Trefwoord

Organisatie

 • Rechtbank Gelderland

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 43 resultaten
 1. Taal Nederlands 4 Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor het plegen van mensenhandel. De rechtbank acht bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het uitbuiten ...

  De rechtbank Gelderland heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor het plegen van mensenhandel. De rechtbank acht bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het uitbuiten van een jonge en zwakbegaafde vrouw voor een periode van 2,5 jaar. In die periode heeft zij gedwongen in de prostitutie moeten werken, is zij door zijn toedoen verslaafd geraakt aan cocaïne en heeft zij haar inkomsten af moeten staan aan de verdachte. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn overwicht op haar en hij heeft een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer.   

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Gelderland
  • Zwakbegaafde jongvolwassene
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Drugsverslaving
  • Nederlands
 2. Language Dutch 3 reads Court of Gelderland De Rechtbank Gelderland heeft een verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. Ze is veroordeeld voor oplichting, diefstal en medeplegen gewoontewitwas ...

  De Rechtbank Gelderland heeft een verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. Ze is veroordeeld voor oplichting, diefstal en medeplegen gewoontewitwassen. De verdediging van de verdachte had gepleit voor toepassing art. 9a Sr en had daarbij gewezen op het non-punishment beginsel, omdat sprake zou zijn van slachtofferschap van mensenhandel. De rechtbank achtte het echter niet bewezen dat zij haar handelingen onder dwang of druk van anderen verrichtte. BIj het opleggen van de straf is rekening gehouden met het blanco strafblad van de verdachte, de ouderdom van de feiten en dat verdachte spijt heeft van haar handelen alsmede het reclasseringsadvies.Een andere verdachte uit de criminele organisatie die betrokken was bij de handelingen van de verdachte uit deze zaak, is veroordeeld voor een gevangenisstraf van 8 jaar.Zie ook: 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Gelderland
  • Slachtoffer
  • Mensenhandel
  • Non-punishmentbeginsel
  • Nederlands
 3. Language Dutch 3 reads Court of Gelderland De rechtbank Gelderland heeft een verdachte, die onderdeel was van een criminele organisatie, veroordeeld voor mensenhandel, afpersing, medeplegen mishandeling, medeplegen oplichting, medeplegen gewoontewissen, h ...

