• Ambtsberichten en TOR's
Resultaten 1 - 8 van totaal 8 resultaten
 1. Taal Nederlands 4 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) '' Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandac ...

  '' Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Eritrea.''

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Eritrea
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken In dit algemeen ambtsbericht wordt de huidige situatie in Eritrea beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de huidige situatie in Eritrea beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Eritrese asielzoekers.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Eritrea
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Mensenrechten
  • Vluchtelingen
  • Asiel
  • Terugkeer
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 3. Language Dutch 90 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de S ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Eritrea."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Eritrea
 4. 351 reads Language Dutch In dit algemeen ambtsbericht wordt de huidige situatie in Eritrea beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkee ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de huidige situatie in Eritrea beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Eritrese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten over de situatie in Eritrea (laatstelijk april 2013). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van maart 2013 tot en met april 2014.Over mensenhandel staat onder andere het volgende in het ambtsbericht:"Eritreeërs die het land illegaal verlieten, konden het slachtoffer worden van mensenhandel en ontvoering. In Eritrea bestaat een wijdvertakt smokkelnetwerk met contactpersonen in het hele land. Bij de smokkel over de grens zijn veelal leden van de Rashaida en Hidarib stammen betrokken maar ook Eritrese (waaronder de Border Surveillance Unit) en Sudanese functionarissen zouden betrokken zijn bij transporten naar en over de grens. Voor de smokkel zouden bedragen van honderd tot soms vele duizenden dollars (afhankelijk van de eindbestemming) worden betaald. Vaak is de grens tussen mensensmokkel en mensenhandel onduidelijk en gaat mensensmokkel over in mensenhandel. Smokkelaars houden soms Eritreeërs vast voor losgeld of verkopen hen door aan mensenhandelaren. Volgens verschillende bronnen zouden hoge Eritrese functionarissen, waaronder generaal Teklai Kifle ‘Manjus’ (commandant van de Eritrese Border Surveillance Unit) nauw betrokken zijn bij de mensensmokkel."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Eritrea
  • Nederlands
 5. Language Dutch 107 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Eritreabeschreven voor zover deze vanbelang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat landen voor besluitvorming over de terugkeer van afgew ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Eritreabeschreven voor zover deze vanbelang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat landen voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Eritrese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatiein Eritrea (laatstelijk 20 juli 2009) en beslaat de periode van juli 2009 toten met augustus 2010

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Eritrea
 6. Language Dutch 131 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Eritrea beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van af ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Eritrea beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Eritrese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Eritrea (laatstelijk 22 september 2010) en beslaat de periode van september 2010 tot en met november 2011.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Eritrea
 7. 17 Taal Nederlands "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in Eritrea..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Eritrea
  • Nederlands
 8. 27 Taal Nederlands In dit algemeen ambtsbericht wordt de huidige situatie in Eritrea beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de ...

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de huidige situatie in Eritrea beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Eritrese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten over de situatie in Eritrea (laatstelijk november 2011). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van december 2011 tot en met februari 2013

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Eritrea
  • Nederlands