Documentsoort

Trefwoord

 • Prostitutie
 • Bestuursrecht
 • Strafrecht

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 88 resultaten
 1. Taal Nederlands De rechtbank Midden- Nederland heeft een 38-jarige verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en een schadevergoeding van €20.000. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van zij ...

  De rechtbank Midden - Nederland heeft een 38-jarige verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en een schadevergoeding van €20.000. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van zijn toenmalige partner. Verdachte heeft haar door middel van manipulatie, fysiek en verbaal geweld de prostitutie in gedwongen en vervolgens voordeel getrokken uit haar inkomsten.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Manipulatie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren wegens het plegen van mensenhandel jegens vijf slachtoffers. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarde ...

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren wegens het plegen van mensenhandel jegens vijf slachtoffers. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt als volgt."De seksuele uitbuitingen van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] hebben respectievelijk bijna een halfjaar, bijna anderhalf jaar en ruim een halfjaar geduurd. Verdachte heeft één van deze slachtoffers, [slachtoffer 2] , bedreigd met geweld en heeft zich jegens haar, maar ook jegens [slachtoffer 1] , tevens daadwerkelijk gewelddadig opgesteld en hen mishandeld. Hoewel verdachte bij het als derde op de tenlastelegging genoemd slachtoffer, [slachtoffer 3] , geen geweld gebruikt heeft, heeft verdachte wel op geraffineerde wijze de aanwezigheid van haar kind als pressiemiddel benut. Voorts neemt het hof verdachte kwalijk dat hij de kwetsbare positie van alle drie de vrouwen, mede veroorzaakt door hun afkomst en meer in het algemeen hun plaats op de maatschappelijke ladder, heeft misbruikt. Tegen het hierdoor veroorzaakte feitelijke overwicht van verdachte zijn deze toch al kwetsbare vrouwen onmachtig geweest. Naast deze drie slachtoffers, heeft verdachte gedurende respectievelijk drie en twee maanden opzettelijk voordeel getrokken uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 5] en [slachtoffer 4] . Verdachte heeft ook aan deze seksuele uitbuiting bijgedragen door deze vrouwen in Nederland te huisvesten."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Misbruik van omstandigheden
  • Artikel 273f Sr
  • Seksuele uitbuiting
  • Kwetsbare positie
  • Mensenhandel
  • Raamprostitutie
  • Hongarije
  • Prostitutie
  • Opzettelijk voordeel trekken
  • Uitbuiting
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Overijssel De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken met een proeftijd van 2 jaar wegens plegen en medeplegen van mensenhandel van een minderjarig meisj ...

  De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken met een proeftijd van 2 jaar wegens plegen en medeplegen van mensenhandel van een minderjarig meisje. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen en medeplegen van mensenhandel door een minderjarige meisje mee te nemen naar haar woning en in haar, verdachtes, woning te laten verblijven, zodat deze minderjarige vanuit die woning de prostitutie kon uitoefenen. Verdachte heeft ook een klant voor die minderjarige geregeld. Hoewel dit op zichzelf ernstige feiten zijn, weegt de rechtbank in het voordeel van verdachte mee dat zij die feiten gedurende slechts enkele dagen heeft gepleegd en de rechtbank niet de overtuiging heeft gekregen dat verdachte die feiten heeft gepleegd met het oogmerk om de minderjarige uit te buiten.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Medeplegen
  • Minderjarig
  • Voorwaardelijke gevangenisstraf
  • Geen oogmerk om minderjarige uit te buiten
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Overijssel De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren wegens mensenhandel, opzettelijk een minderjarig ...

  De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren wegens mensenhandel, opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig gezag en het verspreiden van een afbeelding van een seksuele gedraging van een minderjarige. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte wist dat dit minderjarige meisje van huis was wegelopen en hij heeft haar welbewust aan het wettig gezag onttrokken gehouden, uitsluitend om er zelf financieel beter van te worden. Bovendien heeft verdachte van dit meisje een pornografische afbeelding verspreid, teneinde extra klanten voor die minderjarige te verwerven. Verdachte is eerder veroordeeld voor geweld- en opiumwetdelicten. Verdachte heeft, enkel om er zelf financieel beter van te worden, een minderjarige vrouw aan het wettige gezag onttrokken en in de prostitutie gebracht. Het is algemeen bekend dat prostitutiewerkzaamheden, vooral als deze onvrijwillig en afgedwongen zijn, psychische schade veroorzaken bij de vrouwen die het moeten ondergaan. Verdachte heeft zich daaraan niets gelegen laten liggen. Hij is volledig voorbij gegaan aan de belangen van de minderjarige en haar directe familieleden, die langere tijd in grote onzekerheid hebben verkeerd over de verblijfplaats en het lot van [slachtoffer].”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Minderjarig
  • Kinderpornografie
  • Psychische schade
  • Mensenhandel
  • Onttrekking aan wettig gezag
  • Wegloper
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Prostitutie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte vrijgesproken van mensenhandel. De verdachte trad op als chauffeur voor de meerderjarige Hongaarse prostituees. De rechtbank oordeelt als volgt. “ In de visie van de off ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte vrijgesproken van mensenhandel. De verdachte trad op als chauffeur voor de meerderjarige Hongaarse prostituees. De rechtbank oordeelt als volgt.“In de visie van de officier van justitie bestond de verwijtbare bijdrage door de verdachte uit het benutten van zogenoemde manipulatieve dwangmiddelen: het misbruik maken van de economisch zwakkere en kwetsbare positie van de veelal jongere vrouwen. De rechtbank heeft aan de hand van het procesdossier deze punten onderzocht en komt tot de conclusie dat voor deze omstandigheden het bewijs ontbreekt. Daarbij acht de rechtbank het voor de beoordeling van deze zaak van belang dat de vrouwen, voor zover waarneembaar, zich geheel vrij konden bewegen. Zij kwamen geheel zelfstandig aan met het vliegtuig in Eindhoven en konden overigens ook weer zelf vertrekken. Het vervoer door verdachte vond plaats op verzoek van de vrouwen, verdachte werd hiervoor niet benaderd door de saunaclub [naam] of andere derden. Tenslotte werden de vrouwen nimmer afgezet “in” de saunaclub maar op een meer of minder grote afstand daarvan. De rechtbank leidt het vorenstaande af uit de verklaringen van verdachte en de door hem vervoerde vrouwen. Dat het anders zou zijn blijkt niet uit het dossier. De rechtbank ziet dan ook geen bewijs voor enige belemmering van de vrouwen om zich aan de prostitutie te kunnen onttrekken.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Strafrecht
  • Saunaclub
  • Hongarije
  • Prostituee
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Holland De rechtbank Noord-Holland heeft  verdachte  vrijgesproken van mensenhandel. De rechtbank oordeelt als volgt. “Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de belastende verklaringen van ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft  verdachte  vrijgesproken van mensenhandel. De rechtbank oordeelt als volgt.“Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de belastende verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] met grote terughoudendheid moeten worden bezien. Deze door de geschetste feiten en omstandigheden ingegeven terughoudendheid ten aanzien van de belastende verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] leidt de rechtbank, bezien in samenhang met de ten aanzien van deze feiten (1 en 3) overige bewijsmiddelen, uiteindelijk tot de conclusie dat deze feiten niet wettig en overtuigend bewezen worden geacht. Dit leidt tot de slotsom dat de rechtbank met de raadsman van oordeel is dat niet wettig en overtuigend bewezen is hetgeen verdachte onder 1 en 3 ten laste is gelegd zodat zij daarvan eveneens moet worden vrijgesproken.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Pooier
  • Seksuele uitbuiting
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Rechtbank Midden-Nederland De rechtbank Midden-Nederland heeft de exploitatievergunning van eiser ingetrokken en het hotel gesloten. Verweerder heeft aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd dat in het hotel illegale p ...

