Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Prostitutie
 • Bestuursrecht
 • Publicaties

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 65 resultaten
 1. Taal Nederlands   ‘Prostitutie in Beeld Gebracht’   In opdracht van de gemeente Arnhem geeft dit onderzoek inzicht in de aard en omvang van de zichtbare en de onzichtbare prostitutie in de gemeente. Tevens is ter evaluatie van het gevoerde ...

   ‘Prostitutie in Beeld Gebracht’  In opdracht van de gemeente Arnhem geeft dit onderzoek inzicht in de aard en omvang van de zichtbare en de onzichtbare prostitutie in de gemeente. Tevens is ter evaluatie van het gevoerde beleid onderzocht wat de huidige situatie van voormalig sekswerkers in de Zorgzone is. Verschijningsvormen vergunde en niet-vergunde prostitutieIn de gemeente Arnhem zijn zowel vergunde als niet-vergunde vormen van seksuele dienstverlening zichtbaar. Het aantal vergunde seksinrichtingen, waaronder een privéhuis, escortbureau en een SM-studio, bedraagt in 2017 vijf. Het gaat hier voornamelijk om Nederlandse sekswerkers die al langere tijd werkzaam zijn in de seksuele dienstverlening. De sekswerkers worden regelmatig medisch gecontroleerd door de GGD en het PCT constateert binnen deze vergunde sector geen overtredingen. Binnen de vergunde sector spelen straatsekswerkers op de Zorgzone een specifieke groep die de afgelopen jaren flink gedaald is. Echter komt uit dit onderzoek naar voren dat deze groep erg problematisch van karakter is; hierbij gaat het om psychosociale problemen en politiecontacten.Het toezicht op de niet-vergunde prostitutiebranche in Arnhem, met name de thuisprostitutie, is volgens het onderzoek toegenomen doordat sekswerkers het internet gebruiken voor het plaatsen van advertenties. Een groot gedeelte van dit aantal sekswerkers is van Zuid-Amerikaanse of Oost-Europese afkomst. De PCT heeft maar een beperkte groep thuissekswerkers in beeld, waardoor het echter lastig is om vast te stellen hoeveel van deze sekswerkers bedrijfsmatig en daarmee illegaal werken. De andere vorm van illegale prostitutie die naar voren is gekomen is een kleine groep straatprostituees. Deze vrouwen werken buiten de Zorgzone, de gelegaliseerde tippelzone in Arnhem waarbij ook hulpverlening aan de straatprostituees geboden wordt.In 2012 is er besloten dat er geen nieuwe vergunningen meer verleend worden voor de Zorgzone, om de tippelzone op deze manier langzaam te sluiten. Er zijn met acht van de negen sekswerkers op de Zorgzone gesprekken gevoerd en zij laten unaniem weten over te stappen op de niet-vergunde sector bij een eventuele sluiting van de Zorgzone. Zij geven aan de Zorgzone als een veilige omgeving te beschouwen en er is sprake van een hechte band tussen de verschillende sekswerkers. Ook de hulpverleners zijn van mening dat het sluiten van de Zorgzone de sekswerkers in de illegale sector zal doen verdwijnen waarbij het monitoren en bieden van hulp aan deze groep mogelijk vermoeilijkt wordt. Uitstapprogramma Next Step Next Step is een uitstapprogramma dat in 2010 gestart is, met als doel sekswerkers uit de seksbranche te begeleiden naar ander werk. In totaal hebben 12 sekswerkers die op de Zorgzone hebben gewerkt meegedaan aan dit uitstapprogramma, waarvan uiteindelijk vier inkomsten hebben uit ander werk. Echter is weinig bekend over hoe recent deze cijfers zijn en hoe het nu gaat met de (voormalige) sekswerkers. Voor het onderzoek zijn ook interviews met professionals uit andere steden gedaan waar ook sprake was of is van een dergelijke zorgzone. Zij laten weten dat vanwege de problematische leefstijl en achtergrond belangrijk is de sekswerkers tegen zichzelf te beschermen door middel van het bieden van primaire levensbehoeftes. Het accent ligt hierbij niet op het doorstromen naar werk buiten de seksbranche. Aanbevelingen De handhaving en het toezicht op de illegale vormen van prostitutie moeten gezien de verplaatsingseffecten, door de diverse gemeentes in de regio worden afgestemd. Daarnaast moeten de controles in de vergunde sector overgedragen worden van het PCT  naar gemeentelijke medewerkers die gespecialiseerd zijn in het herkennen van signalen van mensenhandel. Hiermee zou capaciteit bij het PCT vrijkomen, die ingezet kan worden op bestuurlijke controles van internetsekswerkers (naast mogelijke slachtoffers van mensenhandel). Verder moet onderzocht worden of het huidige zorg- en hulpaanbod voldoende in beeld is bij de internetsekswerkers en in hoeverre deze werkwijze aangepast moet worden om ervoor te zorgen dat de internetsekswerkers een veilige en gezonde werkomgeving hebben. Tot slot moet als de Zorgzone gesloten wordt, hierover goed gecommuniceerd worden met de sekswerkers. Er moet op individueel niveau een plan van aanpak ontwikkeld worden die de sekswerkers voldoende hulp en zorg zal bieden. Ook is het noodzaak dat de gemeente, de zorg, veiligheid en opvang vooraf zorgen voor een goede samenwerking. Het rapport is geschreven door Anton van Wijk, Manon Hardeman, Tom van Ham, Anouk Lenders en Juno van Esseveldt. Onderstaand de link naar Bureau Beke, die het onderzoek uitgevoerd heeft:http://beke.nl/publicaties/prostitutie-in-beeld-gebracht   

  Publicaties

  • Publicaties
  • niet-vergunde
  • Sekswerkers
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • vergunde
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Synergenta In opdracht van GGD GHOR Nederland heeft Synergenta een verkenning uitgevoerd naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers. Het resultaat van de verkenning is in dit rapport opgenomen. Synergenta i n b e w e ...

  In opdracht van GGD GHOR Nederland heeft Synergenta een verkenning uitgevoerd naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers. Het resultaat van de verkenning is in dit rapport opgenomen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Synergenta
  • Prostitutie
  • Prostituee
  • GGD
  • Synergenta
  • Sekswerker
  • Verkenning
  • Klachten
  • Klachtenloket
  • Prostitutie
  • Wet regulering prostitutie
  • Stigmatiseren
  • Nederlands
 3. Taal Onbepaald The phenomenon of the trafficking of women, especially of young girls and women into exploitative sexual and commercial labor, has recently begun to attract local, national and international attention from world leaders, acad ...

  The phenomenon of the trafficking of women, especially of young girls and women into exploitative sexual and commercial labor, has recently begun to attract local, national and international attention from world leaders, academics, the mass media, advocacy groups, the clergy and humanity in general. This is against the back drop of the fact that the trafficking of women has a number of far-reaching socio-economic, health and political consequences. Several factors, among them poverty, unemployment, ignorance and family size have been implicated as being reasons why women fall easy preys to the antics of traffickers. From available statistics, we can say that about 500,000 women are brought into the United States of America and Europe yearly for sexual and domestic servitude. Of the over 70,000 African victims of women trafficking, Nigerian women account for 70 percent of those trafficked to Italy alone. Fighting the menace requires a coordinated and concerted push from all stakeholders. This paper presents the causes and consequences of the trafficking of women from Nigeria to America and Europe. Empirical evidence indicates that the activities of traffickers, corrupt embassy officials, the country’s porous borders, poverty, refusal of victims to expose traffickers, delay in prosecuting apprehended culprits and biting youth unemployment have “conspired” to undermine the battle against the illicit trade. The paper makes far-reaching recommendations about how to mitigate the identified obstacles.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Nigeria
  • Nigeriaanse madams
  • Armoede
  • Prostitutie
  • Engels
 4. Taal Nederlands Rechtbank Midden-Nederland De rechtbank Midden-Nederland heeft de exploitatievergunning van eiser ingetrokken en het hotel gesloten. Verweerder heeft aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd dat in het hotel illegale p ...

  De rechtbank Midden-Nederland heeft de exploitatievergunning van eiser ingetrokken en het hotel gesloten. Verweerder heeft aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd dat in het hotel illegale prostitutie is geconstateerd.

