• Prostitutie
 • Rechtbank Utrecht
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. 47 reads Court of Utrecht Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren wegens mensenhandel en mishandeling. Verdachte heeft twee vrouwen in de prostitutie uitgebuit, waarbij deze vrouwen ernstig zijn mishandeld. De rechtb ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren wegens mensenhandel en mishandeling. Verdachte heeft twee vrouwen in de prostitutie uitgebuit, waarbij deze vrouwen ernstig zijn mishandeld. De rechtbank Utrecht oordeelt:'Verdachte heeft gedurende een lange periode zich schuldig gemaakt aan uitbuiting. Hij ging een liefdesrelatie aan met [slachtoffer 1], waarna hij haar dwong door haar in de prostitutie verdiend) geld aan hem af te geven, onder het voorwendsel dat hij geld zou bewaren voor een gezamenlijke toekomst. Hij heeft een lange tijd [slachtoffer 1] naar haar prostitutieplek in Antwerpen gebracht en weer opgehaald. Hij controleerde haar tijdens het werk. Vervolgens is hij een liefdesrelatie aangegaan met [slachtoffer 2] en dwong ook haar prostitutie-opbrengsten aan hem af te geven. Op momenten dat de vrouwen aangaven dat ze niet wilden werken, mishandelde en bedreigde verdachte hen.'  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Prostitutie
  • Nederlands
 2. 130 reads Court of Utrecht Language Dutch Verdachte is door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, wegens mensenhandel ten aanzien van vijf slachtoffers. De officier van justitie eiste e ...

  Verdachte is door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, wegens mensenhandel ten aanzien van vijf slachtoffers. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 36 maanden. De rechtbank oordeelde:'Verdachte heeft zich, al dan niet samen met zijn broer, schuldig gemaakt aan mensenhandel. Het ging in hoofdzaak om kwetsbare en beïnvloedbare meisjes, waarvan de meesten in eerste instantie zelf op een advertentie om in de prostitutie te werken gereageerd hadden.'En:'Verdachte heeft deze meisjes vervolgens in de tijd die zij voor hem werkten overgehaald om meer te werken dan zij aanvankelijk van plan waren, ook tijdens ziekte, en min of meer gedwongen om meer seksuele handelingen te verrichten dan zij eigenlijk wilden. Dat zij aanvankelijk vrijwillig in de prostitutie zijn gaan werken, doet daaraan niet af. Een enkele maal heeft verdachte ook gedreigd, maar meestal was het genoeg om op de meisjes in te praten. Met twee van de meisjes heeft verdachte [verdachte] een relatie onderhouden en hen op die manier emotioneel extra afhankelijk gemaakt. Enkele meisjes werden ondergebracht in het hotel waar zij ook werkzaam waren en daar in meer of mindere mate gecontroleerd. Zo werden zij deels van de buitenwereld afgesloten, zodat de invloed van verdachte (en zijn medeverdachte) extra groot werd.'En:'Verdachte hield een groot deel van de opbrengst onder zich. Daarbij werd de meisjes voorgehouden dat er van het verdiende geld belasting werd afgedragen, terwijl dit niet gebeurde. Bovendien zouden verdachten er een spaarsysteem op nahouden, waarbij het deel van het verdiende geld dat aan de meisjes toekwam door verdachten voor hen werd gespaard. In werkelijkheid hielden verdachten dit geld zelf, en keerden niets of maar een zeer klein gedeelte van dit geld aan de meisjes uit. Hierbij werd in een aantal gevallen misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin het meisje zich bevond doordat zij niet zo goed voor zichzelf op kon komen en schulden had, of van het feit dat zij niet zo goed kon rekenen. Juist omdat het hier om prostitutiewerkzaamheden ging, heeft verdachte door aldus te handelen een grote inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de meisjes.' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands