Trefwoord

Organisatie

 • Kamerstukken
 • Minderjarigen
 • Strafrecht
 • Rechtbank Noord-Nederland

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 15 resultaten
 1. Language Dutch 3 reads Court of Noord-Nederland De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren wegens ontucht met zijn stiefkinderen. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft jarenlang drie aan zijn ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren wegens ontucht met zijn stiefkinderen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft jarenlang drie aan zijn zorg toevertrouwde kinderen vanaf jonge leeftijd op verschillende manieren seksueel misbruikt. Verdachte heeft de slachtoffers hierdoor niet alleen een onbezorgde jeugd ontnomen, maar hen ook ernstige psychische en emotionele schade toegebracht waardoor zij ernstig zijn beschadigd. De rechtbank rekent verdachte de nietsontziende wijze waarop hij zijn stiefkinderen voor zijn eigen seksuele gerief heeft gebruikt zwaar aan. Verdachte heeft consequent geweigerd de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Het is algemeen bekend dat het verwerkingsproces voor slachtoffers bij feiten als deze gebaat is bij erkenning door de dader. De rechtbank weegt daarom verdachtes houding ter terechtzitting mee bij het bepalen van de straf.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Minderjarig
  • Psychische schade
  • Stiefkinderen
  • Seksuele misbruik
  • Emotionele schade
  • Schadevergoeding
  • Eigen seksuele gerief
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte vrijgesproken van ontucht en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen waarvan 178 voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uren voor het een gewo ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte vrijgesproken van ontucht en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen waarvan 178 voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uren voor het een gewoonte maken van het verwerven en bezitten van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft verklaard dat hij al lange tijd films downloadde en dat hij wist dat er bij het downloaden van die films kinderporno kon meekomen. Ook heeft verdachte verklaard dat hij wist dat op zijn (huis)computer kinderporno stond. Hieruit blijkt dat verdachte niet alleen wist dat de kans bestond dat hij naast legale films ook kinderpornografische afbeeldingen zou downloaden, maar dat hij ook wist dat dit daadwerkelijk was gebeurd. Hieruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij tezamen met de door hem gedownloade legale films tevens kinderpornografische foto's en films zou downloaden en deze daardoor zou verwerven en in zijn bezit zou krijgen. De omstandigheden dat verdachte - naar zijn zeggen - niet wist hoeveel kinderpornografische afbeeldingen op zijn computer(s) stonden en dat hij deze niet heeft bekeken, doen er niet aan af dat hij deze afbeeldingen heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad. De omstandigheid dat verdachte - naar zijn zeggen - (een deel van) pornografische afbeeldingen heeft weggegooid, nadat hij had geconstateerd dat deze op zijn computer stonden, doet er niet aan af dat hij is doorgegaan met het downloaden van films - ondanks de wetenschap dat hij op die manier ook kinderpornografische afbeeldingen downloadde - en dat hij - naar zijn eigen zeggen - wist dat er nog steeds kinderpornografische afbeeldingen op zijn computer stonden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Downloaden
  • Kinderpornografische afbeeldingen
  • Vrijspraak
  • Ontucht
  • Kinderporno
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met de bijzondere voorwaarde van een contactverbod. De rechtba ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met de bijzondere voorwaarde van een contactverbod. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer vier maanden ontuchtige handelingen gepleegd met een meisje van veertien jaar oud. Verdachte was zelf destijds 38 jaar oud. Tijdens de eerste twee maanden bleef het bij tongzoenen, maar in de twee maanden daarna gingen de seksuele handelingen steeds verder totdat deze er op 29 april 2014 in zijn uitgemond dat verdachte eenmaal geslachtsgemeenschap heeft gehad met het slachtoffer. De handelingen hebben voornamelijk plaatsgevonden in of bij de bus van verdachte op de terugweg van de wekelijkse zanglessen van het slachtoffer. Daarnaast heeft verdachte - in ieder geval deels op zijn verzoek - van het slachtoffer tien tot vijftien kinderpornografische afbeeldingen ontvangen, die zij van zichzelf heeft gemaakt. Ook heeft hij haar ruim tien afbeeldingen van zijn eigen geslachtsdeel toegestuurd. Door zo te handelen heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer, hetgeen in het algemeen door slachtoffers als zeer ingrijpend wordt ervaren en voor hen nadelige psychische gevolgen van lange duur met zich kan brengen. De rechtbank rekent verdachte deze feiten des te ernstiger aan omdat hij wist dat het slachtoffer enkele maanden eerder haar vader had verloren en verdachte zag als een vaderfiguur. Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin het slachtoffer zich bevond. Hij heeft zich daarbij laten leiden door zijn eigen lustgevoelens en de belangen van het slachtoffer ernstig veronachtzaamd.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontuchtelijke handelingen
  • Contactverbod
  • Inbreuk op de geestelijke en lichamelijke integriteit
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • kinderpornografisch materiaal
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens ontucht met het verstandelijk beperkte slachtoffer . De oordeelt als volgt. “De rechtbank leidt ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens ontucht met het verstandelijk beperkte slachtoffer . De oordeelt als volgt.“De rechtbank leidt uit zowel de verklaring van [slachtoffer] als die van verdachte af, dat de gesprekken via WhatsApp een grensoverschrijdend karakter hadden. Zo heeft verdachte verklaard dat over en weer de wens werd geuit om met elkaar te trouwen. Ook heeft verdachte [slachtoffer] verteld dat hij van haar hield. Doordat in de context van deze gesprekken is gevraagd om naaktfoto's van de toen zeventienjarige [slachtoffer] , moeten de in antwoord hierop verstuurde naaktfoto's worden beschouwd als afbeeldingen van een minderjarige met een onmiskenbaar seksuele strekking. [slachtoffer] heeft verder verklaard dat zij op initiatief van verdachte filmpjes moest maken waarin zij haar kleding uittrok en zichzelf streelde. Deze filmpjes merkt de rechtbank eveneens aan als afbeeldingen van een minderjarige met een onmiskenbaar seksuele strekking.De rechtbank acht zich op grond van de verklaringen van [slachtoffer] en verdachte voldoende ingelicht over de inhoud van de afbeeldingen. Dat de foto's en video's inmiddels gewist zouden zijn, staat, wat daar ook van zij, niet in de weg aan een veroordeling voor het ten laste gelegde. Verdachte heeft om de betreffende afbeeldingen gevraagd en ze na ontvangst opgeslagen en bewaard. Hij heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan het verwerven en bezitten van kinderporno. Het verweer van de raadsman wordt verworpen.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Misbruik
  • Grensoverschrijdend karakter
  • Artikel 249 Sr
  • Verstandelijk Beperkt
  • Ontucht
  • Kinderporno
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft de verdachte vrijgesproken vanwege het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste ge ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft de verdachte vrijgesproken vanwege het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs. De rechtbank oordeelt als volgt.“Ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde overweegt de rechtbank dat kan worden vastgesteld dat verdachte een relatie met aangeefster is aangegaan, dat aangeefster werkzaamheden voor de webcam heeft verricht en dat de verdiensten van die werkzaamheden mede ten goede zijn gekomen van verdachte. Dit is zowel door aangeefster als verdachte verklaard. Dat er bij het uitoefenen van de even bedoelde werkzaamheden van de zijde van verdachte sprake is geweest van dwang, (dreiging met) geweld, (dreiging met) andere feitelijkheden, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie kan alleen worden afgeleid uit de verklaring van aangeefster. Haar verklaring wordt op deze onderdelen naar het oordeel van de rechtbank niet ondersteund door overige bewijsmiddelen. Op het moment dat aangeefster een relatie met verdachte aanging was er geen sprake van een kwetsbare positie van aangeefster. Zij had werk en woonruimte en heeft vrijwillig de keus gemaakt om haar toen bestaande relatie te verbreken. Ook nadien is niet van een dergelijke kwetsbare positie gebleken. Aangeefster had regelmatig contact met haar vader en zus en werd bovendien financieel door hen ondersteund als zij daarom vroeg. Niet is gebleken van andere omstandigheden, bijvoorbeeld psychische problematiek, op grond waarvan zou moeten worden aangenomen er sprake was van misbruik van omstandigheden. Van een feitelijke opsluiting van aangeefster of tegen haar gepleegd geweld is evenmin gebleken.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Geen kwetsbare positie
  • Mensenhandel
  • Vrijspraak
  • Vrijwillig
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 121 dagen en een proeftijd van 2 jaren wegens het bezit van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Verda ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 121 dagen en een proeftijd van 2 jaren wegens het bezit van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft door te handelen als bewezenverklaard een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de markt voor kinderporno. Hoewel verdachte niet zelf kinderen heeft misbruikt, heeft hij daar wel indirect aan bijgedragen door afbeeldingen in bezit te hebben waarop dit te zien is. De rechtbank is, gelet op de oriëntatiepunten die door het Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) zijn vastgesteld, van oordeel dat dit in beginsel de oplegging van een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf rechtvaardigt. Gelet op het relatief geringe aantal afbeeldingen dat verdachte in bezit heeft gehad en de persoonlijke omstandigheden van verdachte ziet de rechtbank aanleiding af te wijken van dit uitgangspunt en zal de rechtbank geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. De rechtbank heeft in aanmerking genomen dat verdachte blijkens het hem betreffende uittreksel uit het justitiële documentatieregister d.d. 30 juli 2015 niet eerder voor het plegen van strafbare feiten is veroordeeld.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Bijdragen aan het in stand houden van de markt voor kinderporno
