• Prostitutie
 • Rechtbank Noord-Holland
Resultaten 1 - 4 van totaal 4 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Holland De rechtbank Noord-Holland heeft  verdachte  vrijgesproken van mensenhandel. De rechtbank oordeelt als volgt. “Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de belastende verklaringen van ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft  verdachte  vrijgesproken van mensenhandel. De rechtbank oordeelt als volgt.“Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de belastende verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] met grote terughoudendheid moeten worden bezien. Deze door de geschetste feiten en omstandigheden ingegeven terughoudendheid ten aanzien van de belastende verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] leidt de rechtbank, bezien in samenhang met de ten aanzien van deze feiten (1 en 3) overige bewijsmiddelen, uiteindelijk tot de conclusie dat deze feiten niet wettig en overtuigend bewezen worden geacht. Dit leidt tot de slotsom dat de rechtbank met de raadsman van oordeel is dat niet wettig en overtuigend bewezen is hetgeen verdachte onder 1 en 3 ten laste is gelegd zodat zij daarvan eveneens moet worden vrijgesproken.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Pooier
  • Seksuele uitbuiting
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 2. Language Dutch 16 reads Court of Noord-Holland De rechtbank veroordeelt de verdachte tot zestien maanden gevangenisstraf wegens mensenhandel van een minderjarige. De rechtbank overweegt: 'Verdachte heeft, nadat hij een van huis weggelopen minderjarig ...

  De rechtbank veroordeelt de verdachte tot zestien maanden gevangenisstraf wegens mensenhandel van een minderjarige. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft, nadat hij een van huis weggelopen minderjarig en kwetsbaar meisje ontmoette, actief bevorderd dat zij zich in de prostitutie begaf en haar daar twee en een halve week in gehouden. Verdachte heeft het slachtoffer financieel afhankelijk van hem gehouden en van haar geprofiteerd door het grootste gedeelte van de inkomsten uit de prostitutie op te eisen. Verdachte wist nog voordat hij de seksadvertenties plaatste dat het slachtoffer slechts 15 jaar oud was. Zij zag geen alternatief, nu zij vreesde voor gedwongen uithuisplaatsing in een gesloten instelling, en van die vrees was verdachte op de hoogte.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Minderjarigen
  • Promisvonnis
  • Uithuisplaatsing
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Nederlands
 3. 40 reads Court of Noord-Holland Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van negen maanden wegens mensenhandel. ''Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van een ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van negen maanden wegens mensenhandel.''Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van een minderjarig slachtoffer. Kort op het eerst ontstane contact zijn er contacten gelegd dan wel afspraken gemaakt met prostitutieklanten en heeft het slachtoffer tegen betaling van een vergoeding gebruik gemaakt van een slaapkamer in de caravan van medeverdachte [medeverdachte 1] en later ook in de caravan van waarin hij woonde met zijn vriendin, voor het verrichten van seksuele handelingen met derden. Dit terwijl het slachtoffer zestien jaar oud en dus minderjarig was. Aldus heeft verdachte deelgenomen aan het misbruik maken van de kwetsbare en afhankelijke positie waarin het slachtoffer zich als minderjarige bevond.''

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Nederlands
 4. 47 reads Court of Noord-Holland Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens mensenhandel.  ''De verdachte heeft tezamen met anderen een tweetal jonge Bulgaarse vrouwen aangeworven om in Nederland in de ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens mensenhandel. ''De verdachte heeft tezamen met anderen een tweetal jonge Bulgaarse vrouwen aangeworven om in Nederland in de prostitutie te gaan werken en hun gedwongen er mee door te gaan. Door de vrouwen in strijd met de waarheid een andere situatie in Nederland voor te spiegelen, heeft de verdachte en zijn mededaders deze vrouwen misleid. Dat [slachtoffer 2] heeft verklaard dat ze vrijwillig naar Nederland is gekomen pleit de verdachte niet vrij. Eenmaal in Nederland gekomen heeft hij en zijn mededaders misbruik gemaakt van de slechte sociale en economische situatie waarin de vrouwen in Nederland verkeerden, doordat zij de taal niet spraken en volledig onwetend waren ten aanzien van de prostitutie in Nederland. In Nederland hebben verdachte en zijn mededaders met agressief, dreigend en controlerend gedrag de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers op grove wijze geschonden en heeft hij op ernstige wijze inbreuk gemaakt op de persoonlijke vrijheid van de vrouwen. Deze vrouwen, die zoals gezegd de Nederlandse taal niet spraken, waren als het ware aan de verdachte en zijn mededaders overgeleverd. Zij konden zich veelal niet steeds vrij buitenshuis bewegen en werden voordurend gecontroleerd; geld wat zij verdienden moesten zij geheel of grotendeels afstaan. Verdachte en zijn mededaders hebben zich op deze wijze zonder enig respect voor de eigenwaarde van de slachtoffers aan hen verrijkt. Daarnaast heeft verdachte twee Bulgaarse mannen die al in de prostitutie werkten, bewogen voor hem en zijn mededaders in Nederland in de prostitutie te komen werken waarbij dwang en bedreiging niet werden geschuwd en intensieve controle aan de orde van de dag was. [slachtoffer 4] en [slachtoffer 3] maakten soms lange dagen en werkten veelal vele dagen achter elkaar. Bovendien moesten de jongens hun verdiensten geheel of nagenoeg geheel aan verdachte en zijn mededaders afdragen. Ook voor deze jongens geldt dat verdachte en zijn mededaders door hun gedrag de lichamelijke en geestelijke integriteit van de jongens op grove wijze hebben geschonden en dat ze op ernstige wijze inbreuk hebben gemaakt op de persoonlijke vrijheid van de jongens. Verdachten hebben daarbij volledig misbruik gemaakt van de zwakke positie waarin [slachtoffer 4] en [slachtoffer 3] in Nederland verkeerde. De rechtbank rekent verdachte voorts zwaar aan dat hij [slachtoffer 3] tot tweemaal toe heeft gedwongen bij hem seksuele handelingen te verrichten, c.q. te dulden, welke bestonden uit penetratie van die [slachtoffer 3] en welke handelingen plaatshadden in de woning waarin [slachtoffer 3], gecontroleerd door verdachte en zijn mededaders verbleef.Verdachte heeft in een crimineel samenwerkingsverband geopereerd dat hem mogelijk maakte om met zijn mededaders er op toe te zien dat de slachtoffers voldoende omzet maakten, er permanente druk en controle op hen kon worden uitgeoefend en er voor gezorgd kon worden dat het door de prostituees verdiende geld in hun bezit kwam. De verdachte heeft zich dus aldus gedurende geruime tijd schuldig gemaakt aan een reeks van zeer ernstige feiten, waarbij hij, met volledige miskenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit van betrokkenen, zijn eigen financieel gewin op de voorgrond heeft gesteld. De slachtoffers hebben dag in dag uit letterlijk aan den lijve moeten ervaren wat de gevolgen waren van de gedragingen van verdachte en zijn mededaders.''

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Georganiseerd verband
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands