• Mishandeling
 • Schadevergoeding

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. Language Dutch 196 reads Court of Amsterdam Vedachte Lino P.  is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 57 maanden. Tevens beveelt de rechtbank dat de tijd die door Lino P. voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verze ...

  Vedachte Lino P.  is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 57 maanden. Tevens beveelt de rechtbank dat de tijd die door Lino P. voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden. De rechtbank Amsterdam heeft bewezen verklaard dat Lino P. zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel. Ook heeft de rechtbank bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot zware mishandeling, mishandeling en het medeplegen van het plegen van witwassen.Ten aanzien van mensenhandel en mishandeling oordeelde de rechtbank als volgt:''Verdachte heeft de persoonlijke vrijheid van een vijftal vrouwen geschonden en een inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit. De uitbuiting van de vrouwen heeft, met uitzondering van [persoon 4] die gedurende een periode van bijna twee maanden het slachtoffer van verdachte is geweest, meerdere jaren geduurd. Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin de slachtoffers verkeerden om daar zelf (financieel) voordeel uit te trekken. Verder moet hem worden aangerekend dat hij geweld tegen drie van hen heeft gebruikt.Uit de schriftelijke slachtofferverklaringen en/of de toelichting van de vorderingen benadeelde partij van [persoon 2], [persoon 3] en [persoon 4] blijkt dat verdachte ernstig persoonlijk leed en psychische schade bij deze vrouwen heeft veroorzaakt. Opvallend ten aanzien van de twee andere vrouwen is dat [persoon 1] na de aanhouding van verdachte is gestopt met werken in de prostitutie en [persoon 5] bovendien verdere stappen heeft ondernomen om haar leven op te bouwen zonder prostitutie. Hoewel zij het zelf niet met zoveel woorden erkennen, kan daaruit de conclusie worden getrokken dat de aanhouding van verdachte ook voor hen in zekere zin een bevrijding is geweest.''De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geeist, met aftrek van voorarrest. De rechtbank oordeelde als volgt over de hoogte van de uiteindelijk opgelegde gevangenisstraf:''Het vormverzuim bij het verhoor van [persoon 2] op 29 augustus 2011 wordt als een straf verminderende omstandigheid meegewogen, omdat de verdediging hierdoor daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden.'' En:''Het bijwonen van het verhoor geeft de verdediging immers de gelegenheid de betrouwbaarheid en/of geloofwaardigheid van de afgelegde verklaring onmiddellijk te kunnen toetsen. Het voorgaande afwegende, zou oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 60 maanden passend en geboden zijn.'' En:''De rechtbank wijkt niet onaanzienlijk naar beneden af van de straf die de officier van justitie heeft gevorderd. Dat is het gevolg van de omstandigheden dat de rechtbank, anders dan de officier van justitie, ten aanzien van de mensenhandel zowel het ‘medeplegen’ als de verkrachting van [persoon 3] (als element van de mensenhandel) niet bewezen acht en aan het vormverzuim bij het verhoor van [persoon 2] op 29 augustus 2011 de consequentie strafvermindering heeft verbonden.''Het OM heeft voor drie slachtoffers in totaal circa 350.000,- aan zowel immateriele als materiele schadvegoeding gevorderd. In tegenstelling tot het geeiste bedrag wordt Lino P. door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van respectievelijk 8000,-, 23696,- en 3500,- aan de drie slachtoffers. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Nederlands