Trefwoord

Organisatie

 • Rechtbank Noord-Nederland

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 52 resultaten
 1. Rechtbank Noord-Nederland Taal Nederlands Op 26 april 2018 veroordeelt de rechtbank Noord-Nederland een verdachte van eind 30 jaar oud voor mensenhandel. Het slachtoffer betreft een jonge Bulgaarse vrouw en zij is door de verdachte in dusda ...

  Op 26 april 2018 veroordeelt de rechtbank Noord-Nederland een verdachte van eind 30 jaar oud voor mensenhandel. Het slachtoffer betreft een jonge Bulgaarse vrouw en zij is door de verdachte in dusdanige mate onder druk gezet dat zij werkzaamheden in de prostitutie ging verrichten. Zij stemde hier in eerste instantie mee in om dit op vrijwillige basis uit te voeren voor de verdachte voor een periode van één maand. Aanvankelijk moest zij haar verdiensten onder druk en dwang aan hem afstaan. Daarnaast heeft de verdachte ten aanzien van dit slachtoffer, samen met een andere, zich ook schuldig gemaakt aan mensenhandel, sub 3. Het slachtoffer is door de mededader van de verdachte naar Nederland gebracht, met het oogmerk haar in Nederland prostitutiewerkzaamheden te laten verrichten, met de weet dat zij zich in een uitbuitingssituatie bevond.De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie Nederland
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Veroordeling mensenhandel
  • Gedwongen prostitutie
  • Nederlands
 2. Rechtbank Noord-Nederland Taal Nederlands Op 21 november 2017 heeft de Rechtbank Noord-Nederland verdachte veroordeeld voor mensenhandel, meermalen gepleegd en mishandeling. Verdachte heeft zich negen jaar schuldig gemaakt aan mensenhandel ...

  Op 21 november 2017 heeft de Rechtbank Noord-Nederland verdachte veroordeeld voor mensenhandel, meermalen gepleegd en mishandeling. Verdachte heeft zich negen jaar schuldig gemaakt aan mensenhandel ten opzichte van twee vrouwelijke slachtoffers. Daarnaast heeft hij een van de twee slachtoffers gedwongen om elke dag seks met heb te hebben. Verdachte heeft misbruik gemaakt van een kwetsbare postie, gedreigd met geweld en misbruik gemaakt van een uit feitleijke omstandigheden voortvloeiend overwicht. Op het moment dat verdachte de twee slachtoffers leerde kennen, bevonden slachtoffers zich in een kwetbare positie en waren ontvankelijk voor aandacht en liefde. Hij is met beide slachtoffers een relatie begonnen, heeft hen daarna geïsoleerd van hun sociale omgeving en vervolgens in de prostitutiewereld gebracht. Vanwege de mishandelingen en bedreigingen durfden slachtoffers zich niet tegen verdachte te verzetten. Verdachte heeft twee slachtoffers uitgebuit nu hij financieel gewin heeft verworven uit hun prostitutiewerkzaamheden. Het verdiende geld moest volledig worden afgedragen aan verdachte.De rechtbank is van mening dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend is. Dit omdat hij in 2007 al onherroepelijk is veroordeeld voor mensenhandel ten opzichte van het eerste slachtoffer. Hierna is hij dus meteen doorgegaan met het voortzetten van mensenhandelactiviteiten. Verdachte wordt uiteindelijk veroordeelt tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Daarnaast moet slachtoffer de twee slachtoffers een geldelijk bedrag betalen.  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Strafrecht
  • Veroordeling mensenhandel
  • Gevangenisstraf
  • Nederlands
 3. Rechtbank Noord-Nederland Taal Nederlands Op 31 oktober 2017 heeft de Rechtbank Noord-Nederland (de vrouwelijke) verdachte veroordeeld voor mensenhandel. Verdachte heeft een Braziliaanse vrouw naar Nederland gelokt om haar te brengen in de ...

  Op 31 oktober 2017 heeft de Rechtbank Noord-Nederland (de vrouwelijke) verdachte veroordeeld voor mensenhandel. Verdachte heeft een Braziliaanse vrouw naar Nederland gelokt om haar te brengen in de prostiutie en heeft hierbij gebruik gemaakt van de dwangmiddelen misleiding, misbruik van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie. Verdachte heeft financieel voordeel behaald uit werkzaamheden die door het slachtoffer zijn verricht. Daarnaast is sprake geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en medeverdachte, wat resulteert in medeplegen.Wat betreft de strafmotivering, constateert de rechtbank dat er sprake is geweest van overschrijding van de redelijke termijn. Aangezien verdachte al in voorlopige hechtenis heeft gezeten, acht de rechtbank het niet passend om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf langer dan de duur van het voorarrest op te leggen. Wel is er een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 169 dagen en een taakstraf voor de duur van 240 uren.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Strafrecht
  • Veroordeling mensenhandel
  • overschrijding redelijke termijn
  • vrouwelijke verdachte
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 4 Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden voor het plegen van mensenhandel. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte een minderjarig en kwetsbaa ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden voor het plegen van mensenhandel. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte een minderjarig en kwetsbaar meisje naar een hotel heeft vervoerd waar zij tegen betaling seks zou hebben met een klant. Daarnaast was de verdachte in het bezit van cocaïne, MDMA en hasjiesj en had hij een ploertendoder voorhanden.  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Gedwongen prostitutie
  • minderjarig slachtoffer
  • harddrugs
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 10 Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft een man veroordeeld voor mensenhandel en mensensmokkel. De man heeft een jonge Braziliaanse vrouw gedwongen in de prostitutie te werken, nadat zij op valse voorw ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft een man veroordeeld voor mensenhandel en mensensmokkel. De man heeft een jonge Braziliaanse vrouw gedwongen in de prostitutie te werken, nadat zij op valse voorwendselen naar Nederland gekomen is. Naast deze vrouw, heeft de man nog twee andere Braziliaanse vrouwen naar Nederland gesmokkeld  en aan hen uit winstbejag verblijf verschaft. De rechtbank heeft hem een gevangenisstraf van 900 dagen opgelegd, waarvan een gedeelte niet ten uitvoer zal worden gelegd. Daarnaast heeft de man een taakstraf opgelegd gekregen van 240 uur. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Gedwongen prostitutie
  • Braziliaanse vrouwen
  • Mensenhandel
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 6. Language Dutch 1 read Court of Noord-Nederland Een 34-jarige man is door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld voor een gevangenisstraf van drie jaar. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan het medeplegen van mensenhandel, me ...

  Een 34-jarige man is door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld voor een gevangenisstraf van drie jaar. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan het medeplegen van mensenhandel, meermalen gepleegd en het medeplegen van uitlokking van de invoer van drugs, meermalen gepleegd. De man zou door misleiding en misbruik van de kwetsbare posities van de slachtoffers hen ertoe gezet hebben om drugs te smokkelen van Nederland naar Ecuador, Griekenland en Turkije. De slachtoffers hebben hiervoor een aantal jaar vastgezeten in gevangenissen in Griekenland en Ecuador.  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Medeplegen
  • Kwetsbare positie
  • Mensenhandel
  • Drugssmokkel
  • Nederlands
 7. Rechtbank Noord-Nederland Taal Nederlands Op 19 december 2016 heeft de Rechtbank Noord-Nederland verdachte vrijgesproken van mensenhandel. Verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat slachtoffer escortwerkzaamheden verrichte en dat hij ...

  Op 19 december 2016 heeft de Rechtbank Noord-Nederland verdachte vrijgesproken van mensenhandel.Verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat slachtoffer escortwerkzaamheden verrichte en dat hij niet wist dat hij haar naar escortafspraken bracht. De rechtbank stelt op basis van de verklaringen van slachtoffer en een getuige vast dat de verdachte wel degelijk wist dat hij het slachtoffer naar escortafspraken bracht. Wel is de rechtbank van oordeel dat onvoldoende is gebleken of verdachte hiervoor betaald kreeg en er dus enig (economisch) voordeel uit haalde.  De rechtbank is van oordeel dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van uitbuiting, ook als het gaat om gedwongen prostitutie, enige betekenis toekomt aan het (economisch) voordeel dat door de verdachte wordt behaald of beoogd. De rechtbank ziet het profiteren van de werkzaamheden van een ander als één van de wezenlijke elementen van uitbuiting. Hierbij stelt de rechtbank dat vereist is dat verdachte het besef had dat er uitbuiting was en dat hij dit had gewild. Uit de verklaringen blijkt niet dat toen de verdachte het slachtoffer van Schiphol haalde hij wist van de mogelijke uitbuitingssituatie en ook niet toen hij haar huisvestte en vervoerde naar escortafspraken. Daarbij kan niet worden bevestigd dat verdachte geld heeft ontvangen.Met deze overweging spreekt de rechtbank de verdachte vrij van het tenlastegelegde mensenhandel nu er niet is voldaan aan het oogmerk op uitbuiting.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Strafrecht
  • Vrijspraak mensenhandel
  • medeplichtigheid
  • Nederlands
 8. Rechtbank Noord-Nederland Taal Nederlands Op 15 december 2016 heeft de Rechtbank Noord-Nederland verdachte vrijgesproken van het ten laste gelegde mensenhandel. De rechtbank stelt valt dat de verdediging niet in de gelegenheid is gesteld de ...

  Op 15 december 2016 heeft de Rechtbank Noord-Nederland verdachte vrijgesproken van het ten laste gelegde mensenhandel.De rechtbank stelt valt dat de verdediging niet in de gelegenheid is gesteld de belastende getuige (het slachtoffer) te ondervragen en dat hiervoor geen compensatie mogelijk is. Ten aanzien van de rechtvaardiging van de inbreuk op het ondervragingsrecht overweegt de rechtbank dat de betwiste onderdelen van de verklaringen van het slachtoffer door de verdachte  in voldoende mate ondersteund worden door de verklaringen van de partner van het slachtoffer. De verdediging heeft namelijk de verklaringen van de partner van het slachtoffer kunnen toetsen middels meerdere verhoren bij de rechter-commissaris volgens de rechtbank.Toch heeft de rechtbank niet de overtuiging gekregen dat slachtoffer en haar partner slachtoffer beschreven wijze door verdachte is gedwongen tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden en het afstaan van haar verdiensten. Dit komt onder andere doordat het slachtoffer telkens ontkend had dat zij al in de prostitutie had gewerkt en bleef werken, maar dit achteraf onjuist bleek. De verdachte wordt door de rechtbank vrijgesproken nu het ten laste gelegde niet bewezen is verklaard. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Strafrecht
  • Vrijspraak mensenhandel
  • ontbreken van overtuigend wettelijk bewijs
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden en een schadevergoeding van 85.000 euro wegens mensenhandel. De rechtbank oordeelt als volgt: "Bi ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden en een schadevergoeding van 85.000 euro wegens mensenhandel.De rechtbank oordeelt als volgt: "Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting, het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 27 mei 2015, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.Verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer vier jaren schuldig gemaakt aan mensenhandel. Hij heeft het slachtoffer, zijnde zijn toenmalige partner en de moeder van zijn kind, aangeworven om in Nederland in de prostitutie te werken en haar verdiensten aan hem af te staan. Verdachte heeft gebruik van geweld en dreiging met geweld daarbij niet geschuwd en heeft onder meer misbruik gemaakt van het feit dat het slachtoffer een kind bij hem had waarvoor hij de zorg droeg.Mensenhandel waarbij iemand in de prostitutie wordt gebracht, is een vergaande vorm van uitbuiting waarbij de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer ondergeschikt worden gemaakt aan de zucht naar geldelijk gewin van de uitbuiter. Dit is een ernstige strafbaar feit. Verdachte heeft de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer geschonden enkel ten behoeve van zijn eigen geldelijke gewin. De rechtbank vindt het in het bijzonder schrijnend dat verdachte dure auto's van de verdiensten van het slachtoffer heeft gekocht en heeft aangegeven dat het slachtoffer eerst een Mercedes X5 voor hem moest verdienen, alvorens ze geld aan zichzelf mocht uitgeven. De psychische gevolgen van dergelijke uitbuiting voor een slachtoffer zijn, zo is algemeen bekend, groot. Dat dit ook voor het slachtoffer in deze zaak geldt, is onder meer gebleken uit de toelichting op de immateriële schade bij de vordering die zij heeft ingediend als benadeelde partij."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Raamprostitutie
  • Gedwongen prostitutie
  • Hongarije
  • Vervoeren (met oogmerk van uitbuiting)
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht. Daarnaast is de verdach ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht. Daarnaast is de verdachte ontzet uit het recht om het beroep van PGB-begeleider en/of hulpverlener van minderjarigen uit te oefenen voor de duur van 5 jaren. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich gedurende een periode van 4 maanden, schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een minderjarig meisje, [slachtoffer] , waarbij het ook ging om seksueel binnendringen. Verdachte was kort voor de bewezen verklaarde pleegperiode werkzaam als PGB- hulpverlener en betrokken bij de begeleiding van [slachtoffer] . [slachtoffer] was een kwetsbaar meisje onder andere vanwege haar lichte verstandelijke beperking. Daarnaast had ze een gedragsstoornis. Verdachte wist dit.[slachtoffer] vertrouwde verdachte en zag het verblijf bij verdachte als een veilig toevluchtsoord waar zij, ook ten tijde van een crisis thuis, mocht en kon verblijven, ook toen verdachte niet meer als PGB-er/hulpverlener bij [slachtoffer] betrokken was. Evenwel heeft hij misbruik gemaakt van de positie waarin hij zich ten opzichte van [slachtoffer] bevond, terwijl zij juist bescherming en sturing van hem nodig had. Verdachte heeft door zijn handelwijze aldus het vertrouwen dat [slachtoffer] in hem had ernstig beschaamd. Verdachte heeft zijn eigen behoeften laten prevaleren en aldus inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het [slachtoffer] . Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van dit soort ernstige feiten daar vaak nog jarenlang last van ondervinden en dat de herinnering eraan hen in hun dagelijks bestaan kan hinderen. Uit de toelichting op de vordering benadeelde partij en de schriftelijke slachtofferverklaring blijkt dat zij ook nu nog dagelijks kampt met de gevolgen van het misbruik.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarig
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • PGB-begeleider
  • Gedragsstoornis
  • Licht verstandelijke beperking
  • Ontucht
  • Nederlands

Pagina's