  De rechtbank Midden-Nederland heeft de exploitatievergunning van eiser ingetrokken en het hotel gesloten. Verweerder heeft aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd dat in het hotel illegale prostitutie is geconstateerd.

  Jurisprudentie

  • Bestuursrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Strafrecht
  • Hotelprostitutie
  • Exploitatie
  • Bestuursrecht
  • Exploitatievergunning
  • Illegale prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 8. Language Dutch 2 reads Court of Rotterdam Bij arrest van het Gerechtshof Den Haag van 17 november 2014 is veroordeelde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens het meermalen ...

  Bij arrest van het Gerechtshof Den Haag van 17 november 2014 is veroordeelde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens het meermalen plegen van mensenhandel.De vordering van de officier van justitie strekt tot het vaststellen van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat en tot het opleggen aan de veroordeelde van de verplichting tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ter ontneming van dat geschatte voordeel van € 27.793,70. De rechtbank komt echter uit op een bedrag van € 16.150,-.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Ontneming
  • Strafrecht
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Wederrechtelijk verkregen voordeel
  • Ontnemingsmaatregel
  • Artikel 37e Sr
  • Mensenhandel
  • Ontneming
  • Nederlands
 9. Language Dutch 10 reads Rectbank Amsterdam De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaren wegens mensenhandel, deels in vereniging en gewoontewitwassen. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte misbruikte de em ...

  De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaren wegens mensenhandel, deels in vereniging en gewoontewitwassen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte misbruikte de emotionele afhankelijkheid en de angst van de vrouwen om de liefde van verdachte te verliezen ook om hen te motiveren harder te werken en meer geld voor hem te verdienen. Uit de kamerverhuuroverzichten blijkt bijvoorbeeld dat eind 2013 [medeverdachte] over ging tot het verrichten van dubbele diensten, kennelijk om zich van verdachtes aandacht te verzekeren. Ook zijn er meerdere tapgesprekken tussen verdachte en deze vrouwen waaruit blijkt dat hij de verdiensten van de vrouwen met elkaar vergelijkt en hen aanspoort meer te verdienen. Verdachte heeft zijn slachtoffers zover gekregen dat zij een groot deel van hun verdiensten aan hem hebben afgestaan. Deze verdiensten moeten – zelfs bij een voorzichtige begroting – meerdere honderdduizenden euro’s hebben bedragen.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rectbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Witwassen
  • Misbruik van emotionele afhankelijkheid
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 10. Language Dutch 2 reads Court of Amsterdam De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 41 dagen wegens internationale mensenhandel en mensenhandel in vereniging. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oor ...

  De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 41 dagen wegens internationale mensenhandel en mensenhandel in vereniging. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het non-punishmentbeginsel niet dient te worden toegepast. De rechtbank oordeelt als volgt.“Hoewel de hiervoor genoemde factoren aanleiding zouden kunnen geven tot de toepassing van artikel 9a Sr, ziet de rechtbank hiervoor, anders dan de officier van justitie, onvoldoende aanleiding. Verdachte heeft ten koste van anderen zich schuldig gemaakt aan een zeer ernstig strafbaar feit met het doel haar eigen positie veilig te stellen. De rechtbank rekent verdachte in de kern aan dat zij, in haar wens met de medeverdachte een toekomst op te bouwen waar zij in feite alles - naar eigen zeggen ter zitting zelfs een moord - voor over had, andere keuzes had moeten en kunnen maken. Bij dit oordeel, afgezet tegen de ernst van de bewezenverklaarde feiten, past niet dat geen enkele straf of maatregel wordt opgelegd, maar past in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De hiervoor genoemde factoren leiden de rechtbank echter wel tot het oordeel dat volstaan kan worden met gevangenisstraf voor de duur van de periode die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. De rechtbank acht een straf van 41 dagen met aftrek van voorarrest, passend en geboden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Non-punishment
  • Strafrecht
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Witwassen
  • Mensenhandel
  • Non-punishmentbeginsel
  • Nederlands

Pagina's