  De rechtbank Gelderland heeft een verdachte, die onderdeel was van een criminele organisatie, veroordeeld voor mensenhandel, afpersing, medeplegen mishandeling, medeplegen oplichting, medeplegen gewoontewissen, het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, belediging en wederspannigheid. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar en verschillende schadevergoedingen (1500eu, 1169eu, en ruim 39.000euro). 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Gelderland
  • Criminele organisatie
  • Seksuele uitbuiting
  • Witwassen
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Nederlands
 4. Language Dutch 3 reads Court of Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar en bijzondere voorwaarden, wegens mensenhandel met een m ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar en bijzondere voorwaarden, wegens mensenhandel met een minderjarig slachtoffer en poging tot verkrachting.De rechtbank oordeelt als volgt: "De rechtbank acht bewezen dat verdachte op de wijze zoals is ten laste gelegd, heeft getracht om [slachtoffer 7] te dwingen tot het ondergaan van seksuele handelingen die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 7] .De rechtbank is van oordeel dat uit de inhoud van de bewijsmiddelen genoegzaam volgt dat verdachte [slachtoffer 7] heeft gebracht in een zodanige, door hem opzettelijk veroorzaakte (bedreigende) situatie dat het in redelijkheid niet van haar gevergd kon worden om zich aan het hebben van seks met verdachte te onttrekken, zodat naar het oordeel van de rechtbank sprake was van dwang van de kant van verdachte. De onderhavige berichten zijn niet aan te merken als slechts een ‘geintje’ of een onschuldige conversatie. Dat het uiteindelijk bij een poging is gebleven, is te danken aan [slachtoffer 7] , die op het Facebook-account van verdachte een foto aantrof van een glazenwassersbedrijf van verdachte waarop het telefoonnummer van ‘ [naam 1] ’ zichtbaar was, dat zij vervolgens in een bericht aan verdachte heeft laten weten.De rechtbank heeft bij haar oordeel betrokken dat [slachtoffer 7] een bekende was van verdachte met wie hij eerder een voorval heeft gehad. Zij was bevriend met de dochter van de vriendin van verdachte en volgens de verklaring van [slachtoffer 7] heeft verdachte in augustus 2014 hulp aangeboden, omdat ze niet lekker in haar vel zat. Daarna heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen hen, waarbij verdachte [slachtoffer 7] ging masseren en vervolgens haar kleding begon uit te trekken en haar overal ging aanraken.19 Die verklaring van [slachtoffer 7] vindt bevestiging in een WhatsApp-berichtenwisseling tussen [slachtoffer 7] en verdachte waarbij verdachte heeft geschreven: “Sorry dat ik je zo heb laten schrikken”, “waarom reageer je niet meer”, “als jij niets terugzeggen wil, ook goed. Maar kan jou meedelen dat je straks nog meer vriendinnen verliest, waar je nu mee bezig bent. Meer vertel ik jou even niet” en “als het verkeerd gaat mag jij mij om raad vragen, en dat duurt niet lang.” Daarop heeft [slachtoffer 7] geantwoord: “Waar slaat dit op. Ik heb al een stap gezet door hulp te vragen, en wat krijg ik ervoor terug: dat ik bijna verkracht word”.De rechtbank overweegt voorts nog dat zij uit de opmerking van verdachte “mag met condoom”, opmaakt dat verdachtes opzet gericht was op het met zijn penis seksueel binnendringen van het lichaam van [slachtoffer 7]."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Slachtoffer
  • Gedwongen prostitutie
  • Minderjarige
  • Verkrachting
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens ontucht plegen met een vrouw met het Syndroom van Down. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens ontucht plegen met een vrouw met het Syndroom van Down. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft als taxichauffeur van de Regiotaxi – voor personen met een lichamelijke of geestelijke beperking – beroepsmatig [slachtoffer] bij het tehuis opgehaald, haar naar een plek gebracht waar zij alleen zouden zijn en haar vervolgens gekust en onder haar kleding in de schaamstreek betast. [slachtoffer] is een zeer kwetsbare vrouw. Zij functioneert op vijfjarige leeftijd, heeft een IQ van 45 en lijdt aan het Syndroom van Down. Verdachte heeft misbruik gemaakt van het feit dat [slachtoffer] niet weerbaar is en haar daarbij ook naar een locatie gebracht waar zij niet om hulp kon vragen. Daarnaast heeft verdachte het vertrouwen dat in hem als chauffeur was gesteld geschaad. De rechtbank rekent verdachte het feit zwaar aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Misbruik
  • Syndroom van Down
  • Artikel 247 Sr
  • Taxichauffeur
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 7 Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens medeplegen van diefstal en mensen ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens medeplegen van diefstal en mensenhandel. Verdachte heeft zijn toentertijd 9- en 6-jarige kinderen ingezet om winkeldiefstallen te plegen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft misbruik gemaakt van zijn natuurlijke overwicht als vader en de kwetsbaarheid van zijn nog zeer jonge kinderen. Hij is hierbij volstrekt voorbij gegaan aan de belangen van zijn kinderen, kennelijk ten behoeve van eigen financieel gewin. Door de kinderen op jonge leeftijd het stelen te leren heeft hij hun levens mogelijk blijvend getekend en hen normen bijgebracht die hun kansen op een goede positie in de maatschappij schaden. Dit baart grote zorgen. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan en acht geen andere straf dan een gevangenisstraf op zijn plaats.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Diefstal
  • Gevangenisstraf
  • Misbruik van natuurlijke overwicht
  • Vader en kinderen
  • Eigen financieel gewin
  • Mensenhandel
  • Integriteit van de kinderen
  • Cambridge
  • Groot-Brittannië
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens ontuchtige handelingen met zijn minderjarige schoonzusje. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Dat het meis ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens ontuchtige handelingen met zijn minderjarige schoonzusje. De rechtbank oordeelt als volgt.“Dat het meisje nog geen 12 jaar oud was heeft verdachte er echter niet van weerhouden de handelingen te plegen. Hij heeft zich laten leiden door zijn eigen gevoelens van lust en/of macht en heeft zich geen rekenschap gegeven van de mogelijke gevolgen voor zijn schoonzusje. De rechtbank neemt dat verdachte kwalijk. Voorts neemt de rechtbank het verdachte kwalijk dat hij na de eerste keer, geen maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat hij weer in de verleiding zou komen om zijn schoonzusje te betasten. De rechtbank heeft er bij het bepalen van de strafmaat in het bijzonder rekening mee gehouden dat er sprake was van een ernstige inbreuk op de integriteit van aangeefster, immers was sprake van het binnendringen bij aangeefster met de vingers. Verder heeft de rechtbank rekening gehouden met het grote leeftijdsverschil tussen verdachte en aangeefster van bijna 14 jaar. Verdachte heeft aangeefster in een loyaliteitsconflict gebracht en met een zeer groot geheim opgezadeld.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Schoonzusje
  • Loyaliteitsconflict
  • Inbreuk op integriteit
  • Nederlands
 8. Language Dutch 2 reads Court of Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren met bijzondere voorwaarden wegens het plegen van ontuchtig ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren met bijzondere voorwaarden wegens het plegen van ontuchtige handelingen bij zijn stief-kleindochter en bedreiging met de dood van deze stief-kleindochter. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft zich ten eerste schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen bij zijn stief-kleindochter [slachtoffer] , die er onder andere in hebben bestaan dat hij seksueel bij haar binnen is gedrongen. Daarbij heeft de verdachte [slachtoffer] via chats lastig gevallen door zijn vergaande seksuele fantasieën op grove wijze met haar te delen. De seksuele handelingen die daadwerkelijk zijn verricht, gebeurden terwijl [slachtoffer] bij de verdachte en haar oma logeerde. Dit had een plek moeten zijn die haar veiligheid en zorg zou bieden. De verdachte was hier verantwoordelijk voor, maar heeft met zijn handelen haar lichamelijke en geestelijke integriteit ernstig geschonden, zoals ook blijkt uit de slachtofferverklaring. De rechtbank is van oordeel dat dit handelen van de verdachte twee zeer ernstige strafbare feiten oplevert. Mede gelet op het feit dat de verdachte eerder voor een pedoseksueel delict is veroordeeld neemt de rechtbank dit de verdachte dan ook zeer kwalijk. De verdachte heeft zich daarnaast ook schuldig gemaakt aan het medeplegen van een bedreiging met de dood van [slachtoffer] . De verdachte heeft een kennis op [slachtoffer] afgestuurd en haar een brief met grove en ernstige bedreigingen laten lezen, waarna haar een mes is getoond dat zij heeft aangezien voor een vuurwapen. De angst die [slachtoffer] daarbij heeft gevoeld heeft ernstige gevolgen voor haar veiligheidsgevoel en levert, evenals de twee andere feiten, een ernstige schending op van haar lichamelijke en geestelijke integriteit. Ook dit strafbare feit neemt de rechtbank de verdachte zeer kwalijk.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Inbreuk op geestelijke integriteit
  • Facebook
  • Skype
  • Gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogen
  • Onrijpe persoonlijkheidsstructuur
  • Nederlands
 9. Language Dutch 3 reads Court of Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 dagen waarvan 149 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren en een werkstraf van 240 uren wegens poging ontucht met ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 dagen waarvan 149 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren en een werkstraf van 240 uren wegens poging ontucht met een destijds 14-jarige jongen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft met een jongen die destijds 14 jaar oud was, afgesproken met als doel elkaar te gaan pijpen en misschien gemeenschap met elkaar te hebben en is met deze jongen naar een afgelegen plek gereden waarna hij die jongen zijn penis heeft laten ontbloten. Verdachte had, als meerderjarige man en vanwege het grote leeftijdsverschil, zijn verantwoordelijkheid moeten kennen en het slachtoffer tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Met zijn gedrag heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. De rechtbank rekent verdachte aan dat hij onvoldoende heeft beseft dat minderjarigen die worden betrokken bij ontuchtige handelingen, hierdoor psychische schade kunnen oplopen en kunnen worden belemmerd in het doormaken van een gezonde (seksuele) ontwikkeling. Dat het voorval impact heeft gehad op het slachtoffer, blijkt ook uit de schriftelijke slachtofferverklaring. Daarnaast weegt de rechtbank in het nadeel van verdachte mee dat hij eerder, in 2010, is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. Na zijn veroordeling heeft verdachte, in het kader van het reclasseringstoezicht, een behandeltraject bij een forensisch psychiatrische polikliniek gevolgd.“

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Ontuchtelijke handelingen
  • Psychische schade
  • Poging ontucht
  • Belemmering gezonde seksuele ontwikkeling
  • Hechtingsproblemen
  • Narcistische Persoonlijkheidspathologie
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 182 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar met verplichte ambulante behandeling en een werkstraf ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 182 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar met verplichte ambulante behandeling en een werkstraf van 240 uur wegens ontuchtige handelingen met een 13-jarige. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte had, als meerderjarige man en vanwege het grote leeftijdsverschil, zijn verantwoordelijkheid moeten kennen en het slachtoffer tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Kinderen in deze leeftijd zijn immers kwetsbaar, want zij bevinden zich in een periode van hun leven waarin zij hun seksualiteit beginnen te ontdekken. Uit het dossier volgt duidelijk dat dit bij het slachtoffer ook daadwerkelijk het geval was en dat verdachte hiervan op de hoogte was. De ervaring leert dat de bewezenverklaarde seksuele handelingen bij minderjarigen vroeg of laat tot (ernstige) psychische problemen kunnen leiden. De rechtbank neemt het verdachte bijzonder kwalijk dat hij, ten behoeve van zijn eigen seksueel gerief, hier geen rekening mee heeft gehouden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Psychische gevolgen
  • Eigen seksueel gerief
  • Nederlands

Pagina's