• Mishandeling
 • 2015

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 15 resultaten
 1. 2 Rechtbank Amsterdam Taal Nederlands De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 29 maanden wegens deelname aan een criminele organisatie die de seksuele uitbuiting van vrouwen tot doel had. De rechtbank oordeel ...

  De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 29 maanden wegens deelname aan een criminele organisatie die de seksuele uitbuiting van vrouwen tot doel had. De rechtbank oordeelt als volgt:'Verdachte heeft ruim zes jaar deel uit gemaakt van een criminele organisatie waarin hij een leidinggevende rol had. Ten aanzien van verdachte en zijn zoon en medeverdachte [medeverdachte 1] was in het verleden gebleken dat zij ongeschikt waren een prostitutiebedrijf te exploiteren. Omdat het voor hen daardoor onmogelijk was geworden op legale wijze een prostitutiebedrijf te exploiteren, hebben zij dat “op papier” [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] laten doen, terwijl zij wel de leiding hadden en de hoge inkomsten uit het bedrijf ontvingen.'En:'De exploitatie van raambordelen in Amsterdam is echter nu juist aan een vergunningstelsel onderworpen, om van een exploitant en beheerder(s) vooraf de geschiktheid en integriteit te kunnen beoordelen, teneinde onder meer misstanden zoals dwang en uitbuiting tegen te gaan. Door de schijnbeheerconstructie op te zetten hebben verdachte en zijn zoon zich aan de beoordeling door de gemeente van hun geschiktheid en integriteit onttrokken. Voorgaande is des te kwalijker nu ten aanzien van verdachte al was gebleken dat hij ongeschikt was, en vast is komen te staan dat in de kamers van [kamerverhuurbedrijf 1] vrouwen werkten die door een ander werden uitgebuit.'De zoon van de verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 38 maanden wegens mensenhandel. Klik hier voor de uitspraak.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Criminele organisatie
  • Seksuele uitbuiting
  • Vergunde prostitutie
  • De Wallen
  • Exploitant
  • Mishandeling
  • Nederlands
 2. 5 Rechtbank Amsterdam Taal Nederlands De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 38 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van een vrouw en het deelnemen aan een criminele organisatie. De rechtbank oordee ...

  De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 38 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van een vrouw en het deelnemen aan een criminele organisatie. De rechtbank oordeelt als volgt:'Verdachte heeft zich ten aanzien van [persoon 1] , die mede door haar achtergrond en kwetsbare omstandigheden voor hem een makkelijk slachtoffer bleek, op een gewelddadige manier schuldig gemaakt aan seksuele uitbuiting. Daarmee heeft hij een grove inbreuk gemaakt op haar lichamelijke en geestelijke integriteit. Een ernstig strafbaar feit als dit rechtvaardigt al een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Daar komt bij dat verdachte ruim zes jaar deel heeft uit gemaakt van een criminele organisatie. Ten aanzien van de vader van verdachte, medeverdachte [medeverdachte 1] was reeds in 1998 door de gemeente Amsterdam bepaald dat hij ongeschikt werd geacht om een prostitutiebedrijf in de [adres 1] te exploiteren. Daarom hebben zij het prostitutiebedrijf dat zij gedurende de tenlastegelegde periode in werkelijkheid zelf exploiteerden, op naam van medeverdachten [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] laten zetten.'En:'Verdachte heeft zodoende een schijnbeheerconstructie in het leven geroepen in een voor dit soort praktijken uiterst kwetsbare branche. De exploitatie van raambordelen in Amsterdam is aan een vergunningstelsel onderworpen, om van een exploitant en beheerder(s) vooraf de geschiktheid en integriteit te kunnen beoordelen, teneinde onder meer misstanden zoals dwang en uitbuiting tegen te gaan. Door de schijnbeheerconstructie op te zetten hebben verdachte en zijn vader zich aan de beoordeling door de gemeente van hun geschiktheid en integriteit onttrokken. Voorgaande is des te kwalijker gebleken nu verdachte er in de praktijk ook blijk van heeft gegeven niet over de vereiste kwaliteiten te beschikken. Hij heeft geprofiteerd van prostituees die werden uitgebuit door anderen, door het innen van kamerhuur van hen en door al dan niet betaalde seks met hen te hebben.'De vader van verdachte is veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie welke de seksuele uitbuiting van vrouwen tot doel had. Klik hier voor de uitspraak.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Criminele organisatie
  • Seksuele uitbuiting
  • Vergunde prostitutie
  • De Wallen
  • Exploitant
  • Mishandeling
  • Nederlands
 3. 4 reads Court of Noord-Nederland Language Dutch De rechtbank Noord-Nederland heeft de 37-jarige verdachte uit Groningen wegens mensenhandel en twee mishandelingen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Hierbij acht de rechtb ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft de 37-jarige verdachte uit Groningen wegens mensenhandel en twee mishandelingen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Hierbij acht de rechtbank bewezen dat verdachte het slachtoffer, destijds zijn partner, gedwongen heeft in de prostitutie te werken en het verdiende geld aan hem af te staan. Daarnaast acht de rechtbank twee mishandelingen van het slachtoffer bewezen. De rechtbank kent het slachtoffer een schadevergoeding toe van € 25.000,-.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Nederlands
 4. 63 reads Supreme Court Language Dutch Het middel kan niet tot cassatie leiden, de Hoge Raad verwerpt het beroep. ECLI:NL:HR:2015:940 Uitspraak Arrest HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Strafrecht Zaaknummer: 13/06358 Datum uitspraak: 14 april 2015 Arrest op het be ...

  Het middel kan niet tot cassatie leiden, de Hoge Raad verwerpt het beroep.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Hoge Raad
  • Strafrecht
  • Verkrachting
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 5. 192 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren voor: mensenhandel; mensenhandel en mishandeling, meermalen gepleegd; mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleeg ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren voor: mensenhandel; mensenhandel en mishandeling, meermalen gepleegd; mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en witwassen, meermalen gepleegd. Verdachte heeft vijf jonge vrouwen bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en hen bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van geweld, dreiging met geweld, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie. Verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan mishandeling, meermalen gepleegd en witwassen meermalen gepleegd in die zin dat hij geld heeft verworven en omgezet dan wel daarvan gebruik heeft gemaakt terwijl hij wist dat het van misdrijf afkomstig geld betrof.Verdachte is verplicht tot het betalen van een bedrag van €10.950,00 bestaande uit €8.950,00 materiële schade en €2.000,00 immateriële schade ten aanzien van slachtoffer 1; €63.675,00 bestaande uit €56.175,00 materiële schade en €7.500,00 immateriële schade ten aanzien van slachtoffer 2; €2.300,00 als vergoeding voor materiële schade ten aanzien van slachtoffer 3;  €10.800,00 bestaande uit € 7.800,00 materiële schade en €3.000,00 immateriële schade ten aanzien van slachtoffer 4; €1.200,00 als vergoeding voor materiële schade ten aanzien van slachtoffer 5.   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Strafrecht
  • Misbruik van uit feitelijke omstandigheden vloeiend overwicht
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Nederlands
 6. 54 reads Court of Overijssel Language Dutch Verdachte is vrijgesproken van mensenhandel en veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden voor mishandeling, begaan tegen zijn levensgezel, meermalen gepleegd. De rechtbank overweegt als v ...

  Verdachte is vrijgesproken van mensenhandel en veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden voor mishandeling, begaan tegen zijn levensgezel, meermalen gepleegd. De rechtbank overweegt als volgt: ‘Verdachte heeft zich gedurende een periode van enkele maanden schuldig gemaakt aan het op forse wijze mishandelen van zijn toenmalige partner, door haar meerdere keren hard in het gezicht te stompen en te slaan en door haar op de grond te duwen en aan de haren te trekken. Hij heeft zijn woede op haar uitgeleefd en daarbij geen enkele rekening gehouden met de fysieke integriteit van zijn toenmalige partner. Dat de mishandelingen grote negatieve impact hebben gehad, blijkt wel uit de ter terechtzitting door de voorzitter voorgelezen schriftelijke slachtofferverklaring.’ De rechtbank legt veroordeelde de verplichting op tot betaling van een bedrag van € 500,-- ten behoeve van de benadeelde. De rechtbank legt voorts de schadevergoedingsmaatregel op. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Overijssel
  • Strafrecht
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 7. 32 reads Court of Noord-Holland Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien maanden voor mensenhandel, mishandeling en poging tot zware mishandeling alsmede diefstal van een scooter. Verdachte heeft gedurende e ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien maanden voor mensenhandel, mishandeling en poging tot zware mishandeling alsmede diefstal van een scooter. Verdachte heeft gedurende enige maanden misbruik gemaakt van twee jonge dakloze, drugsverslaafde jongens door ze te bewegen tot het plegen van diefstallen door middel van (bedreiging met) geweld. Door het leeftijdsverschil en het door verdachte gebruikte geweld en bedreigingen met geweld was er sprake van overwicht van verdachte. Hierdoor waren aangevers dusdanig bang voor verdachte, dat zij deden wat hen opgedragen werd. Door de mishandeling van aangevers, hebben zij tevens pijn en letsel opgelopen. Door aldus te handelen heeft verdachte de lichamelijke en geestelijke integriteit van aangevers ernstig geschonden. Daarnaast heeft verdachte zich samen met een ander schuldig gemaakt aan diefstal van een scooter. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Overige uitbuiting
  • Diefstal
  • Mishandeling
  • Nederlands
 8. 67 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren voor mensenhandel in vereniging gepleegd, meermalen gepleegd; medeplichtigheid aan mensenhandel in vereniging gepleegd en medeplegen va ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren voor mensenhandel in vereniging gepleegd, meermalen gepleegd; medeplichtigheid aan mensenhandel in vereniging gepleegd en medeplegen van mishandeling. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de uitbuiting van slachtoffer 1 en 3 en medeplichtigheid aan uitbuiting van slachtoffer 4. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan mishandeling van slachtoffer 3. Verdachte heeft samen met haar echtgenoot en een handlanger misbruik gemaakt van twee kwetsbare jonge vrouwen. Ten aanzien van [slachtoffer 3] gedurende een periode van ongeveer veertien maanden. Ten aanzien van [slachtoffer 1] ongeveer zeven dagen.De rechtbank overweegt ‘dat [slachtoffer 3] het [verdachte en medeverdachte 1] heeft ontmoet, toen zij, zoals zij zelf heeft verklaard, in een kwetsbare positie zat. [slachtoffer 3] was destijds achttien jaar oud, haar vader was alcoholist, met haar moeder had ze geen contact meer, haar neef had zich verhangen en [slachtoffer 3] werd depressief. De vader van [slachtoffer 3] had haar met Kerstmis het huis uit gejaagd en gezegd dat hij haar nooit meer wilde zien. Via een schoolkameraad kwam zij met de familie [verdachte en medeverdachte 1] in contact. Verdachte en haar echtgenoot hebben van die kwetsbare positie misbruik gemaakt door [slachtoffer 3] toen over te halen om in de prostitutie te gaan werken onder het voorwendsel dat zij haar op alle gebieden zouden steunen. Het echtpaar spiegelde [slachtoffer 3] voor haar (nieuwe) familie te zijn. Ze moest hen ook vader en moeder noemen. [slachtoffer 3] moest haar inkomsten aan het echtpaar en hun handlanger geven. Zij beloofden een huis en een auto voor haar te zullen kopen, maar ook daarvan kwam niets terecht. Verdachte, haar echtgenoot en haar handlanger hebben [slachtoffer 3] vervolgens gedwongen in de prostitutie te (blijven) werken en haar verdiensten aan hen af te staan door, onder meer, hun stem tegen haar te verheffen en haar te slaan toen zij, naar het oordeel van het [verdachte en medeverdachte 1] en hun handlanger, niet voldoende verdiende. [slachtoffer 3] bevond zich in een land waarvan ze de taal niet sprak en waar ze de weg niet kende’.De rechtbank overweegt verder ‘dat [slachtoffer 1] het [verdachte en medeverdachte 1] ook heeft ontmoet toen zij, zoals zij zelf heeft verklaard, in een kwetsbare positie zat. [slachtoffer 1] was op dat moment een week aan het werk in de prostitutie in Hongarije, omdat zij zonder hulp haar kind van twee jaar oud moest onderhouden. Haar moeder was overleden en haar vader had [slachtoffer 1] en haar moeder verlaten. De partner van [slachtoffer 1] zat in de gevangenis. Verdachte en haar echtgenoot hebben van die kwetsbare positie misbruik gemaakt door [slachtoffer 1] over te halen in Nederland in de prostitutie te gaan werken, onder het voorwendsel dat ze daar veel meer zou kunnen verdienen. Verdachte en haar echtgenoot hebben [slachtoffer 1] vervolgens gedwongen in de prostitutie te (blijven) werken en haar verdiensten aan hen af te staan door, onder meer, haar uit te schelden en haar te slaan. [slachtoffer 1] bevond zich in een land waarvan zij de taal niet sprak en waar ze de weg niet kende. De rechtbank rekent het verdachte daarbij ook bijzonder zwaar aan dat zij [slachtoffer 1] heeft gedwongen haar wenkbrauwen te tatoeëren. Verdachte is voorts behulpzaam geweest bij het misbruik dat de [medeverdachten 3,4 en 5] maakte van een andere jonge vrouw, [slachtoffer 4]. Verdachte en haar echtgenoot hebben de [medeverdachten 3,4 en 5] immers de weg gewezen naar [plaats]. Verder heeft zij, samen met haar echtgenoot en handlanger, de [medeverdachten 3,4 en 5] en [slachtoffer 4] gehuisvest in het appartement dat zij reeds tot hun beschikking hadden en waar zij reeds [slachtoffer 3] hadden ondergebracht. Zonder de hulp van verdachte, haar echtgenoot en haar handlanger was het voor de [medeverdachten 3,4 en 5] een stuk lastiger geweest om hun weg te vinden in [plaats] en [slachtoffer 4] daar uit te buiten'.De rechtbank is van oordeel ‘dat verdachte door aldus te handelen welbewust misbruik heeft gemaakt van [slachtoffer 3], [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4]. Zij heeft geen respect getoond voor hun fundamentele waarden, namelijk de individuele vrijheid en lichamelijke integriteit. Verdachte heeft uitsluitend gehandeld uit winstbejag. Verdachte en haar echtgenoot hebben het initiatief genomen voor de uitbuiting en die (bijna) volledig uitgevoerd. Voor de periodes die zij niet in Nederland aanwezig waren, hadden zij een vervanger aangesteld, [medeverdachte 2], die hun taken waarnam en erop toe zag dat [slachtoffer 3], kort gezegd, haar werk deed, verantwoording aflegde, voldoende verdiende en haar inkomsten afstond’.De vorderingen van slachtoffer 3 en 4 zijn toegewezen tot een bedrag van € 29.300,- (negenentwintigduizend en driehonderd euro) respectievelijk € 26.700,- (zesentwintigduizend en zevenhonderd euro). In het belang van beide slachtoffers is, als extra waarborg voor betaling, de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opgelegd.     

