Documentsoort

 • Introducties
 • Protocol
Resultaten 1 - 8 van totaal 8 resultaten
 1. Taal Engels United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Article 3(a) of the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention agai ...

  Article 3(a) of the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Trafficking in Persons Protocol) provides the formal definition of trafficking in persons. The Protocol definition has been widely embraced by States and the international community. However, over the past decade it has become evident that questions remain about certain aspects of that definition and its practical application.This present study therefore, ensures that that important concepts contained in the Protocol are clearly understood and, therefore, consistently implemented and applied by States Parties. 

  Wetgeving

  • Protocol
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Mensenhandel
  • Engels
 2. 52 reads Language Dutch Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. A. TITEL Protocol inzake ...

  Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

  Wetgeving

  • Protocol
  • Frans
 3. 01 jan 2004

  Taal Nederlands 10 Verenigde Naties Handboek over effectief onderzoek en documentatie van marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf. OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS Geneva PR ...

  Handboek over effectief onderzoek en documentatie van marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf.

  Wetgeving

  • Protocol
  • Verenigde Naties
  • Artikel 3 EVRM
  • Marteling
  • Mensenrechtensituatie
  • Engels
 4. Language Dutch 61 reads European Union Besluit van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van d ...

  Besluit van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, met betrekking tot de bepalingen van het protocol voor zover deze onder deel III, titel IV, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen.

  Wetgeving

  • Protocol
  • Europese Unie
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 5. Language Dutch 49 reads European Union Besluit van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van d ...

  Besluit van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, met betrekking tot de bepalingen van het protocol voor zover deze onder de artikelen 179 en 181 A van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen.

  Wetgeving

  • Protocol
  • Europese Unie
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 6. 24 jul 2006

  82 reads Language Dutch Besluit van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot a ...

  Besluit van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad met betrekking tot de bepalingen van het protocol voor zover deze onder de artikelen 179 en 181 A van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen.

  Wetgeving

  • Protocol
  • Nederlands
 7. 08 jan 2014

  Language Dutch ASJA® CENTRUM JEUGD BIEDT VEILIGE OPVANG BEGELEIDING EN BEHANDELING AAN MEIDEN IN DE LEEFTIJD 12 TOT EN MET 23 JAAR IN VERSCHILLENDE FASEN. DE MEESTE MEIDEN STARTEN MET EEN 24UURS VERBLIJF, GAAN DAN TERUG NAAR HUIS OF BESCHERMD WONEN DAARNA ...

  Publicaties

  • Introducties
  • Opvang
  • Nederlands
 8. 08 jan 2014

  RENA RENA IS EEN PLEK WAAR JE IN VEILIGHEID EN ONDER BEGELEIDING WOONT. ER ZIJN TWEE AFDELINGEN, RENA 1 EN RENA 2. RENA I IS EEN BESCHERMD WONEN VOORZIENING, WAAR JE LEERT ZELFSTANDIG TE FUNCTIONEREN. RENA II IS EEN BEHANDELVOORZIENING, VOOR VROUWEN DIE H ...

  Publicaties

  • Introducties
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Fier Fryslân
  • Opvang
  • Nederlands