• Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Asielprocedure
Resultaten 1 - 4 van totaal 4 resultaten
 1. Taal Nederlands 1 Ministerie van Veiligheid en Justitie In het vierde kwartaal van 2015 publiceerde de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) het schouwrapport ‘De tijdelijke (opvang-) voorzieningen voor asielzoekers onder de loep ...

  In het vierde kwartaal van 2015 publiceerde de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) het schouwrapport ‘De tijdelijke (opvang-) voorzieningen voor asielzoekers onder de loep’. In dit rapport kwam onder meer naar voren dat, omwille van de doorstroming van asielzoekers in de keten, concessies werden gedaan aan de volledigheid van het identificatieproces. De Inspectie VenJ gaf aan dat daardoor knelpunten bij de inhoudelijke beoordeling van asielaanvragen konden ontstaan.De politie heeft vervolgens in december 2015 een plan opgesteld om de professionaliteit van het proces in de ID-straten (Identificatiestraten) te versterken en daartoe verschillende maatregelen beschreven. De eerste tranche van maatregelen is per 1 februari 2016 geïmplementeerd.In het plan worden de verschillende doelstellingen voor het identificatieproces genoemd: het proces ziet primair op de vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfstitel/status van de asielzoeker. Daarnaast wordt een bijdrage verwacht aan het bestrijden van onder meer mensensmokkel, mensenhandel en openbare orde en veiligheidsproblematiek (waaronder terrorisme), aldus het plan van aanpak.In reactie op het schouwrapport heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) de Inspectie VenJ gevraagd om de ontwikkelingen binnen de vreemdelingenketen periodiek te monitoren. Gezien het belang van een zorgvuldige vaststelling van de identiteit van asielzoekers en de risico’s die voortvloeien uit mogelijke onvolkomenheden binnen het identificatieproces, heeft de Inspectie VenJ in tweede helft van februari 2016 op verzoek van de staatssecretaris van VenJ onderzocht of het identificatieproces van asielzoekers rondom de indiening van het asielverzoek in Nederland zorgvuldig wordt uitgevoerdDe Inspectie VenJ concludeert o.a. dat het identificatieproces in Budel en Ter Apel ten tijde van het onderzoek nog niet zorgvuldig verloopt. Hierdoor worden niet alleen het asielproces en het eventuele terugkeerproces niet optimaal ondersteund, maar wordt ook de beoogde bijdrage aan de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en terrorisme hooguit beperkt gerealiseerd.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Asielzoeker
  • Asielprocedure
  • Mensenhandel
  • Identificatie(proces)
  • Nederlands
 2. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1306 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2009 1. Inleiding Het terugdringen van criminaliteit en het bevorderen van de veiligh ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Asielprocedure
  • Nederlands
 3. Language Dutch 25 reads Ministry of Justice (Dutch) blg-19736 Pagina 1 van 10 Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag ...

  blg-19736

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Asielprocedure
  • Nederlands
 4. Language Dutch 25 reads Ministry of Justice (Dutch) Bijlage 1 bij: Aard en omvang fraude en misbruik bij asielaanvragen. blg-72694 1 Pagina 1 van 6 De aard van de verschillende denkbare en voorkomende vormen van misbruik en maatregelen om deze vormen van ...

  Bijlage 1 bij: Aard en omvang fraude en misbruik bij asielaanvragen.blg-72694

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Asielprocedure
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Nederlands