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Seksuele uitbuiting
  • Medeplegen
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Nederlands
 9. 56 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren voor mensenhandel in vereniging gepleegd, medeplichtigheid aan mensenhandel in vereniging gepleegd en medeplegen van mishandeling. Verd ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren voor mensenhandel in vereniging gepleegd, medeplichtigheid aan mensenhandel in vereniging gepleegd en medeplegen van mishandeling. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de uitbuiting en mishandeling van slachtoffer 3 en aan medeplichtigheid aan de uitbuiting van slachtoffer 4. Verdachte heeft samen met het echtpaar [medeverdachten 1 en 2] misbruik gemaakt van een kwetsbare jonge vrouw gedurende een periode van ongeveer veertien maanden.De rechtbank overweegt ‘dat [slachtoffer 3] het echtpaar [medeverdachten 1 en 2] heeft ontmoet, toen zij, zoals zij zelf heeft verklaard, in een kwetsbare positie zat. [slachtoffer 3] was destijds achttien jaar oud, haar vader was alcoholist, met haar moeder had ze geen contact meer, haar neef had zich verhangen en [slachtoffer 3] werd depressief. De vader van [slachtoffer 3] had haar met Kerstmis het huis uit gejaagd en gezegd dat hij haar nooit meer wilde zien. Via een schoolkameraad kwam zij met de familie [medeverdachten 1 en 2] in contact. Zij hebben van die kwetsbare positie misbruik gemaakt door [slachtoffer 3] toen over te halen om in de prostitutie te gaan werken onder het voorwendsel dat zij haar op alle gebieden zouden steunen. Het echtpaar spiegelde [slachtoffer 3] voor haar (nieuwe) familie te zijn. Ze moest hen ook vader en moeder noemen. [slachtoffer 3] moest haar inkomsten aan het echtpaar en verdachte geven. Het echtpaar [medeverdachten 1 en 2] beloofde een huis en een auto voor haar te zullen kopen, maar ook daarvan kwam niets terecht. Verdachte en het echtpaar [medeverdachten 1 en 2] hebben [slachtoffer 3] vervolgens gedwongen in de prostitutie te (blijven) werken en haar verdiensten aan hen af te staan door, onder meer, hun stem tegen haar te verheffen en haar te slaan toen zij, naar het oordeel van verdachte en het echtpaar [medeverdachten 1 en 2], niet voldoende verdiende. [slachtoffer 3] bevond zich in een land waarvan ze de taal niet sprak en waar ze de weg niet kende.Verdachte is voorts behulpzaam geweest bij het misbruik dat de familie [medeverdachten 3,4 en 5] maakte van een andere jonge vrouw, [slachtoffer 4]. Verdachte heeft, samen met het echtpaar [medeverdachten 1 en 2], de familie [medeverdachten 3,4 en 5] en [slachtoffer 4] gehuisvest in het appartement dat zij reeds tot hun beschikking hadden en waar zij reeds [slachtoffer 3] hadden ondergebracht. Zonder de hulp van verdachte en het echtpaar [medeverdachten 1 en 2] was het voor de familie [medeverdachten 3,4 en 5] een stuk lastiger geweest om hun weg te vinden in [plaats] en [slachtoffer 4] daar uit te buiten. Verder heeft verdachte samen met de zoon van de familie [medeverdachten 3,4 en 5] [slachtoffer 4] gecontroleerd als zij aan het werk was. Verdachte liep samen met [medeverdachte 5] op de Wallen rond en zij spraken [slachtoffer 4] aan als zij zat of niet met een potentiële klant in zee ging’.De rechtbank is verder van oordeel ‘dat verdachte door aldus te handelen welbewust misbruik heeft gemaakt van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4]. Hij heeft geen respect getoond voor hun fundamentele waarden, namelijk de individuele vrijheid en lichamelijke integriteit. Verdachte heeft uitsluitend gehandeld uit winstbejag. Tijdens de periodes waarin het echtpaar [medeverdachten 1 en 2] niet in Nederland aanwezig was, hadden zij verdachte als vervanger aangesteld. Hij nam hun taken waar en zag erop toe dat [slachtoffer 3] haar werk deed, verantwoording aflegde, voldoende verdiende en haar inkomsten afstond. Verdachte heeft op geen enkele manier ervan blijk gegeven dat hij zich bewust is van de ernst van zijn gedragingen’.De vorderingen van slachtoffer 3 en 4 zijn toegewezen tot een bedrag van € 29.300,- (negenentwintigduizend en driehonderd euro) respectievelijk € 26.700,- (zesentwintigduizend en zevenhonderd euro). In het belang van beide slachtoffers is, als extra waarborg voor betaling, de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opgelegd. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Seksuele uitbuiting
  • Medeplegen
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Nederlands
 10. 51 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren voor mensenhandel in vereniging gepleegd, meermalen gepleegd en medeplegen van mishandeling. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren voor mensenhandel in vereniging gepleegd, meermalen gepleegd en medeplegen van mishandeling. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de uitbuiting van slachtoffer 3 en 4 en mishandeling van slachtoffer 3.Verdachte heeft samen met haar echtgenoot (en haar zoon) misbruik gemaakt van twee kwetsbare jonge vrouwen. Ten aanzien van [slachtoffer 3] gedurende een periode van ongeveer twaalf maanden en ten aanzien van [slachtoffer 4] gedurende een periode van enkele dagen. De rechtbank overweegt ‘dat [slachtoffer 3] het echtpaar [verdachte en medeverdachte 4] heeft ontmoet toen zij, zoals zij zelf verklaard, in een kwetsbare positie zat. Ze was jong, haar vader was aan de drank en het gezin had niet voldoende inkomen om van rond te komen. [slachtoffer 3] had de neiging verkeerd gezelschap op te zoeken en liet zich makkelijk tot dingen overhalen. Hierdoor had ze problemen met haar ouders en ze was een keer van school gestuurd. Verdachte en haar echtgenoot hebben misbruik gemaakt van die kwetsbare positie door haar voor te houden dat ze in de prostitutie veel geld kon verdienen en daarmee haar ouders kon helpen. Ze spiegelden haar voor dat zij tot hun familie behoorde. De eerste paar maanden nadat [slachtoffer 3] de familie leerde kennen, had zij nog contact met haar eigen familie, maar daarna heeft ze, op initiatief van de familie [familie verdachte en medeverdachten 4 en 5], aan haar ouders verteld dat ze een relatie had met [medeverdachte 5] en in een hotel zou gaan werken, terwijl zij in werkelijkheid in Zwitserland en later Nederland in de prostitutie ging werken. Verdachte, haar echtgenoot en haar zoon hebben [slachtoffer 3] vervolgens gedwongen in de prostitutie te (blijven) werken en haar verdiensten aan hen af te staan door haar, onder meer, te controleren en haar uit te schelden en te slaan als ze niet genoeg verdiende. Toen [slachtoffer 3] was weggelopen, hebben verdachte, [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] haar teruggehaald. In aanwezigheid van hun zoon en anderen hebben verdachte en haar echtgenoot [slachtoffer 3] dusdanig mishandeld dat zij daar een blauw oog aan overhield. [slachtoffer 3] bevond zich in landen waarvan ze de taal niet sprak en waar ze de weg niet kende’.De rechtbank overweegt verder ‘dat [slachtoffer 4] de familie [familie verdachte en medeverdachten 4 en 5] ook heeft ontmoet toen zij, zoals zij zelf heeft verklaard, in een kwetsbare positie zat. [slachtoffer 4] had financiële problemen en wilde korte tijd in de prostitutie werken om uit die problemen te komen. Verdachte en haar echtgenoot hebben misbruik gemaakt van die kwetsbare positie. Zij hebben [slachtoffer 4] voorgespiegeld dat ze veel zou kunnen verdienen in Nederland en dat zij al haar geld zelf zou mogen houden. Nadat [slachtoffer 4] in Nederland was gearriveerd en gehuisvest, moest ook zij op de Wallen als raamprostituee werken en gedwongen haar geld afstaan. [slachtoffer 4] is weliswaar niet geslagen door verdachte en haar familie, maar zij is wel getuige geweest van het geweld dat jegens [slachtoffer 3] werd aangewend. [slachtoffer 4] werd hierdoor zo bang dat zij is blijven werken als prostituee.De rechtbank is van oordeel ‘dat verdachte door aldus te handelen welbewust misbruik heeft gemaakt van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4]. Zij heeft geen respect getoond voor hun fundamentele waarden, namelijk de individuele vrijheid en lichamelijke integriteit. Verdachte heeft uitsluitend gehandeld uit winstbejag. Verdachte en haar echtgenoot hebben het initiatief genomen voor de uitbuiting en die (bijna) volledig uitgevoerd, daarin bijgestaan door hun zoon. Verdachte heeft op geen enkele manier ervan blijk gegeven dat zij zich bewust is van de ernst van haar gedragingen.De vordering van slachtoffer 3 is toegewezen tot een bedrag van € 26.700,- (zesentwintigduizend en zevenhonderd euro), bestaande uit materiële en immateriële schadevergoeding. In het belang van het slachtoffer is,als extra waarborg voor betaling, de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opgelegd. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Seksuele uitbuiting
  • Medeplegen
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Nederlands

Pagina's