• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 18 resultaten
 1. Language Dutch 149 reads Ministry of National Affairs (Dutch) The protection and promotion of human rights within the Netherlands. The National Action Plan sets out the ways in which the government fulfils its responsibility to protect and promote human r ...

  The protection and promotion of human rights within the Netherlands.The National Action Plan sets out the ways in which the government fulfils its responsibility to protect and promote human rights in the Netherlands, the specific objectives and priorities it defines in this regard, and the role of other bodies and individuals in ensuring respect for human rights in the Netherlands. The aim is to place the protection and promotion of human rights in the Netherlands on a more systematic footing.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Nederlands
 2. 53 reads Language Dutch Ministry of National Affairs (Dutch) Ministry of Justice (Dutch) Betreft aanbieden van de notitie «Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving, een agenda voor de toekomst». Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 201 ...

  Betreft aanbieden van de notitie «Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving, een agenda voor de toekomst».

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Nederlands
 3. Language Dutch 59 reads Ministry of National Affairs (Dutch) Verslag van een werkbezoek aan Aruba en Curaçao van 23 tot en met 27 maart 2009. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KON ...

  Verslag van een werkbezoek aan Aruba en Curaçao van 23 tot en met 27 maart 2009.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Aruba
  • Curaçao
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Nederlands
 4. 34 reads Language Dutch Ministry of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Nadere informeratie n.a.v. het overleg over het Algemeen Overleg van 21 januari 2009 (Kamerstuk 29 911, nr. 22) over de versterkingsprogramma’s Aanpak Georganiseerde ...

  Nadere informeratie n.a.v. het overleg over het Algemeen Overleg van 21 januari 2009 (Kamerstuk 29 911, nr. 22) over de versterkingsprogramma’s Aanpak Georganiseerde Misdaad en Financieel-economische criminaliteit over de aanbevelingen van de parlementaire werkgroep «verwevenheid onderwereld / bovenwereld» over de punten 1. de vraag hoe wij aankijken tegen een landelijke coördinator «verwevenheid» of «fraudebestrijding», en 2. de taken en werkwijze van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) in relatie tot het voorgaande.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nederlands
 5. 37 reads Language Dutch Ministry of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Betreft het kabinetsstandpunt inzake de Nederlandse visie op een toekomstig JBZ-meerjarenbeleidskader 2010–2014 (Stockholm Programma), de lijst met actieve inzet-punt ...

  Betreft het kabinetsstandpunt inzake de Nederlandse visie op een toekomstig JBZ-meerjarenbeleidskader 2010–2014 (Stockholm Programma), de lijst met actieve inzet-punten van Nederland in het kader van de voorbereiding van het Stockholm Programma en het bijbehorende Actieprogramma.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nederlands
 6. 31 reads Language Dutch Ministry of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Betreft de geannoteerde agenda en de thans beschikbare documenten voor de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 en 5 juni 2009 te Luxemburg. Du ...

  Betreft de geannoteerde agenda en de thans beschikbare documenten voor de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 en 5 juni 2009 te Luxemburg.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nederlands
 7. 32 reads Language Dutch Ministry of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Verslag van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 en 5 juni 2009. 23 490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag Nr. 560 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JU ...

  Verslag van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 en 5 juni 2009.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nederlands
 8. Language Dutch 47 reads Ministry of National Affairs (Dutch) Informatie over: – Algemene politieke situatie Nederlandse Antillen en Aruba – Tripartiet Justitie – Uitkomst politieke stuurgroep – Stand van zaken Bon Futuro gevangenis – Stand van zaken Isla ...

  Informatie over:– Algemene politieke situatie Nederlandse Antillen en Aruba– Tripartiet Justitie– Uitkomst politieke stuurgroep– Stand van zaken Bon Futuro gevangenis– Stand van zaken Isla raffinaderij– Uitvoering Sociaal Economisch Initiatief.Tevens als bijlage  de Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen over de periode januari tot en met mei 2009 en een rapportage over de schuldsanering en een brief aan Bonaire over de betalingsachterstanden.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederlandse Antillen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Nederlands
 9. 27 reads Language Dutch Ministry of National Affairs (Dutch) Ministry of Justice (Dutch) Betreft de de geannoteerde agenda en de beschikbare documenten voor de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 21 september 2009 te Brussel. 23 490 ...

  Betreft de de geannoteerde agenda en de beschikbare documenten voor de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 21 september 2009 te Brussel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nederlands
 10. 38 reads Language Dutch Ministry of Justice (Dutch) Ministry of National Affairs (Dutch) Betreft m.n. punt 9. Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrek ...

  Betreft m.n. punt 9. Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Nederlands

Pagina's