• Kinderpornografie
 • Jurisprudentie
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en oplegging van bijzondere voorwaarden wegens het ...

  De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en oplegging van bijzondere voorwaarden wegens het verwerven en in het bezit zijn van kinderpornografie, het vervaardigen van een film met kinderpornografie en het schenden van zijn ambtsgeheim als politieambtenaar. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik geschonden. Door het downloaden, bekijken en vervaardigen van kinderpornografisch materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden. Voor de productie van kinderporno worden kinderen seksueel misbruikt en uitgebuit. Zij worden voor een camera gezet om te poseren en seksuele handelingen bij zichzelf en anderen te verrichten en/of te ondergaan. Handelingen waaraan zij, gelet op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, niet toe zijn. Als gevolg hiervan kunnen deze kinderen psychische schade oplopen. Ook kunnen zij nog lange tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie en verspreiding van de beelden. Een afbeelding die eenmaal op internet is aangetroffen, is vrijwel onmogelijk blijvend van het internet te verwijderen en kan nog jarenlang opduiken. Dit is ook voor de verdachte, naar eigen zeggen als slachtoffer van een pedoseksueel, een reden geweest om naar kinderporno te zoeken om te kijken of er nog beelden van hemzelf op het internet stonden. Dat de verdachte als consument hieraan een bijdrage heeft geleverd, rekent de rechtbank hem dan ook aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Schending Ambtsgeheim
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaren wegens in het bezit zijn van kinderpornografisch materiaal ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaren wegens in het bezit zijn van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank oordeelde als volgt. "Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij als bezitter van kinderporno de vraag hiernaar mede in stand heeft gehouden. Verdachte heeft hierdoor indirect bijgedragen aan het seksueel misbruik van kinderen ten behoeve van de productie van kinderporno. Het hoeft geen betoog dat dit misbruik kan leiden tot grote psychische, emotionele en lichamelijke schade bij de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun ontwikkeling. De afgebeelde personen kunnen nog jaren later geconfronteerd worden met de afbeeldingen die via het internet worden verspreid."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 3 Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 23 maanden (waarvan 8 maanden voorwaardelijk) met een proeftijd van 3 jaren wegens het bezit van kinderpornografisch materiaal. ...

  De rechtbank Gelderland veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 23 maanden (waarvan 8 maanden voorwaardelijk) met een proeftijd van 3 jaren wegens het bezit van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte stelt dat hij op zoek was naar “bewijs” van seksueel misbruik van zijn kleinzoon. De waarheid daarvan kan in het midden blijven. Door het zoeken, bekijken en uitwisselen van kinderporno via internet heeft verdachte er immers aan meegewerkt dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en ook worden bevorderd. Het is algemeen bekend dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Kinderpornografie
  • Strafrecht
  • Kinderporno
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarige
  • Nederlands
 4. Language Dutch 302 reads Court of Rotterdam Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 565 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar wegens poging tot mensenhandel, koppelarij en kinderporno met betrekking tot haar ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 565 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar wegens poging tot mensenhandel, koppelarij en kinderporno met betrekking tot haar achtjarige dochter.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 7 Rechtbank Midden-Nederland Verdachte wordt veroordeeld wegens het in bezit hebben van kinderporno tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar. ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9186 Uitspraak ...

  Verdachte wordt veroordeeld wegens het in bezit hebben van kinderporno tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Kinderpornografie
  • Strafrecht
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands