• Prostitutie
 • Rechtbank Amsterdam

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 11 resultaten
 1. Language Dutch 2 reads Court of Amsterdam De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 41 dagen wegens internationale mensenhandel en mensenhandel in vereniging. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oor ...

  De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 41 dagen wegens internationale mensenhandel en mensenhandel in vereniging. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het non-punishmentbeginsel niet dient te worden toegepast. De rechtbank oordeelt als volgt.“Hoewel de hiervoor genoemde factoren aanleiding zouden kunnen geven tot de toepassing van artikel 9a Sr, ziet de rechtbank hiervoor, anders dan de officier van justitie, onvoldoende aanleiding. Verdachte heeft ten koste van anderen zich schuldig gemaakt aan een zeer ernstig strafbaar feit met het doel haar eigen positie veilig te stellen. De rechtbank rekent verdachte in de kern aan dat zij, in haar wens met de medeverdachte een toekomst op te bouwen waar zij in feite alles - naar eigen zeggen ter zitting zelfs een moord - voor over had, andere keuzes had moeten en kunnen maken. Bij dit oordeel, afgezet tegen de ernst van de bewezenverklaarde feiten, past niet dat geen enkele straf of maatregel wordt opgelegd, maar past in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De hiervoor genoemde factoren leiden de rechtbank echter wel tot het oordeel dat volstaan kan worden met gevangenisstraf voor de duur van de periode die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. De rechtbank acht een straf van 41 dagen met aftrek van voorarrest, passend en geboden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Non-punishment
  • Strafrecht
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Witwassen
  • Mensenhandel
  • Non-punishmentbeginsel
  • Nederlands
 2. Rechtbank Amsterdam Taal Nederlands De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte, een Hongaarse vrouw, tot een gevangenisstraf van 22 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van drie jonge Hongaarse vrouwen. De rechtbank oordeelt als volgt: ...

  De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte, een Hongaarse vrouw, tot een gevangenisstraf van 22 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van drie jonge Hongaarse vrouwen. De rechtbank oordeelt als volgt:'Verdachte heeft in de bewezen verklaarde periode tezamen en in vereniging met haar mededader drie jonge (meerderjarige) vrouwen uitgebuit. Zij hebben deze vrouwen gedurende enkele weken bewogen en gedwongen tegen betaling seksuele diensten te verrichten en daarvan hebben zij financieel geprofiteerd. De vrouwen moesten dubbele diensten werken en een groot deel van hun verdiensten aan verdachte en haar mededader afstaan. Zij moesten beschikbaar zijn als prostituee en allerlei seksuele diensten verrichten, ook als hun gezondheid dit eigenlijk niet toeliet. De vrouwen waren voor verdachte en haar mededader niet meer dan een inkomstenbron. De rechtbank rekent dit verdachte zeer zwaar aan. Verdachte heeft door te handelen zoals hiervoor bewezen verklaard, de persoonlijke vrijheid van deze vrouwen geschonden en een ernstige inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit.'  De medeverdachte in deze zaak, tevens een Hongaarse vrouw, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 maanden. Klik hier voor de uitspraak.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Georganiseerd verband
  • Prostitutie
  • Nederlands
 3. 3 Rechtbank Amsterdam Taal Nederlands De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte, een Hongaarse vrouw, tot een gevangenisstraf van 25 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van drie Hongaarse vrouwen. De rechtbank oordeelt als volgt: ...

  De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte, een Hongaarse vrouw, tot een gevangenisstraf van 25 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van drie Hongaarse vrouwen. De rechtbank oordeelt als volgt:'Verdachte heeft in de bewezen verklaarde periode tezamen en in vereniging met haar mededader drie jonge (meerderjarige) vrouwen uitgebuit. Zij hebben deze vrouwen gedurende enkele weken bewogen en gedwongen tegen betaling seksuele diensten te verrichten en daarvan hebben zij financieel geprofiteerd. De vrouwen moesten dubbele diensten werken en een groot deel van hun verdiensten aan verdachte en haar mededader afstaan. Zij moesten beschikbaar zijn als prostituee en allerlei seksuele diensten verrichten, ook als hun gezondheid dit eigenlijk niet toeliet. De vrouwen waren voor verdachte en haar mededader niet meer dan een inkomstenbron. De rechtbank rekent dit verdachte zeer zwaar aan. Verdachte heeft door te handelen zoals hiervoor bewezen verklaard, de persoonlijke vrijheid van deze vrouwen geschonden en een ernstige inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit.' De medeverdachte in deze zaak, tevens een Hongaarse vrouw, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden. Klik hier voor de uitspraak.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Georganiseerd verband
  • Prostitutie
  • Nederlands
 4. 14 reads Court of Amsterdam Language Dutch De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, wegens mensenhandel. Verdachte heeft hierbij een minderjarig meisje in de prostitutie gebracht, waarb ...

  De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, wegens mensenhandel. Verdachte heeft hierbij een minderjarig meisje in de prostitutie gebracht, waarbij hij tweeenhalve maand zijn zolderkamer beschikbaar heeft gesteld voor het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. De rechtbank oordeelde verder dat:'Verdachte blijkens de onderschepte WhatsApp berichten en telefoongesprekken heel goed wist dat het strafbaar was wat hij deed. De rechtbank weegt strafverzwarend mee dat verdachte, ook nadat de politie in januari 2014 het slachtoffer in zijn zolderkamer had aangetroffen, nog door is gegaan met het faciliteren en profiteren van het slachtoffer. Bovendien zijn er aanwijzingen in het dossier dat verdachte zich al langer bezig hield met vergelijkbare activiteiten.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Prostitutie
  • Minderjarige
  • Loverboy
  • Nederlands
 5. 41 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. De rechtbank oordeelt: ' Verdachte en [medeverdachte] hebben met hun bewezen verklaarde handelen welbewust en op afkeuringswaardige wijze misb ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. De rechtbank oordeelt: 'Verdachte en [medeverdachte] hebben met hun bewezen verklaarde handelen welbewust en op afkeuringswaardige wijze misbruik gemaakt van het slachtoffer. Zij hebben haar afhankelijk van hen gemaakt en aldus hebben zij geen respect voor haar persoonlijke en lichamelijke integriteit getoond. Met het plaatsen van de advertentie en de foto's hebben zij nagelaten aangeefster tegen zichzelf in bescherming te nemen, wat op hun weg had gelegen als zij haar inderdaad wilden helpen. Verdachte heeft uitsluitend gehandeld uit winstbejag. Hij heeft door het bevorderen van het prostitutiewerk van het slachtoffer geen, althans onvoldoende, respect getoond voor haar zelfbeschikkingsrecht. Dat het slachtoffer het werk niet tegen haar wil verrichte disculpeert verdachte niet. Bovendien neemt verdachte geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn handelen en bagatelliseert hij dit bij herhaling zonder zich te realiseren wat de gevolgen zijn voor het slachtoffer kunnen zijn. De rechtbank rekent verdachte dit laakbare handelen zwaar aan'.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Escort
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. 59 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren. De rechtbank oordeelt:  ' Verdachte heeft zich gedurende een periode van twee jaar samen met anderen schuldig gemaakt aan mens ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren. De rechtbank oordeelt: 'Verdachte heeft zich gedurende een periode van twee jaar samen met anderen schuldig gemaakt aan mensenhandel. Zij heeft in samenwerking met haar mededaders twee jonge kwetsbare vrouwen op grove wijze uitgebuit, door hen te dwingen prostitutiewerkzaamheden te verrichten en vervolgens al hun verdiensten af te af te nemen. Van een deel van de verdiensten van [persoon 2] is haar huis opgeknapt. De slachtoffers hebben verder (vrijwel) niets van het geld teruggezien. De beide slachtoffers moesten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken in de prostitutie. Zij werden hierbij gecontroleerd door de medeverdachten met wie verdachte in contact stond. Verdachte heeft de medeverdachten aangemoedigd de meisjes harder aan te pakken en ook zelf de vrouwen onder druk gezet. Door zo te handelen heeft verdachte de persoonlijke vrijheid van deze vrouwen geschonden en heeft zij inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 7. 57 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte wordt door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar voor het seksueel uitbuiten van twee Bulgaarse vrouwen. Over de uitgeoefende dwang op de slachtoffer ...

