• FairWork

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 34 resultaten
 1. Taal Nederlands 2 FairWork Deze studie levert een bijdrage aan het bestaande onderzoek naar seksuele intimidatie en de relatie tot migratie door specifiek de situatie van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten in Nederland te belichten. Er werd ...

  Deze studie levert een bijdrage aan het bestaande onderzoek naar seksuele intimidatie en de relatie tot migratie door specifiek de situatie van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten in Nederland te belichten. Er werd een kwalitatief verkennend onderzoek uitgevoerd op basis interviews met zeven vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten met als doel meer inzicht te krijgen in de subjectieve belevingen en ervaringen van de Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten betreffende seksuele intimidatie op de werk(gerelateerde)plek.De studie werpt een licht op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de kwetsbaarheid van vrouwelijke migranten voor seksuele intimidatie. Het belicht ook de copingstrategieën van de slachtoffers en de rol van de sociaal-culturele normen in het ontstaan en in stand houden van seksuele intimidatie.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Polen
  • Nederland
  • FairWork
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands FairWork Fier Fryslân Humanitas Jade In deze folder van Fairwork in samenwerking met o.a. Fier, worden inzichten getoond en tips gegeven naar aanleiding van een onderzoek naar de problemen en hulpbehoeften van mannelijke sla ...

  In deze folder van Fairwork in samenwerking met o.a. Fier, worden inzichten getoond en tips gegeven naar aanleiding van een onderzoek naar de problemen en hulpbehoeften van mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. Zie ook: 'Mannen na seksuele uitbuiting. Wat zijn hun hulpbehoeften'.

  Publicaties

  • Folder
  • FairWork
  • Fier Fryslân
  • Jade
  • Humanitas
  • Mannelijke slachtoffers
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands FairWork Een breed scala aan overheids- en maatschappelijke organisaties in Europa houdt zich bezig met de bestrijding van mensenhandel. Het bewustzijn en begrip van signalering en ondersteuning van slachtoffers van mensenha ...

  Een breed scala aan overheids- en maatschappelijke organisaties in Europa houdt zich bezig met de bestrijding van mensenhandel. Het bewustzijn en begrip van signalering en ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting blijft echter beperkt. Het PRO-ACT project is opgezet door FairWork, Focus on Labour Exploitation (FLEX) (Verenigd Koninkrijk) en ADPARE (Roemenië). Het doel van het project is de aanpak van mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting in de Europese Unie te verbeteren, door het ontwikkelen van effectieve strategieën voor proactieve signalering en ondersteuning van slachtoffers. Dit onderzoek naar signalering en ondersteuning in Nederland is een van de onderdelen van dit project.Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de huidige situatie op het gebied van signalering en ondersteuning van arbeidsuitbuiting in Nederland. Met speciale aandacht voor de ervaringen en meningen van slachtoffers is gekeken naar het bewustzijn en begrip van arbeidsuitbuiting onder opsporingsinstanties en andere betrokken organisaties met een mogelijke rol in signalering; aandacht voor zelfidentificatie; aandacht voor de ondersteuningsbehoeften van slachtoffers; en aandacht voor een opsporingsgerichte versus mensenrechtenbenadering.Dit onderzoeksrapport is gebaseerd op gesprekken met 20 slachtoffers en 19 professionals van 14 organisaties. De voorlopige onderzoeksresultaten werden met slachtoffers doorgesproken. Meer informatie over de onderzoeksmethoden en ethiek is te vinden in de bijlage. Dit rapport geeft weer wat in de genoemde gesprekken opviel, en wat FairWork vanuit het perspectief van slachtoffers belangrijk vindt om te bespreken met andere organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de aanpak van arbeidsuitbuiting. We hebben er niet naar gestreefd om volledig te zijn, maar willen inzicht verschaffen in de huidige situatie van signalering en ondersteuning.

  Publicaties

  • Rapporten
  • FairWork
  • Mensenhandel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Signalering
  • Slachtoffers
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands FairWork Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in he ...

  Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in het strafproces compensatie te claimen van materiële en immateriële schade.

  Publicaties

  • Artikelen
  • FairWork
  • Schadevergoeding
  • Strafvordering
  • Ontneming
  • Schadevergoeding
  • Slachtoffers
  • Nederlands
 5. 432 reads Centre against Child- and Human Trafficking Maatwerk bij Terugkeer FairWork Language Dutch Verbetering van de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel voor een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Dat is het doel ...

  Verbetering van de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel voor een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Dat is het doel van het project HOME, waarin Maatwerk bij Terugkeer, het CKM, Fier Fryslân, FairWork, Stichting Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch, Caritas België, PAG-ASA (België), Idia Renaissance (Nigeria), Projeto Resgate (Brazilië) en Christian Brother’s Development Office (Sierra Leone) hun krachten hebben gebundeld.Op 25 juni presenteerden de projectpartners de resultaten van het project, waaronder richtlijnen om slachtoffers adequaat te kunnen voorbereiden op hun terugkeer en te begeleiden na hun terugkeer. Organisaties in Nederland, België en de landen van herkomst die werken met slachtoffers van mensenhandel, worden aangespoord om deze richtlijnen te integreren in hun hulp- en dienstverlening. 

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Nigeria
  • Brazilië
  • Maatwerk bij Terugkeer
  • FairWork
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Terugkeer
  • Terugkeer
  • Engels
 6. 25 reads Language Dutch FairWork ACVZ Committee blg-16324 Bijlage 1. Tabel van voorgestelde maatregelen in de rapporten BLinN en ACVZ inzake Mensenhandel Rapport Nr Aanbeveling Gebeurt al Overnemen Niet overnemen BlinN Algemeen 1 De B9-regeling aanpassen ...

  blg-16324

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • FairWork
  • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)
  • Nederlands
 7. Language Dutch 50 reads FairWork Onderzoeksverslag van E. Cavé over de argumentatie van partijen die van uitbuiting worden beschuldigd (2013) Onderzoeksverslag E. Cavé-1- ONDERZOEKSVERSLAG VERRICHT VOOR FAIRWORK DE ARGUMENTATIE VAN PARTIJEN DIE VAN UITBUI ...

  Onderzoeksverslag van E. Cavé over de argumentatie van partijen die van uitbuiting worden beschuldigd (2013)

  Publicaties

  • Rapporten
  • FairWork
  • Overige uitbuiting
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 8. 65 reads Language Dutch FairWork FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland. Wij willen iedereen in Nederland bewust maken van het feit dat er, vlak onder onze ogen, mensen in moderne slavernij leven. Dus informeert, activeert en beïnvl ...

  FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland.Wij willen iedereen in Nederland bewust maken van het feit dat er, vlak onder onze ogen, mensen in moderne slavernij leven. Dus informeert, activeert en beïnvloedt FairWork publiek, politiek en werkgevers.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • FairWork
  • Nederlands
 9. 66 reads Language Dutch FairWork FairWork slaat een brug tussen organisaties door kennis en contacten te delen. Ook werken we samen op het gebied van lobby en campagnes. Door gezamenlijk een vuist te maken bereiken we meer resultaat voor slachtoffers van ...

  FairWork slaat een brug tussen organisaties door kennis en contacten te delen. Ook werken we samen op het gebied van lobby en campagnes. Door gezamenlijk een vuist te maken bereiken we meer resultaat voor slachtoffers van moderne slavernij in Nederland.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • FairWork
  • Nederlands
 10. 61 reads Language Dutch CoMensha (Dutch Coordination Center for Humantrafficking) FairWork FairWork en CoMensha werken samen aan deskundigheidsbevordering. Ons streven is iedereen in het werkveld deskundig te maken in de bejegening, ondersteuning en besch ...

  FairWork en CoMensha werken samen aan deskundigheidsbevordering. Ons streven is iedereen in het werkveld deskundig te maken in de bejegening, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van mensenhandel.

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • CoMensha
  • FairWork
  • Nederlands

Pagina's