• Mishandeling
 • Prostitutie
Resultaten 1 - 8 van totaal 8 resultaten
 1. Court of Appeal Taal Nederlands De 26-jarige verdachte is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar wegens onder andere assisteren in een illegale immigratie, ontvoering en het aanzetten tot verkrachting. In Roemenië h ...

  De 26-jarige verdachte is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar wegens onder andere assisteren in een illegale immigratie, ontvoering en het aanzetten tot verkrachting.In Roemenië heeft de verdachte het eerste en het tweede slachtoffer leren kennen. Hij heeft hen overgehaald om naar het Verenigd Koninkrijk te komen en hen beloofd dat zij in een Engels bar kunnen werken. Hij had de slachtoffers meegenomen naar Praag en via Praag nam de verdachte ze naar Italië. Vanuit Italië werden de slachtoffers door twee Italiaanse mannen meegenomen naar het Verenigd Koninkrijk. Bij aankomst in Verenigd Koninkrijk (in het huis van de verdachte) werden zij aangevallen door de verdachte en heeft hij hen op de hoogte gebracht dat ze zouden worden gescheiden. De verdachte heeft aangegeven dat het tweede slachtoffer als prostituee moet werken. Zij werd aan een man genaamd Plummi verkocht en werd gedwongen om geslachtsgemeenschap en orale seks te hebben met mannen. Als zij weigerde werd ze opgesloten in een kamer en bedreigd. Na meerdere mislukte verzoeken aan het slachtoffer, heeft Plummi de verdachte gebeld. De verdachte dreigde om het tweede slachtoffer in elkaar te slaan en te laten voor dood als zij niet deed wat Plummi van haar eiste.Het eerste slachtoffer werd naar een andere plek genomen en zij moest geslachtsgemeenschap hebben met cliënten. Zij was in staat om weg te lopen en werd later gevonden door de politie.Het derde en vierde slachtoffer waren illegale immigranten uit Roemenië en werden bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk gedwongen om te werken als prostituee.Het vijfde slachtoffer was afkomstig uit Moldavië en was slechts 16 jaar oud toen zij in het Verenigd Koninkrijk werd ingevoerd. Aan haar werd verteld dat zij aan verdachte alle kosten terug moet betalen voor haar reis naar het Verenigd Koninkrijk door te werken als een prostituee. Op 7 maart 2001 trad zij in het huwelijk met de verdachte.Ook het zesde slachtoffer was slechts 16 jaar oud. Bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk werd zij door de verdachte aan een pooier verkocht voor een bedrag van £ 7.000. Volgens de pooier moest zij dit bedrag aan hem terug betalen door te werken als een prostituee. De pooier heeft haar aan geweld en andere vormen van mishandelingen onderworpen en hield haar nauwlettend in de gaten. Het geld wat zij per dag verdiende werd aan de verdachte of aan anderen die met hem werken gegeven.Het zevende slachtoffer was Moldavisch van afkomst en is opgegroeid met het vijfde slachtoffer. Toen zij hoorde wat er met het vijfde slachtoffer aan de hand was, vertrok zij, met behulp van de verdachte, naar het Verenigd Koninkrijk om haar te vergezellen. Daar moest zij ook alle kosten voor haar reis naar het Verenigd Koninkrijk terug betalen door te werken als prostituee.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie Verenigd Koninkrijk
  • Verenigd Koninkrijk
  • Court of Appeal
  • Strafrecht
  • Pooier
  • Ontvoering
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Dwang
  • Mishandeling
  • Illegale immigratie
  • Internationaal
  • Prostitutie
  • Roemenië
  • Engels
 2. 7 Rechtbank Gelderland Taal Nederlands Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden wegens mensenhandel. Verdachte heeft een 16-jarig meisje, met wie hij een relatie had, een maand in de prostitutie laten werken. Slachtoff ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden wegens mensenhandel. Verdachte heeft een 16-jarig meisje, met wie hij een relatie had, een maand in de prostitutie laten werken. Slachtoffer werd door verdachte mishandeld en bedreigd en werd ook daarmee in haar keuzevrijheid om met de prostitutie te stoppen beperkt. Slachtoffer heeft niets van haar verdiensten gezien. Er is gehandeld in vereninging, maar er was geen sprake van een georganiseerd verband.''Voor zover uit het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 27 november 2014 (GHARL:2014:9146) zou kunnen worden afgeleid dat als uitgangspunt een gevangenisstraf van 3 maanden per maand seksuele uitbuiting als uitgangspunt zou gelden, volgt de rechtbank dit uitgangspunt niet. Dit komt immers niet overeen met straffen in soortgelijke zaken en wijkt ook te zeer af van het door het LOVS vastgestelde oriëntatiepunt voor verkrachting - waar seksuele uitbuiting tot op zekere hoogte mee te vergelijken is - van 24 maanden voor één verkrachting, los van strafverzachtende of juist strafvermeerderende factoren als minderjarigheid van het slachtoffer of ernstig geweld.''

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Gelderland
  • Strafrecht
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Mishandeling
  • Nederlands
 3. 4 Rechtbank Limburg Taal Nederlands Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden wegens mensenhandel. De verdachte heeft slachtoffer 1 en slachtoffer 2 met het oog op seksuele uitbuiting gehuisvest door gebruik te maken ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden wegens mensenhandel. De verdachte heeft slachtoffer 1 en slachtoffer 2 met het oog op seksuele uitbuiting gehuisvest door gebruik te maken van de kwetsbare postitie van de slachtoffers. Nadat slachtoffer 1 en slachtoffer 2 is ontslagen bij Saunaclub Roermond, heeft de verdachte de slachtoffers onder druk gezet om voor verdachte als prostituee te gaan werken. De verdachte heeft plaatsen geregeld waar slachtoffer 1 en slachtoffer 2 haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten.   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Limburg
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Prostitutie
  • Nederlands
 4. 6 Rechtbank Midden-Nederland Taal Nederlands Verdachte wordt door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden wegens mensenhandel, mishandeling en handelen in strijd met de Wet wapens en munitie. De rechtbank oordeelt: &# ...

  Verdachte wordt door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden wegens mensenhandel, mishandeling en handelen in strijd met de Wet wapens en munitie. De rechtbank oordeelt:''Gelet op het feit dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel en verboden wapenbezit is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden is uit het oogpunt van vergelding alsmede preventie. De rechtbank gaat bij de oplegging van een gevangenisstraf uit van een periode van 9.5 maanden waarin verdachte het slachtoffer zich heeft laten prostitueren. Deze periode ziet de rechtbank als een periode waarin verdachte de prostitutiewerkzaamheden van het slachtoffer alsmede het toe-eigenen van haar verdiensten heeft opgebouwd of uitgebouwd en zo van haar prostitutiewerk heeft geprofiteerd. Als strafverzwarende factoren weegt de rechtbank mee dat verdachte het slachtoffer meerdere malen heeft geslagen en uiteindelijk al het geld dat zij verdiende opstreek.''

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Strafrecht
  • Seksueel misbruik
  • Seksuele uitbuiting
  • Mishandeling
  • Prostitutie
  • Nederlands
 5. 47 reads Court of Utrecht Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren wegens mensenhandel en mishandeling. Verdachte heeft twee vrouwen in de prostitutie uitgebuit, waarbij deze vrouwen ernstig zijn mishandeld. De rechtb ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren wegens mensenhandel en mishandeling. Verdachte heeft twee vrouwen in de prostitutie uitgebuit, waarbij deze vrouwen ernstig zijn mishandeld. De rechtbank Utrecht oordeelt:'Verdachte heeft gedurende een lange periode zich schuldig gemaakt aan uitbuiting. Hij ging een liefdesrelatie aan met [slachtoffer 1], waarna hij haar dwong door haar in de prostitutie verdiend) geld aan hem af te geven, onder het voorwendsel dat hij geld zou bewaren voor een gezamenlijke toekomst. Hij heeft een lange tijd [slachtoffer 1] naar haar prostitutieplek in Antwerpen gebracht en weer opgehaald. Hij controleerde haar tijdens het werk. Vervolgens is hij een liefdesrelatie aangegaan met [slachtoffer 2] en dwong ook haar prostitutie-opbrengsten aan hem af te geven. Op momenten dat de vrouwen aangaven dat ze niet wilden werken, mishandelde en bedreigde verdachte hen.'  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. 63 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden wegens mensenhandel. Ook moet verdachte een schadevergoeding betalen van €9800,- ...

