• Rechtbank Utrecht

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 37 resultaten
 1. 56 reads Court of Utrecht Language Dutch Aangever werkt op een sociale werkplaats en is volgens zijn begeleider bij Abrona een kwetsbaar persoon: aangever is onzeker en erg gemakkelijk te beïnvloeden. Verdachte heeft hier misbruik van gemaakt. Hij kwam er ...

  Aangever werkt op een sociale werkplaats en is volgens zijn begeleider bij Abrona een kwetsbaar persoon: aangever is onzeker en erg gemakkelijk te beïnvloeden. Verdachte heeft hier misbruik van gemaakt. Hij kwam er na verloop van tijd achter dat hij aangever alles kon laten doen wat hij maar wilde, aangever zei nooit nee. Aangever moest van verdachte huishoudelijke werkzaamheden verrichten. Daarnaast moest aangever ook 's ochtends vroeg, voordat verdachte naar zijn werk ging, brood smeren en koffie zetten voor verdachte. Als aangever verkeerde koffie zette, moest hij €50 betalen aan verdachte. Ook moest aangever voor €15 wiet halen voor verdachte als hij iets verkeerds deed in de ogen van verdachte. Aangever heeft daarnaast regelmatig stompen op zijn arm en been gehad van verdachte als hij iets niet goed deed of als hij zat te suffen op de bank. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven maanden. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Verstandelijk Beperkt
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 2. 47 reads Court of Utrecht Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren wegens mensenhandel en mishandeling. Verdachte heeft twee vrouwen in de prostitutie uitgebuit, waarbij deze vrouwen ernstig zijn mishandeld. De rechtb ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren wegens mensenhandel en mishandeling. Verdachte heeft twee vrouwen in de prostitutie uitgebuit, waarbij deze vrouwen ernstig zijn mishandeld. De rechtbank Utrecht oordeelt:'Verdachte heeft gedurende een lange periode zich schuldig gemaakt aan uitbuiting. Hij ging een liefdesrelatie aan met [slachtoffer 1], waarna hij haar dwong door haar in de prostitutie verdiend) geld aan hem af te geven, onder het voorwendsel dat hij geld zou bewaren voor een gezamenlijke toekomst. Hij heeft een lange tijd [slachtoffer 1] naar haar prostitutieplek in Antwerpen gebracht en weer opgehaald. Hij controleerde haar tijdens het werk. Vervolgens is hij een liefdesrelatie aangegaan met [slachtoffer 2] en dwong ook haar prostitutie-opbrengsten aan hem af te geven. Op momenten dat de vrouwen aangaven dat ze niet wilden werken, mishandelde en bedreigde verdachte hen.'  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Prostitutie
  • Nederlands
 3. 47 reads Court of Utrecht Language Dutch De rechtbank Utrecht veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden wegens mensenhandel en mensensmokkel. De rechtbank oordeelt: 'De rechtbank overweegt dat verdachte zich schul ...

  De rechtbank Utrecht veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden wegens mensenhandel en mensensmokkel. De rechtbank oordeelt:'De rechtbank overweegt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan zeer ernstige strafbare feiten. Verdachte heeft [slachtoffer 1] uitgebuit door haar te bewegen zonder betaling voor hem te werken in zijn koffiehuis. Hij heeft misbruik gemaakt van de afhankelijke positie waarin zij hierdoor kwam te verkeren. Verdachte heeft door zijn handelen ernstige schade toegebracht aan de lichamelijke en geestelijke integriteit van [slachtoffer 1]. Voorts heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan mensensmokkel van [slachtoffer 1]. Dit valt onder de categorie strafbare feiten die een ernstige inbreuk maken op de rechtsorde.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Mensensmokkel
  • Mensenhandel
  • Huisslaven
  • Nederlands
 4. 43 reads Court of Utrecht Language Dutch De rechtbank Utrecht oordeelt in deze zaak dat er geen sprake is van mensenhandel. Wel wordt verdachte veroordeelt tot het betalen van een boete van € 500,- wegens mishandeling. De vraag rijst of er ook sprake is v ...

