Documentsoort

 • Civiel recht
 • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 23 resultaten
 1. 1 read European Commission Language Dutch Door de uitbreiding van het mandaat zoals uiteengezet in dit voorstel, wordt het EASO omgevormd tot het "Asielagentschap van de Europese Unie": een volwaardig agentschap dat in staat is de lidstaten de n ...

  Door de uitbreiding van het mandaat zoals uiteengezet in dit voorstel, wordt het EASO omgevormd tot het "Asielagentschap van de Europese Unie": een volwaardig agentschap dat in staat is de lidstaten de noodzakelijke operationele en technische bijstand te bieden, de praktische samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te bevorderen, een duurzame en billijke verdeling van de verzoeken om internationale beschermnig te stimuleren, de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de capaciteit van de asiel- en opvangstelsels in de lidstaten te monitoren en te beoordelen, en meer lijn te brengen in de behandeling van de verzoeken om internationale bescherming in de Unie.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Unie
  • Europese Commissie
  • Asiel
  • Asiel
  • Nederlands
 2. Taal Onbepaald 5 Europese Commissie Report from the commission to the European Parliament and the Council. Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article 20 of Directive 2011/36/ ...

  Report from the commission to the European Parliament and the Council. Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims.This report focuses on issues that highlight the comprehensive approach of the anti-trafficking Directive and the EU Strategy. In particular, it examines the progress made on the implementation of ‘the three Ps’, prosecution (with a focus on financial investigations), protection (with a focus on setting up national referral mechanisms) and prevention (with a focus on action taken by Member States to prevent the crime as provided by Article 18 of the Anti-Trafficking Directive).For the Commission Staff Working Document click here.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Commissie
  • Arbeidsuitbuiting
  • Orgaanhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Criminele uitbuiting
  • Schijnhuwelijk
  • Adoptie
  • Engels
 3. Taal Onbepaald Europese Commissie This paper complements the first European Commission Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings as required under article 20 of Directive 2011/36/EU1 (hereafter "the R ...

  This paper complements the first European Commission Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings as required under article 20 of Directive 2011/36/EU1 (hereafter "the Report"). It aims to provide a factual overview of the main current trends, actions, and statistical data on trafficking in human beings in the EU, as reported by Member States, civil society and international organisations.The paper elaborates on the topics presented in the Report in selected areas of the ‘three Ps’, prosecution (with focus on financial investigations), protection (with focus on the setting up of national referral mechanisms) and prevention (with focus on actions taken by Member States to prevent the crime as provided by Article 18 of the Anti-trafficking Directive4).For the accompanying report click here.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Commissie
  • Arbeidsuitbuiting
  • Orgaanhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Criminele uitbuiting
  • Schijnhuwelijk
  • Adoptie
  • Engels
 4. Taal Engels European Commission In addition to their second report on Child Sexual Abuse online, the Global Alliance against Child Sexual Abuse Online has also compiled a comprehensive threat assessment, which provides a clear picture of th ...

  In addition to their second report on Child Sexual Abuse online, the Global Alliance against Child Sexual Abuse Online has also compiled a comprehensive threat assessment, which provides a clear picture of the changing landscape of child sexual abuse online and a strong call to action for all. The objective of this threat assessment is to more fully inform leaders about the nature, magnitude, and global scope of this crime problem, and provide support for the local, national, and international policy changes pertaining to these offenses that are necessary in order to accomplish the shared policy targets.The Global Alliance is an initiative by the EU and US in which 54 countries from around the world have gathered in a Global Alliance against Child Sexual Abuse Online. 

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • European Commission
  • Child pornography
  • Webcam Child Sex Tourism (WCST)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Webcam Child Sex Tourism
  • Child pornography
  • Child trafficking
  • Engels
 5. Taal Engels Europese Unie The document includes a statement from the EU addressed to the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children. EUROPEAN UNION Permanent Delegation to the United Nations Office and other ...

  The document includes a statement from the EU addressed to the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Unie
  • Mensenrechten
  • Mensenhandel
  • Engels
 6. Taal Engels Europese Unie EU Statement reporting on the situation of refugees, displaced persons and victims of human trafficking within the OSCE Area. EUROPEAN UNION PAGE 1 OF 5 OSCE Human Dimension Implementation Meeting Warsaw, 21 Septem ...

  EU Statement reporting on the situation of refugees, displaced persons and victims of human trafficking within the OSCE Area.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Unie
  • Mensenhandel
  • Slachtofferschap
  • Engels
 7. Taal Nederlands Rechtbank Den Haag De rechtbank Den Haag heeft gedaagde veroordeelt tot een betaling aan eiseres van € 140.750,-. In de strafzaak was haar vordering deels afgewezen waardoor zij zich heeft gewend tot de burgerlijke rechter. ...