  Jurisprudentie

  • Bestuursrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Strafrecht
  • Hotelprostitutie
  • Exploitatie
  • Bestuursrecht
  • Exploitatievergunning
  • Illegale prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 2 EASO-Rapport 'Negeria- Sex trafficking of Women'. Dit rapport geeft informatie over de situatie van slachtoffers van mensenhandel die terugkeren naar Nigeria en over de modus operandi van de handel in Nigeriaanse ...

  EASO-Rapport 'Negeria- Sex trafficking of Women'. Dit rapport geeft informatie over de situatie van slachtoffers van mensenhandel die terugkeren naar Nigeria en over de modus operandi van de handel in Nigeriaanse vrouwen naar Europa voor prostitutie. Ook wordt de situatie beschreven van Nigeriaanse verhandelde vrouwen die eenmaal Europa hebben bereikt. In het rapport wordt ingegaan op de rol van 'Madams' in de netwerken van vrouwenhandel, alsook het schuld-systeem. Andere factoren die worden besproken zijn de rol van familieleden van de vrouwen, en de mate waarin voodoo/hekserij ('juju') wordt gebruikt in de sekshandel. Verder onderzoekt het rapport de beschikbaarheid van ondersteuning en herintegratie voor slachtoffers van mensenhandel die terugkeren naar Nigeria, evenals de beschikbaarheid van bescherming van de staat. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nigeria
  • Nigeriaanse madams
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Voodoo
  • Engels
 6. La Strada International Taal Engels Abstract: 'This report represents the findings of a two-year multicountry study on women’s health and trafficking to the European Union. It is an initial inquiry into an area about which little resea ...

  Abstract:'This report represents the findings of a two-year multicountry study on women’s health and trafficking to the European Union. It is an initial inquiry into an area about which little research has previously been conducted. Interviews were conducted by researchers in Albania, Italy, the Netherlands, Thailand, and the United Kingdom with women who had been trafficked, health care and other service providers, NGOs working against trafficking, law enforcement officials, and policymakers.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Internationaal
  • La Strada International
  • Prostitutie
  • Zorg
  • Seksuele uitbuiting
  • Healthcare services
  • Prostitutie
  • Engels
 7. Taal Nederlands WODC Dit rapport van de WODC heeft als doel het in kaart brengen van manieren waarop contactmomenten met prostituees in Utrecht, Den-Haag en Amsterdam zijn ingericht. Ook brengt dit rapport in beeld wat de praktijkervaringen ...

  Dit rapport van de WODC heeft als doel het in kaart brengen van manieren waarop contactmomenten met prostituees in Utrecht, Den-Haag en Amsterdam zijn ingericht. Ook brengt dit rapport in beeld wat de praktijkervaringen zijn van betrokkenen met deze contactmomenten en het verschaffen van inzicht in manieren waarop contactmomenten kunnen bijdragen aan het voorkomen van misstanden in de prostitutiesector. Contactmomenten kunnen bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van problemen, kwetsbaarheden en mogelijke slachtoffers van uitbuiting. Contactmomenten hebben een signaleringsfunctie en informatiefunctie. Uit het onderzoek is gebleken dat de informatiefunctie van een contactmoment een waardevolle bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de positie van prostituees. Contactmomenten dragen ook bij aan het zicht op de prostitutiesector in de betreffende gemeente. Als de informatie uit het contactmoment wordt vastgelegd ontstaat er een beeld van het aantal prostituees, de landen van herkomst, de gesproken talen, de bestaande vragen of problemen en behoeften van de prostituee in de betreffende stad.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke aanpak
  • Nederlands
 8. 14 sep 2015

  Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie In dit rapport van Justitiële verkenningen over Verboden liefdes zijn voorbeelden te vinden waarin de overheid bepaalde partnerkeuzes verbiedt of ontmoedigt. Dat gebeurt in deze tijd nie ...

  In dit rapport van Justitiële verkenningen over Verboden liefdes zijn voorbeelden te vinden waarin de overheid bepaalde partnerkeuzes verbiedt of ontmoedigt. Dat gebeurt in deze tijd niet meer vanwege een schending van de goede zeden, maar steeds vaker met de bedoeling om onder andere de zwakker geachte partij in een relatie te beschermen. Een van de artikelen in dit themanummer is geschreven door Jan Kok. Hij biedt een historisch overzicht van vier eeuwen van “verboden liefdes” in Nederland. Ook word in dit themanummer aandacht gegeven aan een relatietype dat eeuwenlang te maken heeft gehad met onderdrukking en soms ook vervolging: relaties tussen partners van dezelfde geslacht.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Verboden liefde
  • Pedoseksualiteit
  • Neef-nichthuwelijk
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 9. 76 reads WODC Bureau Beke Language Dutch In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentatiecentrum (WODC) heeft Bureau Beke onderzoek gedaan naar de aard, omvang, beleid, toezicht en handhaving ten aanzien van prostitutie in Nederlandse g ...

  In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentatiecentrum (WODC) heeft Bureau Beke onderzoek gedaan naar de aard, omvang, beleid, toezicht en handhaving ten aanzien van prostitutie in Nederlandse gemeenten. Aan de hand van deskresearch en enquêtes gericht aan verschillende gemeenten is er informatie verworven. Ook zijn er verdiepende onderzoeken en interviews uitgevoerd. Daarnaast hebben de onderzoekers in drie gemeenten een dienst mee gelopen met een controle- en handhavingsteam, waarbij de praktijk van controle en handhaving is geobserveerd. Het onderzoek geeft de volgende conclusie op de vraag in hoeverre verschillende gemeenten zicht hebben op de prostitutiebranche binnen hun gemeente:'De gemeenten hebben goed zicht op de prostitutiebranche voor zover dat het aantal vergunde seksinrichtingen betreft. Ongeveer de helft van de gemeenten geeft in de enquête aan geen zicht te hebben op aantallen onvergunde en/of illegale seksinrichtingen. Twee derde van de gemeenten stelt geen zicht te hebben op het aantal prostituees in hun gemeente. Het ontbreekt op dit moment derhalve grotendeels aan zicht op de prostitutiebranche in zijn totaliteit.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Bureau Beke
  • WODC
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostitutie
  • Nederlands
 10. 7 WODC Regioplan Beleidsonderzoek Taal Nederlands In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentaticentrum (WODC) heeft Regioplan onderzoek gedaan naar de sociale positie van sekswerkers in Nederland. De focus binnen dit ond ...

  In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentaticentrum (WODC) heeft Regioplan onderzoek gedaan naar de sociale positie van sekswerkers in Nederland. De focus binnen dit onderzoek ligt op de ervaringen en meningen van de 364 geïnterviewde sekswerkers. In het onderzoek is onder andere aandacht voor het werken in de seksbranche zelf, de arbeidsrelatie met de exploitant, de inkomsten, de gezondheidssituatie en de toekomstperspectieven. De meeste interviews hebben face-to-face plaatsgevonden met prostituees die werkzaam zijn in vergunde bedrijven. Alleen de interviews met zelfstandig werkende escorts en thuiswerkende prostituees hebben telefonisch plaatsgevonden. Het rapport geeft de volgende conclusie over de vrijwilligheid van de beroepskeuze en het welbevinden van de respondenten:'Binnen de onderzoekspopulatie lijkt niet of nauwelijks sprake van misstanden of gedwongen sekswerk. De indruk bestaat dat de geïnterviewden geheel of in ieder geval in grote mate vrijwillig werken. Wel ligt bij een deel van de sekswerkers een financiële noodzaak – zoals schulden – ten grondslag aan de keuze om als sekswerker aan de slag te gaan. Een deel van de sekswerkers werkt echter (ook) gewoon binnen de seksbranche omdat zij het werk leuk of spannend vinden.'En:'Wat betreft de gezondheid en welbevinden – en dan met name (on)gezond gedrag – is de positie van sekswerkers in vergelijking met die van de Nederlandse bevolking minder goed en voor verbetering vatbaar. Echter, vergeleken met de situatie in 2006 lijkt er sprake van een verbetering op het gebied van (minder) alcoholgebruik, (minder) roken, de tijd nemen om rustig te eten en regelmatig sporten. Gezondheidsproblemen waarmee sekswerkers het vaakst kampen, zijn gespannenheid of opgefokte gevoelens, somberheid en eenzaamheid.' 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Regioplan Beleidsonderzoek
  • WODC
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostitutie
  • Nederlands

Pagina's