  De rechtbank Utrecht oordeelt in deze zaak dat er geen sprake is van mensenhandel. Wel wordt verdachte veroordeelt tot het betalen van een boete van € 500,- wegens mishandeling. De vraag rijst of er ook sprake is van huisslavernij in deze zaak. Een bejaarde vrouw verricht jarenlang werkzaamheden binnen een gezin zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De rechtbank oordeelt:'Onderhavige zaak is, mede gelet op de relatie tussen verdachte en [slachtoffer] en de plaats van [slachtoffer] binnen het gezin [A], bijzonder van aard. De rechtbank stelt voorop dat zij zich kan voorstellen dat de situatie voor de heer [bewindvoerder] in 2009 reden was om aangifte te doen van uitbuiting van [slachtoffer] door verdachte. Nog afgezien van de leeftijd van [slachtoffer], zijn naar de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven dergelijk lange werkdagen gedurende vijf, zes dagen in de week maatschappelijk onaanvaardbaar, ook al zouden deze werkzaamheden op basis van vrijwilligheid door [slachtoffer] hebben plaatsgevonden. [slachtoffer] heeft jaren achtereen op deze wijze voor verdachte en haar gezin gewerkt. Verdachte heeft [slachtoffer] bij haar werkzaamheden en financiële bijstand niet of nauwelijks begrensd.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Dwangmiddelen
  • Huisslaven
  • Nederlands
 5. 130 reads Court of Utrecht Language Dutch Verdachte is door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, wegens mensenhandel ten aanzien van vijf slachtoffers. De officier van justitie eiste e ...

  Verdachte is door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, wegens mensenhandel ten aanzien van vijf slachtoffers. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 36 maanden. De rechtbank oordeelde:'Verdachte heeft zich, al dan niet samen met zijn broer, schuldig gemaakt aan mensenhandel. Het ging in hoofdzaak om kwetsbare en beïnvloedbare meisjes, waarvan de meesten in eerste instantie zelf op een advertentie om in de prostitutie te werken gereageerd hadden.'En:'Verdachte heeft deze meisjes vervolgens in de tijd die zij voor hem werkten overgehaald om meer te werken dan zij aanvankelijk van plan waren, ook tijdens ziekte, en min of meer gedwongen om meer seksuele handelingen te verrichten dan zij eigenlijk wilden. Dat zij aanvankelijk vrijwillig in de prostitutie zijn gaan werken, doet daaraan niet af. Een enkele maal heeft verdachte ook gedreigd, maar meestal was het genoeg om op de meisjes in te praten. Met twee van de meisjes heeft verdachte [verdachte] een relatie onderhouden en hen op die manier emotioneel extra afhankelijk gemaakt. Enkele meisjes werden ondergebracht in het hotel waar zij ook werkzaam waren en daar in meer of mindere mate gecontroleerd. Zo werden zij deels van de buitenwereld afgesloten, zodat de invloed van verdachte (en zijn medeverdachte) extra groot werd.'En:'Verdachte hield een groot deel van de opbrengst onder zich. Daarbij werd de meisjes voorgehouden dat er van het verdiende geld belasting werd afgedragen, terwijl dit niet gebeurde. Bovendien zouden verdachten er een spaarsysteem op nahouden, waarbij het deel van het verdiende geld dat aan de meisjes toekwam door verdachten voor hen werd gespaard. In werkelijkheid hielden verdachten dit geld zelf, en keerden niets of maar een zeer klein gedeelte van dit geld aan de meisjes uit. Hierbij werd in een aantal gevallen misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin het meisje zich bevond doordat zij niet zo goed voor zichzelf op kon komen en schulden had, of van het feit dat zij niet zo goed kon rekenen. Juist omdat het hier om prostitutiewerkzaamheden ging, heeft verdachte door aldus te handelen een grote inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de meisjes.' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. Language Dutch 46 reads Court of Utrecht Mensenhandel gepleegd door twee of meer personen. ECLI:NL:RBUTR:2011:BV7908 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 09-06-2011 Datum publicatie 06-03-2012 Zaaknummer 16/804805-10 [P] Rechtsgebieden Strafrecht B ...

  Mensenhandel gepleegd door twee of meer personen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Nederlands
 7. Language Dutch 57 reads Court of Utrecht Mensenhandel gepleegd door twee of meer personen. ECLI:NL:RBUTR:2011:BV7905 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 09-06-2011 Datum publicatie 06-03-2012 Zaaknummer 16/804802-10 [P] Rechtsgebieden Strafrecht B ...

  Mensenhandel gepleegd door twee of meer personen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Nederlands
 8. Language Dutch 43 reads Court of Utrecht Veroordeling wegens mensenhandel gepleegd door twee of meer personen. ECLI:NL:RBUTR:2011:BV7900 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 09-06-2011 Datum publicatie 06-03-2012 Zaaknummer 16/804801-10 en 16/80480 ...

  Veroordeling wegens mensenhandel gepleegd door twee of meer personen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 9. Language Dutch 51 reads Court of Utrecht Verdachte wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met een proeftijd van 2 jaren wegens het plegen van mensenhandel. ECLI:NL:RBUTR:2011:BV0759 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspr ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met een proeftijd van 2 jaren wegens het plegen van mensenhandel.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 10. Language Dutch 47 reads Court of Utrecht Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren wegens het plegen van mensenhandel en een poging tot mensenhandel. ECLI:NL:RBUTR:2011: ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren wegens het plegen van mensenhandel en een poging tot mensenhandel.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Nederlands

Pagina's