  • Kinderporno
  • Minderjarig
  • Seksuele prikkeling
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden alsmede een taakstraf van 120 uur wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Verdachte heeft zich ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden alsmede een taakstraf van 120 uur wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt.“ Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het seksueel binnendringen van [slachtoffer] . Verdachte was destijds zelf achtentwintig jaar. De wetgever heeft er voor gekozen seksuele handelingen met minderjarigen strafbaar te stellen ter bescherming van jeugdigen, omdat zij de gevolgen van dergelijke handelingen vaak niet goed kunnen overzien. De rechtbank stelt vast dat het in de onderhavige zaak gaat om een misdrijf waarop een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld. De rechtbank is van oordeel dat de bewezenverklaarde handelingen weliswaar een inbreuk op de lichamelijke integriteit van [slachtoffer] hebben gemaakt, maar dat in dit geval niet kan worden gesproken van een ernstige inbreuk op haar lichamelijke integriteit, zoals bedoeld in artikel 22b Sr. De rechtbank heeft in dat oordeel betrokken dat uit het dossier blijkt dat de seksuele handelingen mede met instemming van [slachtoffer] hebben plaatsgevonden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Gevangenisstraf
  • Artikel 22b Sr
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar en taakstraf van 240 uur wegens ontucht. de rechtbank oordeelt als volgt. ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar en taakstraf van 240 uur wegens ontucht. de rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft ontucht gepleegd met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige. Verdachte haalde aangeefster elke donderdag met zijn auto op van huis om naar de muziekvereniging te gaan. Voordat hij haar thuis weer afzette pleegde hij seksuele handelingen met haar. Door zo te handelen heeft verdachte op ernstige wijze de lichamelijke en geestelijke integriteit van aangeefster geschonden. Daarnaast heeft hij het vertrouwen, dat door aangeefster en haar ouders in hem was gesteld, op grove wijze beschaamd. Het is een feit van algemene bekendheid dat door feiten als de onderhavige een normale seksuele ontwikkeling kan worden doorkruist en het slachtoffer nog geruime tijd te kampen kan hebben met de psychische gevolgen van hetgeen haar is aangedaan. Dat hiervan sprake is blijkt uit de ter zitting namens het slachtoffer voorgedragen slachtofferverklaring.” 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Afhankelijkheidsrelatie
  • Muziekvereniging
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 9. Language Dutch 7 reads Court of Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk wegens een gewoonte maken van het bezit en vervaardigen van kinderporno. De ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk wegens een gewoonte maken van het bezit en vervaardigen van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een gewoonte maken van het vervaardigen en het in bezit hebben van kinderporno. Ook heeft hij een kinderpornografische afbeelding verspreid. Verdachte heeft minderjarige meisjes op straat en via Facebook benaderd en bij hen aangegeven dat hij een fotoreportage van ze wilde maken, zodat ze mogelijk als model werk konden vinden. Tijdens deze fotoreportages heeft verdachte vervolgens de meisjes overgehaald om zich met een (deels) ontbloot bovenlichaam te laten fotograferen. Verdachte heeft deze kinderporno voor zijn eigen genot gemaakt en op de computer geplaatst. Hij heeft een van deze foto's naar een ander minderjarig meisje gezonden. Verdachte heeft door het maken van deze kinderpornografische foto's van minderjarigen, die aan het begin van hun pubertijd dan wel in hun pubertijd zijn, hun persoonlijke levenssfeer geschonden en mogelijk hun seksuele en persoonlijke ontwikkeling verstoord. Uit de verklaring van een van de slachtoffers blijkt ook dat zij hier veel psychische problemen aan heeft overgehouden. De rechtbank rekent dit verdachte aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 10. Language Dutch 288 reads Court of Noord-Nederland De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De rechtbank overweegt: 'Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel en het plegen van ontuchtige handelingen met ...

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel en het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige. Hij heeft - kort gezegd - samen met zijn medeverdachte twee minderjarige meisjes onderdak geboden, vervoerd en ertoe gebracht prostitutiewerkzaamheden te verrichten, onder meer door foto's van de meisjes te maken, hun diensten op de site www.kinky.nl aan te bieden en hotelkamers voor het ontvangen van klanten te boeken. Met een van beide meisjes heeft hij meermalen seks gehad. Dit zijn zeer ernstige feiten en mede door het handelen van de verdachte is inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van deze jonge meisjes.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Nederlands

Pagina's