• Prostitutie
 • Loverboy

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Tweede Kamer der Staten-Generaal Taal Nederlands Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de aangiftebereidheid van minderjarige slachtoffers mensenhandel naar aanleiding van het rapport 'Aa ...

  Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de aangiftebereidheid van minderjarige slachtoffers mensenhandel naar aanleiding van het rapport 'Aangifte doe je niet' van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). De Minister van Justitie en Veiligheid heeft hier middels een kamerbrief op gereageerd. De brief is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/06/19/tk-aangiftebereidheid-slachtoffers-seksuele-uitbuiting/tk-aangiftebereidheid-slachtoffers-seksuele-uitbuiting.pdf

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederland
  • Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • Prostitutie
  • Minderjarigen
  • Aangiftebereidheid
  • minderjarig slachtoffer
  • Seksuele uitbuiting
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 2. 3 reads Centre against Child- and Human Trafficking Language Dutch Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting doen minder aangifte dan voorheen. Het doel van dit onderzoek is het zicht krijgen op de drempels die slachtoffers ervaren bi ...

  Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting doen minder aangifte dan voorheen. Het doel van dit onderzoek is het zicht krijgen op de drempels die slachtoffers ervaren bij het doen van aangifte en die mogelijk te maken hebben met hoe het strafproces is vormgegeven in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste drempels voor slachtoffers om aangifte te doen onder andere zijn dat de slachtoffers bang zijn voor represailles van de mensenhandelaar en/of zijn netwerk en daardoor bang zijn voor hun eigen veiligheid en die van hun naasten; de slachtoffers zichzelf niet herkennen als slachtoffer; de slachtoffers vaak niet weten wat ze kunnen verwachten van het strafproces en daarnaast duurt het strafproces vaak lang. Uit het onderzoek vloeien een aantal aanbevelingen voort, namelijk: het verduidelijken van de definitie van mensenhandel/seksuele uitbuiting; het implementeren van een individuele risicoanalyse om de mate en herkomst van distress inzichtelijk te maken; het reduceren van de angst van slachtoffers en het verbeteren van het strafproces.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Prostitutie
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • minderjarig slachtoffer
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Strafrecht
  • Aangiftebereidheid
  • Nederlands
 3. 1 read Court of Midden-Nederland Language Dutch Rechtbank Midden-Nederland heeft een 31-jarige man veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat hij een liefdesrelatie met de vrouw aanging en h ...

  Rechtbank Midden-Nederland heeft een 31-jarige man veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat hij een liefdesrelatie met de vrouw aanging en haar vervolgens dwong om in de prostitutie te werken. Het geld dat zij verdiende voor hem, gebruikte hij om te gokken. Daarnaast wist de verdachte volgens de rechtbank dat het slachtoffer een laag IQ had en dus makkelijker beïnvloedbaar was. De medeverdachte (een 32-jarige man) is vrijgesproken omdat de rechtbank het niet bewezen acht dat hij de vrouw gedwongen heeft om in de prostitutie te werken.Zie ook: http://www.mensenhandelweb.nl/document/vrijspraak-mensenhandel-3-feb-2017-rechtbank-midden-nederland  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Prostitutie
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Tweede Kamer Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Reactie op het onderzoek van het programma 'Dit is de Dag' over het ronsel ...

  Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Reactie op het onderzoek van het programma 'Dit is de Dag' over het ronselen van slachtoffers van loverboys/mensenhandel die verblijven in een instelling voor verstandelijk gehandicapten en op de uitspraak van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Tweede Kamer
  • Prostitutie
  • Verstandelijk Beperkt
  • Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)
  • Verstandelijke handicap
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Nederlands
 5. Language Dutch 99 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over:- Het bezien van de mogelijkheden tot het voorzien van verhoorstudio’s in opvanglocaties; - De versterking van mensenhandelexpertise bij (zeden)reche ...

  Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over:- Het bezien van de mogelijkheden tot het voorzien van verhoorstudio’s in opvanglocaties; - De versterking van mensenhandelexpertise bij (zeden)rechercheurs;- De maatregelen met betrekking tot het tegengaan van misbruik studievisa;- Het bezien van mogelijkheden om aandacht aan loverboyproblematiek te besteden in agogische opleidingen;- Het bezien van de mogelijkheden om loverboyproblematiek mee te nemen in de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;- Het bezien van het optrekken van de leeftijd jeugdzorg parallel aan de leeftijdseis van 21 jaar in het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche- Het via de RIEC’s inzetten op een basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel in elke gemeente;- Het bezien van de informatie-uitwisseling douane en Kmar;- Het bezien in hoeverre sprake is van knelpunten in informatie-uitwisseling tussen luchtvaartmaatschappijen en politie in geval van signalen mensenhandel;- Het bezien van een jaarlijkse rapportage kinderhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Loverboy
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands