Documentsoort

Trefwoord

 • Notities
 • Handelingen

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 146 resultaten
 1. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvang ...

  Antwoord van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 2 mei 2016) op het bericht dat afgelopen maanden 60 kindbruiden Nederland zijn binnengekomen.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Kindbruid
  • Kwetsbare mindejarigen
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Kwetsbare minderheidsgroep
  • Minderjarige
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 3 Ministerie voor Veiligheid en Justitie Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht van Europol over 10.000 vermiste vluchtelingkinderen. Tweede Kamer der Staten-Generaal ...

  Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht van Europol over 10.000 vermiste vluchtelingkinderen.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Ministerie voor Veiligheid en Justitie
  • Mensensmokkel
  • Criminele uitbuiting
  • Europol
  • Asielzoeker
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 4 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Antwoorden van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op kamervragen over het bericht dat gevluchte Eritrese vrouwen zijn gedwongen tot seks.     Tweede Kamer ...

  Antwoorden van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op kamervragen over het bericht dat gevluchte Eritrese vrouwen zijn gedwongen tot seks.  

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Vluchtelingen
  • Zwangerschap
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Aangiftebereidheid
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 4. Language Dutch 73 reads General Attorney Commission (Dutch) Deze OM strafvorderingsrichtlijn kan worden toegepast op alle gevallen van seksueel misbruik van minderjarige slachtoffers door meerderjarige verdachten, ongeacht welke van de volgende wetsartike ...

  Deze OM strafvorderingsrichtlijn kan worden toegepast op alle gevallen van seksueel misbruik van minderjarige slachtoffers door meerderjarige verdachten, ongeacht welke van de volgende wetsartikelen ten laste is gelegd: art. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248a, 248d, 248e, 249 en 250 Sr. In deze richtlijn is niet het wetsartikel, maar de feitelijke ontuchtige handeling zelf centraal gesteld. De ontucht vormt uiteindelijk de kern van het strafrechtelijk verwijt. De delictspecifieke strafmaatbeïnvloedende factoren moeten worden gezien als extra, strafverzwarende verwijten. Onder omstandigheden kunnen de factoren echter ook aanleiding geven tot strafvermindering.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • College van procureurs-generaal
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Staatssecretaris V&J In de Staatscourant van 30 juni 2015 nr. 18172, is het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2015, nummer WBV 2015/8, houdende wijzigingen van de Vreemdelingencircula ...

  In de Staatscourant van 30 juni 2015 nr. 18172, is het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2015, nummer WBV 2015/8, houdende wijzigingen van de Vreemdelingencirculaire 2000 gepubliceerd. Abusievelijk is onder Artikel I, sub J (Paragraaf B9/18) de tekst onjuist weergegeven. Hierdoor is paragraaf B9/18.2 weggevallen. Paragraaf B9/18.2 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt toegevoegd.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Staatssecretaris V&J
  • Verblijfsrecht
  • Verblijfsvergunning
  • Nederlands
 6. 98 reads Language Dutch Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (33400-XV). Tweede Kamer Begroting SZW   13 ...

  Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (33400-XV).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 7. 41 reads Language Dutch Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (31700 XVII). Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Voorzitter. Dit w ...

  Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (31700 XVII).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Nederlands
 8. 32 reads Language Dutch Aan de orde is wetsvoorstel Goedkeuring van het op 16 mei 2005 Warschau totstandgekomen Verdrag van de  Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel (Tbr 2008, 34) (31422, R1955). 24 13 november 2008 24ste vergadering Bui ...

  Aan de orde is wetsvoorstel Goedkeuring van het op 16 mei 2005 Warschau totstandgekomen Verdrag van de  Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel (Tbr 2008, 34) (31422, R1955).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Nederlands
 9. Language Dutch 26 19 november 2008 26ste vergadering Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksregelaties (begroting) Patiënten- en consumentenbeleid Verstoring lampionnenoptocht (interpellatie) Belastingplan Elektr ...

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Nederlands
 10. 42 reads Language Dutch Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mensenhandel, te weten  de motie-De Pater-van der Meer c.s. over artsen die medische ingrepen verrichten zonder autonome beslissing van de patiënt (28638, nr. ...

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mensenhandel, te weten  de motie-De Pater-van der Meer c.s. over artsen die medische ingrepen verrichten zonder autonome beslissing van de patiënt (28638, nr. 37) en de motie-Teeven/De Roon over het niet instellen van een reflectieperiode op Schiphol (28638, nr. 38).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Nederlands

Pagina's