• België
 • 2016
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Language Dutch 3 reads Dominique Boels UGent ABSTRACT Los van morele opvattingen rond prostitutie, toont wetenschappelijk onderzoek aan dat prostitutie soms verweven is met criminaliteit. In het geval van uitbuiting en mensenhandel wordt vaak de link gele ...

  ABSTRACTLos van morele opvattingen rond prostitutie, toont wetenschappelijk onderzoek aan dat prostitutie soms verweven is met criminaliteit. In het geval van uitbuiting en mensenhandel wordt vaak de link gelegd met georganiseerde criminaliteit: criminele organisaties, groepen of netwerken worden verondersteld de handel in vrouwen te organiseren. In deze bijdrage vragen we ons aan de hand van een casestudie te Gent af welke niet-legale activiteiten aanwezig zijn in de prostitutiesector, in welke mate er sprake zou kunnen zijn van georganiseerde criminaliteit en hoe de lokale overheden deze fenomenen aanpakken. Zonder een exhaustief overzicht te willen bieden, identificeren we op basis van analyse van gerechtelijke dossiers en interviews met prostituees en sleutelfiguren sociale fraude en uitbuiting als belangrijke niet-legale activiteiten in de prostitutiesector. Een aantal zaken bemoeilijken de formulering van duidelijke uitspraken over de relatie tussen deze fenomenen en georganiseerde criminaliteit. De aanpak van wantoestanden in de sector blijkt hoofdzakelijk gericht op repressie en in mindere mate op preventie. Verder merken we dat de aanwezige lokale hulpverlening aan sekswerkers voornamelijk om medische redenen wordt gebruikt, en minder om wantoestanden aan te pakken.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • België
  • Dominique Boels UGent
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. 01 jan 2016

  Language Dutch 3 reads Maxime Moeyersons Deze masterproef handelt omtrent ‘loverboys in België’. Zowel in de wetenschap als in de bredere samenleving is de aandacht rond dit fenomeen recentelijk toegenomen. Kranten publiceren steeds meer omtrent dit thema ...

  Deze masterproef handelt omtrent ‘loverboys in België’. Zowel in de wetenschap als in de bredere samenleving is de aandacht rond dit fenomeen recentelijk toegenomen. Kranten publiceren steeds meer omtrent dit thema. Ook het wetenschappelijk onderzoek stijgt. Maar aangezien de toegenomen aandacht recent is, is het onderzoek hieromtrent nog beperkt. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook om een beter inzicht te verkrijgen in dit fenomeen. Om dit te bereiken worden loverboys vergeleken met het klassieke pooierschap. Een plausibele hypothese is namelijk dat het fenomeen een sociaal construct is. Dit wil zeggen dat ‘loverboys’ mogelijks een term is die ontstaan is uit de ervaring dat het om een nieuw fenomeen gaat, terwijl dit in werkelijkheid misschien niet zo is. Als dit het geval is dan zouden loverboys eigenlijk ‘gewoon’ pooiers zijn. De centrale vraag van dit onderzoek is dan ook wat de overeenkomsten en wat de verschillen van loverboys met pooiers zijn. Een antwoord op deze vraag is relevant voor zowel wetgeving en beleid als voor praktijk.

  Publicaties

  • Thesis
  • België
  • Maxime Moeyersons
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands