• Azerbeidzjan
Resultaten 1 - 7 van totaal 7 resultaten
 1. Language Dutch 96 reads Betreft datum ratificatie door Antigua en Barbuda van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Natie ...

  Betreft datum ratificatie door Antigua en Barbuda van Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en de datum ratificatie door Azerbeidzjan van Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, maart 2010 

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Azerbeidzjan
  • Antigua
  • Barbuda
 2. Language Dutch 95 reads Data ratificatie door IJsland en San Marino van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ...

  Data ratificatie door IJsland en San Marino van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.Datum ratificaitie door Azerbeidzjan van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van eht Koninkrijk der NEderlanden, juli 2010.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • IJsland
  • Azerbeidzjan
  • San Marino
 3. kv-tk-2010Z15875 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2010Z15875 Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Van Dam (PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veilig ...

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Azerbeidzjan
 4. Language Dutch 97 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Azerbeidzjan beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Azerbeidzjan en voor besluitvorming over de terugke ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Azerbeidzjan beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Azerbeidzjan en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerder verschenen algemene ambtsberichten over de situatie in Azerbeidzjan (laatstelijk maart 2009) en beslaat de periode maart 2009 tot en met maart 2010.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Azerbeidzjan
 5. Language Dutch 108 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Azerbeidzjan beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Azerbeidzjan en voor besluitvorming over de terugk ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Azerbeidzjan beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Azerbeidzjan en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerder verschenen algemene ambtsberichten over de situatie in Azerbeidzjan (laatstelijk maart 2010) en beslaat de periode maart 2010 tot en met april 2012.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Azerbeidzjan
 6. Language Dutch 99 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de belei ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Azerbeidzjan..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Azerbeidzjan
 7. Language Dutch 106 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Azerbeidzjan beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Azerbeidzjan beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het eerder verschenen algemene ambtsbericht over de situatie in Azerbeidzjan (laatstelijk mei 2012) en beslaat de periode juni 2012 tot medio november 2013.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Azerbeidzjan