  Verdachte wordt door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar voor het seksueel uitbuiten van twee Bulgaarse vrouwen. Over de uitgeoefende dwang op de slachtoffers, die nodig is om tot een bewezenverklaring te komen van art. 273 WvSr. lid 1, sub 1, oordeelt de rechtbank als volgt:'Verdachte wordt verweten dwang te hebben uitgeoefend. De tenlastelegging omschrijft waaruit die dwang heeft bestaan door het per slachtoffer opsommen van een groot aantal feitelijke gedragingen, zoals het controleren, het bepalen van werktijden en het mishandelen van het slachtoffer.'In het uiteindelijke oordeel bracht de rechtbank het volgende naar voren:'De beide vrouwen moesten van verdachte zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken in de prostitutie en al hun verdiensten aan hem afstaan. Door zo te handelen heeft verdachte de persoonlijke vrijheid van deze vrouwen geschonden en heeft hij inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit. Dat uitbuiting grote psychische gevolgen heeft blijkt ook uit de slachtofferverklaring van [persoon 1]. Zij zegt daarin dat zij het gevoel heeft dat ze niet bestaat en dat zij het moeilijk vindt om iets van haar leven te maken, omdat zij alleen maar leegte en pijn voelt. Verdachte heeft ter zitting geen enkel blijk van medeleven geuit.'Een van de slachtoffers krijgt een schadevergoeding toegewezen van 235.000 euro. De verdachte is veroordeeld tot het betalen van 215.000 euro aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Dwangmiddelen
  • Prostitutie
  • Nederlands
 8. 95 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte, 34 jarige Bulgaar, is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel met betrekking tot twee v ...

  Verdachte, 34 jarige Bulgaar, is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel met betrekking tot twee vrouwen. Hij heeft misbruik gemaakt van kwetsbare vrouwen en ze gedwongen om tegen betaling seksuele diensten te verrichten en daarvan financieel geprofiteerd. De rechtbank:'De beide vrouwen moesten van verdachte zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken in de prostitutie en al hun verdiensten aan hem afstaan. Door zo te handelen heeft verdachte de persoonlijke vrijheid van deze vrouwen geschonden en heeft hij inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit. Dat uitbuiting grote psychische gevolgen heeft blijkt ook uit de slachtofferverklaring van [persoon 1]. Zij zegt daarin dat zij het gevoel heeft dat ze niet bestaat en dat zij het moeilijk vindt om iets van haar leven te maken, omdat zij alleen maar leegte en pijn voelt. Verdachte heeft ter zitting geen enkel blijk van medeleven geuit.'En:Verdachte heeft twee vrouwen voor een lange periode uitgebuit. Daarnaast acht de rechtbank strafverzwarend dat zij zeven dagen per week dubbele diensten moesten draaien, dat een van hen gedwongen is tot het plegen van abortus en dat verdachte geweld heeft gebruikt.    

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Mishandeling
  • Prostitutie
  • Nederlands
 9. Language Dutch 71 reads Court of Amsterdam Vrouwelijke verdachte van mensenhandel en witwassen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Ze heeft samen met haar partner (die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar) meerdere vrouwe ...

  Vrouwelijke verdachte van mensenhandel en witwassen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Ze heeft samen met haar partner (die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar) meerdere vrouwen uitgebuit in de prostitutie. De rechtbank acht het niet bewezen dat het stel geweld heeft gebruikt, maar wel bewezen dat zij misbruik hebben gemaakt van de kwetsbare positie van de vrouwen. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Prostitutie
  • Minderjarige
  • Nederlands
 10. Language Dutch 98 reads Court of Amsterdam Dader veroordeelt tot een gevangenisstaf van tien jaar wegens mensenhandel door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd en het medeplegen van gewoontewitwassen. Mensenhandelaar dwong minstens vijf vro ...

  Dader veroordeelt tot een gevangenisstaf van tien jaar wegens mensenhandel door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd en het medeplegen van gewoontewitwassen. Mensenhandelaar dwong minstens vijf vrouwen en een minderjarige om in de prostitutie te werken. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Nederlands

Pagina's