van verdachten.In hoofdstuk elf is een analyse te vinden van jurisprudentie op het gebied van uitbuiting in de seksindustrie. In hoofdstuk twaalf wordt de overige uitbuiting besproken en in hoofdstuk dertien komt orgaanhandel aan bod.Hoofdstuk veertien geeft aanbevelingen. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Non-punishment
  • Voortgezet verblijf
  • Non-punishmentbeginsel
  • Orgaanhandel
  • Prostitutie
  • B8/3
  • Overige uitbuiting
  • Bestuurlijke handhaving
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 14 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Zesde Rapportage Mensenhandel (2008) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In het zesde rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel staan de cijf ...

  Zesde Rapportage Mensenhandel (2008) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.In het zesde rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel staan de cijfers tot en met 2006 centraal. Hoofdstuk twee betreft de slachtoffers van mensenhandel. Het bevat cijfermatige gegevens over hun leeftijd, sekse en land van herkomst evenals informatie over B9-aanvragen en -verleningen. In hoofdstuk drie gaat het over verdachten en veroordeelde daders van mensenhandel. De cijfers gaan over hun leeftijd, land van herkomst en sekse. Het vierde hoofdstuk gaat over de vervolging door het OM en de afdoening door de rechter. In het hoofdstuk staat informatie over het aantal ingeschreven zaken, de aard van deze zaken en de afhandeling door het OM.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Schadevergoeding
  • B8/3
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands

Pagina's