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden wegens mensenhandel. Ook moet verdachte een schadevergoeding betalen van €9800,- ten behoeve van het slachtoffer. Het gerechtshof oordeelt: 'Verdachte heeft aangeefster [aangeefster] gedurende een lange periode zodanig gemanipuleerd, dat zij is gedwongen dan wel bewogen om in de prostitutie te gaan werken en te blijven werken. Daarbij heeft verdachte gebruik gemaakt van een combinatie van geweld, feitelijkheden en de goede band die [aangeefster] met zijn dochtertje had opgebouwd. Door aldus te handelen heeft verdachte op ernstige wijze inbreuk gemaakt op de vrijheid van [aangeefster] om over haar eigen lichaam te beschikken. [aangeefster] heeft verkeerd in een situatie waarin zij niet in vrijheid kon beslissen om al dan niet door te gaan met het verrichten van de werkzaamheden of om daarmee te stoppen.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Prostitutie
  • Nederlands
 7. 72 reads Amsterdam Court of Justice Language Dutch Verdachte wordt door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 54 maanden wegens mensenhandel, verkrachting en mishandeling ten aanzien van drie slachtoffers. Het ...

  Verdachte wordt door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 54 maanden wegens mensenhandel, verkrachting en mishandeling ten aanzien van drie slachtoffers.Het hof oordeelt:'De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Hij heeft op manipulerende en soms ook gewelddadige wijze drie jonge vrouwen ertoe gebracht zich voor hem te prostitueren en (gedeeltelijk) hun verdiensten aan hem af te staan. Al deze vrouwen zijn in een zondanige afhankelijke positie van verdachte gebracht, dat zij geen weerstand konden bieden. Met name [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3], die al op jonge leeftijd door toedoen van verdachte in de prostitutie en aldus in een uitbuitingspositie zijn terechtgekomen, alles ten behoeve van het behalen van geldelijk gewin door de verdachte. [slachtoffer 3] was zelfs minderjarig, toen zij voor het eerst voor de verdachte in de prostitutie moest werken. De verdachte heeft voorts ontucht gepleegd met [slachtoffer 2] toen zij 15 jaar was. Verdachte heeft alle drie de vrouwen meermalen mishandeld.' Verdachte moet tevens drie schadevergoedingen betalen van respectievelijk €5000,-, €47.500,- en €42.500,-  aan de drie slachtoffers.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Prostitutie
  • Nederlands
 8. 95 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte, 34 jarige Bulgaar, is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel met betrekking tot twee v ...

  Verdachte, 34 jarige Bulgaar, is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens mensenhandel. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel met betrekking tot twee vrouwen. Hij heeft misbruik gemaakt van kwetsbare vrouwen en ze gedwongen om tegen betaling seksuele diensten te verrichten en daarvan financieel geprofiteerd. De rechtbank:'De beide vrouwen moesten van verdachte zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken in de prostitutie en al hun verdiensten aan hem afstaan. Door zo te handelen heeft verdachte de persoonlijke vrijheid van deze vrouwen geschonden en heeft hij inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit. Dat uitbuiting grote psychische gevolgen heeft blijkt ook uit de slachtofferverklaring van [persoon 1]. Zij zegt daarin dat zij het gevoel heeft dat ze niet bestaat en dat zij het moeilijk vindt om iets van haar leven te maken, omdat zij alleen maar leegte en pijn voelt. Verdachte heeft ter zitting geen enkel blijk van medeleven geuit.'En:Verdachte heeft twee vrouwen voor een lange periode uitgebuit. Daarnaast acht de rechtbank strafverzwarend dat zij zeven dagen per week dubbele diensten moesten draaien, dat een van hen gedwongen is tot het plegen van abortus en dat verdachte geweld heeft gebruikt.    

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Mishandeling
  • Prostitutie
  • Nederlands