• Kamerstukken
 • Minderjarigen
 • Strafrecht
 • Pedofilie

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. Taal Nederlands Gerechtshof Den Haag Het gerechtshof Den Haag heeft verdachte veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf waarvan maanden voorwaardelijk en een proeftijd van vijf jaren wegens het in bezit hebben van aanzienlijke hoeveelhede ...

  Het gerechtshof Den Haag heeft verdachte veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf waarvan maanden voorwaardelijk en een proeftijd van vijf jaren wegens het in bezit hebben van aanzienlijke hoeveelheden kinderporno. Het gerechtshof Den Haag oordeelt als volgt.“De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van aanzienlijke hoeveelheden kinderporno, afgebeeld of opgeslagen op (digitaal) beeld- en filmmateriaal en hij heeft daar een gewoonte van gemaakt. Verder heeft verdachte films bevattende kinderporno-grafisch materiaal in het buitenland gekocht en deze in gekopieerde vorm binnen Nederland verstrekt aan een kennis/gelijkgezinde. De verdachte heeft hiermee de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik in ernstige mate geschonden. Door het downloaden/het bezit van kinderpornografisch materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden. Voor deze productie worden jonge kinderen ernstig seksueel misbruikt en uitgebuit. Ten gevolge hiervan lopen deze kinderen dikwijls psychische schade op die gedurende lange tijd diepe sporen nalaat. Ook kunnen zij nog geruime tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie van de beelden. In de praktijk is namelijk gebleken dat een afbeelding die eenmaal op internet is aangetroffen, vrijwel onmogelijk blijvend van internet te verwijderen is en nog jarenlang kan opduiken. Voor een effectieve bestrijding van de vervaardiging van kinderpornografisch materiaal is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen en verspreiden, maar zeker ook degenen die kinderporno bezitten. Met zijn handelen heeft de verdachte niet alleen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van de vervaardiging van kinderpornografisch materiaal, ook heeft hij, zo blijkt uit het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, absoluut geen inzicht getoond in de schade die het vervaardigen van dergelijke kinderporno aan de kinderen die daarbij zijn betrokken, wordt toegebracht. De verdachte heeft zich bij het verzamelen van dat kinderpornografisch materiaal kennelijk alleen laten leiden door het bevredigen van zijn eigen behoeften. Het gedrag van de verdachte verdient scherpe afkeuring en dient streng te worden bestraft.” 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Den Haag
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Artikel 240b Sr
  • Recidivekans
  • Kinderporno
  • kinderpornografisch materiaal
  • Pedofilie
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Overijssel De rechtbank Overijssel legt aan verdachte een gevangenisstraf van 18 maanden en TBS met voorwaarden op wegens het in bezit hebben en delen van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank oordeelt als vo ...

  De rechtbank Overijssel legt aan verdachte een gevangenisstraf van 18 maanden en TBS met voorwaarden op wegens het in bezit hebben en delen van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank oordeelt als volgt.“Bij de productie van kinderpornografisch materiaal worden (veelal ook zeer jonge) kinderen op brute, vergaande en aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische en lichamelijke schade) voor de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door zijn handelen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van een markt waarop dergelijk verwerpelijk materiaal wordt aangeboden en voor de productie waarvan kinderen ook feitelijk worden misbruikt.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Dierenporno
  • Autisme spectrum stoornis
  • Psychische en lichamelijke schade
  • Kinderporno
  • kinderpornografisch materiaal
  • Pedofilie
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht met een minderjarige Filipijnse meisje. De verdachte heeft dee ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht met een minderjarige Filipijnse meisje. De verdachte heeft deels vrijspraak gekregen wegens het ontbreken van steunbewijs bij de bekennende verklaring van verdachte. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een minderjarig Filipijns meisje, toen hij als hulpverlener in de Filipijnen werkzaam was en uit dien hoofde het meisje aan zijn zorg was toevertrouwd. Verdachte heeft daarmee haar lichamelijke integriteit geschonden. Hierdoor heeft verdachte een normale en gezonde seksuele ontwikkeling, waar ieder kind recht op heeft, doorkruist. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit vaak langdurige schade kan toebrengen aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Verdachte heeft bij dit alles kennelijk niet stilgestaan en heeft zijn eigen bevrediging vooropgesteld. Voorts neemt de rechtbank het verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen dat in hem gesteld werd als hulpverlener fors heeft geschaad.Uit het dossier komen aanwijzingen naar voren dat het niet bij dit ene slachtoffer is gebleven en verdachte mogelijk meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Dit baart de rechtbank zorgen.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Filipijnen
  • Missionaris
  • Lichamelijke Integriteit
  • Geestelijke gezondheid
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Pedofilie
  • Nederlands