• Kinderporno(grafie)
  • Kamervragen
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
  1. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2013Z06869 Vragen van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Kinderporno veel gemeld» (ingezonden 5 april 2013). ...

    Overheidspublicaties

    • Kamervragen
    • Kinderporno(grafie)