Documentsoort

 • Prostitutie
 • Bestuursrecht
 • Artikelen
 • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 21 resultaten
 1. Taal Onbepaald The phenomenon of the trafficking of women, especially of young girls and women into exploitative sexual and commercial labor, has recently begun to attract local, national and international attention from world leaders, acad ...

  The phenomenon of the trafficking of women, especially of young girls and women into exploitative sexual and commercial labor, has recently begun to attract local, national and international attention from world leaders, academics, the mass media, advocacy groups, the clergy and humanity in general. This is against the back drop of the fact that the trafficking of women has a number of far-reaching socio-economic, health and political consequences. Several factors, among them poverty, unemployment, ignorance and family size have been implicated as being reasons why women fall easy preys to the antics of traffickers. From available statistics, we can say that about 500,000 women are brought into the United States of America and Europe yearly for sexual and domestic servitude. Of the over 70,000 African victims of women trafficking, Nigerian women account for 70 percent of those trafficked to Italy alone. Fighting the menace requires a coordinated and concerted push from all stakeholders. This paper presents the causes and consequences of the trafficking of women from Nigeria to America and Europe. Empirical evidence indicates that the activities of traffickers, corrupt embassy officials, the country’s porous borders, poverty, refusal of victims to expose traffickers, delay in prosecuting apprehended culprits and biting youth unemployment have “conspired” to undermine the battle against the illicit trade. The paper makes far-reaching recommendations about how to mitigate the identified obstacles.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Nigeria
  • Prostitutie
  • Nigeriaanse madams
  • Armoede
  • Engels
 2. Taal Nederlands Rechtbank Midden-Nederland De rechtbank Midden-Nederland heeft de exploitatievergunning van eiser ingetrokken en het hotel gesloten. Verweerder heeft aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd dat in het hotel illegale p ...

  De rechtbank Midden-Nederland heeft de exploitatievergunning van eiser ingetrokken en het hotel gesloten. Verweerder heeft aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd dat in het hotel illegale prostitutie is geconstateerd.

  Jurisprudentie

  • Bestuursrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Strafrecht
  • Bestuursrecht
  • Exploitatievergunning
  • Illegale prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Hotelprostitutie
  • Exploitatie
  • Nederlands
 3. Language Dutch 108 reads Centre against Child- and Human Trafficking By Matthew Villemain for Het Centrum voor Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) Whether it is seen as an exploitative industry preying upon the poor and vulnerable or a social need fulfille ...

  By Matthew Villemain for Het Centrum voor Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)Whether it is seen as an exploitative industry preying upon the poor and vulnerable or a social need fulfilled by men and women willing to sell their bodies, there is a common victim that is often overlooked in the prostitution industry: the children. Minimal research can be found on the children of prostitutes, yet they are trapped in an industry affecting their health, their lives, and their futures.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Prostitutie
  • Engels
 4. Language Dutch 128 reads This paper investigates the impact of legalized prostitution on human trafficking inflows. According to economic theory, there are two opposing effects of unknown magnitude. The scale effect of legalized prostitution leads to an e ...

  This paper investigates the impact of legalized prostitution on human trafficking inflows. According to economic theory, there are two opposing effects of unknown magnitude. The scale effect of legalized prostitution leads to an expansion of the prostitution market, increasing human trafficking, while the substitution effect reduces demand for trafficked women as legal prostitutes are favored over trafficked ones. Our empirical analysis for a cross-section of up to 150 countries shows that the scale effect dominates the substitution effect. On average, countries where prostitution is legal experience larger reported human trafficking inflows.By:Seo-Young Cho University of Marburg - School of Business & Economics Axel DreherUniversity of HeidelbergEric NeumayerLondon School of Economics and Political Science (LSE)

  Publicaties

  • Artikelen
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Gelegaliseerde prostitutie
  • Engels
 5. 66 reads Language Dutch ''De vaststelling blijft dat vrouwen en meisjes uit 'arme' landen en gebieden kwetsbare slachtoffers blijven van malafide mensenhandelaars die hen niet enkel prostitueren, maar ook op andere manieren uitbuiten. ...

  ''De vaststelling blijft dat vrouwen en meisjes uit 'arme' landen en gebieden kwetsbare slachtoffers blijven van malafide mensenhandelaars die hen niet enkel prostitueren, maar ook op andere manieren uitbuiten. Dat een geïntegreerde aanpak, liefst op Europees niveau, wenselijk is om deze netwerken op te rollen en slachtoffers te helpen is duidelijk. Er is ook nood aan meer structurele hulpverlening, niet enkel voor slachtoffers die tot sekswerk worden gedwongen maar ook voor die mannen en vrouwen die de prostitutie achter zich willen laten.''

  Publicaties

  • Artikelen
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Straatprostitutie
  • Nederlands
 6. 114 reads Language Dutch De rechtbank oordeelt dat verweerder de exploitatievergunning mocht intrekken: 'Ook de stelling van eiseres dat de exploitanten niet wisten dat er in het horecabedrijf prostitutieactiviteiten werden verricht, kan naar het oor ...

  De rechtbank oordeelt dat verweerder de exploitatievergunning mocht intrekken:'Ook de stelling van eiseres dat de exploitanten niet wisten dat er in het horecabedrijf prostitutieactiviteiten werden verricht, kan naar het oordeel van de rechtbank niet slagen. Gelet op de verschillende constateringen kan niet worden gezegd dat dit slechts een incidenteel karakter heeft. Daarbij merkt de rechtbank op dat het de verantwoordelijkheid is van de exploitanten om op de hoogte te zijn van hetgeen er gebeurt in hun horecagelegenheid en maatregelen te treffen ter voorkoming van prostitutieactiviteiten. Op de exploitanten rust immers de verplichting om te doen wat nodig is voor een goede gang van zaken. De rechtbank is daarbij van oordeel dat uit hoofde van de aard van het bedrijf van eiseres verweerder hoge eisen mag stellen wat betreft de bedrijfsvoering. Bovendien blijkt uit het proces-verbaal van 30 augustus 2011 dat de eigenaar op 12 augustus 2011 heeft verklaard dat er ‘voor wat meer geld met één of meerdere dames in een kamer een pleziertje kan worden beleefd’. De rechtbank acht het onder deze omstandigheden niet aannemelijk dat de eigenaar niet van de activiteiten op de hoogte was.'

  Jurisprudentie

  • Bestuursrecht
  • Prostitutie
  • Nederlands
 7. Language Dutch 73 reads States Council (Dutch) In het bedrijfsplan van exploitant is omschreven dat bij het intakegesprek de prostituee zich verstaanbaar moet kunnen maken in een voor de exploitant begrijpelijke taal. De burgemeester weigert exploitatieve ...

  In het bedrijfsplan van exploitant is omschreven dat bij het intakegesprek de prostituee zich verstaanbaar moet kunnen maken in een voor de exploitant begrijpelijke taal. De burgemeester weigert exploitatievergunningen af te geven omdat uit rapportages blijk dat de exploitant kamers heeft verhuurd aan prostituees die zich niet verstaanbaar konden maken. De exploitant voert aan dat dit hem ten onrechte wordt tegengeworpen omdat het strijdig is met artikel 10 van de Dienstenrichtlijn. Daardoor wordt hij belemmerd in de verhuur van kamers aan prostituees. De Raad van State ziet hierin aanleiding om prejudiciële vragen te stellen. De laatste vraag luidt:'Voor zover de dienstverrichter een beroep toekomt op de bepalingen in Hoofdstuk III van de richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB 2006, L 376/36), verzet artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van deze richtlijn zich tegen een maatregel als thans in geding, waarbij het een exploitant van raamprostitutiebedrijven slechts is toegestaan kamers in dagdelen te verhuren aan prostituees die zich aan de exploitant verstaanbaar kunnen maken in een voor hem begrijpelijke taal?'

  Jurisprudentie

  • Bestuursrecht
  • Raad van State
  • Prostitutie
  • Prejudiciële vragen
  • Prostitutie
  • Nederlands
 8. Language Dutch 265 reads De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. De gemeente Utrecht heeft de exploitatievergunning voor de prostitutieboten aan het Zandpad en de ramen aan de Hardebollenstraat mogen intrekken en nieuwe aanvragen mogen weigeren. De r ...

  De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. De gemeente Utrecht heeft de exploitatievergunning voor de prostitutieboten aan het Zandpad en de ramen aan de Hardebollenstraat mogen intrekken en nieuwe aanvragen mogen weigeren. De rechtbank overweegt onder andere:'Het standpunt van eiseres dat verweerder de belangen van de bij haar werkzame prostituees onvoldoende in acht heeft genomen en dat de maatregel niet proportioneel is, onderschrijft de rechtbank niet. Hierbij is van belang dat het hier gaat om aanwijzingen van mensenhandel en om gevaar voor de openbare orde. Zowel uit de APV als uit de Handhavingsstrategie blijkt dat mensenhandel in de prostitutie onder verscherpte aandacht van verweerder staat. Verweerder heeft het belang van het tegengaan van mensenhandel en de rol die eiseres daarin had zwaarder mogen laten wegen dan het belang van eiseres om werkruimte te verhuren voor raamprostitutie. Daarbij heeft verweerder mogen betrekken dat de belangen van vrouwen om de prostitutie als een vrij en veilig vak in haar gemeente te kunnen uitoefenen moeten worden beschermd. Dat de intrekking van de exploitatievergunningen grote nadelige gevolgen heeft voor eiseres, haar werknemers en voor de prostituees die bij haar huren, maakt niet dat sprake is van een punitieve sanctie als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Volgens vaste jurisprudentie van de ABRvS, bijvoorbeeld de uitspraak van 2 februari 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BP2763), is de intrekking van de exploitatievergunning een reparatoire sanctie, gericht op bescherming van de openbare orde en is deze niet (mede) gericht op geïndividualiseerd concreet nadeel. Voor de conclusie dat de besluitvorming in strijd is met artikel 3:4, tweede lid, van de Awb en/of met de waarborgen van artikel 6 van het EVRM ziet de rechtbank dan ook geen grond.'

  Jurisprudentie

  • Bestuursrecht
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Nederlands
 9. Language Dutch 78 reads Trafficking in human beings is a hideous human rights violation and one of the most lucrative activities for criminal organisations worldwide. It occurs for various purposes, including forced labour, criminality and organ removal. ...

  Trafficking in human beings is a hideous human rights violation and one of the most lucrative activities for criminal organisations worldwide. It occurs for various purposes, including forced labour, criminality and organ removal. In Europe, trafficking for sexual exploitation is by far the most widespread form: an estimated 84% of victims are trafficked for this purpose.Efforts to tackle trafficking in human beings have intensified in the last decade but remain insufficient. As transnational trafficking represents the greatest part of this phenomenon, harmonisation of legal standards and effective international co-operation in criminal matters are crucial to succeed in the fight against human trafficking. The lack of reliable and comparable data on prostitution and trafficking in Europe is a major barrier to making and implementing effective policies against trafficking for purposes of sexual exploitation. Creating a Europe-wide data collection system on prostitution and trafficking is therefore crucial. As a pan-European organisation, the Council of Europe has an important role to play in promoting such a data collection system.Some Council of Europe member States have drawn up prostitution regulations and policies aimed at countering trafficking by curbing the demand for victims. This is true of Sweden, together with Iceland and Norway. The “Swedish approach”, based on criminalising the purchase of sexual services, is currently under consideration by legislators in several European countries as a possible tool for tackling trafficking. While each system presents advantages and disadvantages, policies prohibiting the purchase of sexual services are those that are more likely to have a positive impact on reducing trafficking in human beings. Irrespective of the legal approach adopted, prostitution regulations should include harm-reduction measures aimed at countering the negative effects of prostitution on the people involved and supporting those who wish to leave the sex industry.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Zweedse model
  • Engels
 10. 01 jan 2013

  92 reads Language Dutch Column van Jan van Dijk over het Zweedse model. Tilburg University Zweeds model van Dijk, Jan Published in: Secondant Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2013 Link to publication ...

  Column van Jan van Dijk over het Zweedse model.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Zweedse model

Pagina's