  De rechtbank Den Haag heeft gedaagde veroordeelt tot een betaling aan eiseres van € 140.750,-. In de strafzaak was haar vordering deels afgewezen waardoor zij zich heeft gewend tot de burgerlijke rechter. De rechtbank oordeelt als volgt. “De rechtbank neemt in het kader van de beoordeling van de hoogte van het smartengeld als vaststaand aan dat [eiseres] als gevolg van de gedwongen prostitutie ernstige psychische problemen heeft gekregen. Dat blijkt uit de door haar overgelegde rapportage van het JellinekMentrum Centrum waarin twee psychologen rapporteren over de bij [eiseres] vastgestelde posttraumatische stressstoornis in combinatie met een depressieve stoornis en seksueel misbruik. De rechtbank tekent daarbij nog aan dat vast staat dat [eiseres] in augustus 2007 een abortus heeft ondergaan nadat zij zwanger was geraakt van een klant en in december 2007 een zelfmoordpoging heeft gedaan. Dat zij voor gemelde psychische klachten behandeling heeft ondergaan blijkt voorts uit het rapport van de Symforagroep. Niet weersproken is dat een en ander tot beperkingen heeft geleid. Vast staat dat [eiseres] een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand heeft ontvangen zonder sollicitatieplicht, omdat zij over een lange periode volledig arbeidsongeschikt werd bevonden op psychische gronden. Een blote betwisting van psychische schade en de daaruit voortvloeiende klachten en beperkingen volstaat onder die omstandigheden niet.”

  Jurisprudentie

  • Civiel recht
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Schadevergoeding
  • Prostitutie
  • Schadevergoeding
  • Uitbuiting
  • Wederrechtelijk verkregen voordeel
  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
  • Nederlands
 8. 29 reads Language Dutch European Commission This Strategy identifies five priorities the EU should focus on in order to address the issue of trafficking in human beings. It also outlines a number of actions which the European Commission proposes to implem ...

  This Strategy identifies five priorities the EU should focus on in order to address the issue of trafficking in human beings. It also outlines a number of actions which the European Commission proposes to implement over the next five years in concert with other actors, including Member States, European External Action Service, EU institutions, EU agencies, international organisations, third countries, civil society and the private sector. Those priorities are as follows:A. Identifying, protecting and assisting victims of traffickingB. Stepping up the prevention of trafficking in human beingsC. Increased prosecution of traffickersD. Enhanced coordination and cooperation among key actors and policy coherenceE. Increased knowledge of and effective response to emerging concerns related to all forms of trafficking in human beings

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Commissie
  • Engels
 9. Taal Nederlands 18 Rechtbank Midden-Nederland De burgemeester van Utrecht mocht zich in het openbaar kritisch uitlaten over het Zandpad in Utrecht. De rechtbank oordeelt: 'Op grond van het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot de ...

  De burgemeester van Utrecht mocht zich in het openbaar kritisch uitlaten over het Zandpad in Utrecht. De rechtbank oordeelt:'Op grond van het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat in dit geval het belang van [gedaagden] om zich in het openbaar kritisch, informerend en/of waarschuwend te kunnen uitlaten ter voorlichting van het publiek omtrent voorvallen of gebeurtenissen die de samenleving raken, de doorslag geeft. De vorderingen van [eiseressen] worden daarom afgewezen.' 

  Jurisprudentie

  • Civiel recht
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Prostitutie
  • Nederlands
 10. Language Dutch 78 reads Trafficking in human beings is a hideous human rights violation and one of the most lucrative activities for criminal organisations worldwide. It occurs for various purposes, including forced labour, criminality and organ removal. ...

  Trafficking in human beings is a hideous human rights violation and one of the most lucrative activities for criminal organisations worldwide. It occurs for various purposes, including forced labour, criminality and organ removal. In Europe, trafficking for sexual exploitation is by far the most widespread form: an estimated 84% of victims are trafficked for this purpose.Efforts to tackle trafficking in human beings have intensified in the last decade but remain insufficient. As transnational trafficking represents the greatest part of this phenomenon, harmonisation of legal standards and effective international co-operation in criminal matters are crucial to succeed in the fight against human trafficking. The lack of reliable and comparable data on prostitution and trafficking in Europe is a major barrier to making and implementing effective policies against trafficking for purposes of sexual exploitation. Creating a Europe-wide data collection system on prostitution and trafficking is therefore crucial. As a pan-European organisation, the Council of Europe has an important role to play in promoting such a data collection system.Some Council of Europe member States have drawn up prostitution regulations and policies aimed at countering trafficking by curbing the demand for victims. This is true of Sweden, together with Iceland and Norway. The “Swedish approach”, based on criminalising the purchase of sexual services, is currently under consideration by legislators in several European countries as a possible tool for tackling trafficking. While each system presents advantages and disadvantages, policies prohibiting the purchase of sexual services are those that are more likely to have a positive impact on reducing trafficking in human beings. Irrespective of the legal approach adopted, prostitution regulations should include harm-reduction measures aimed at countering the negative effects of prostitution on the people involved and supporting those who wish to leave the sex industry.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Zweedse model
  • Engels

Pagina's