Documentsoort

 • Folder
 • Personen-en familierecht

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 12 resultaten
 1. Taal Nederlands FairWork Fier Fryslân Humanitas Jade In deze folder van Fairwork in samenwerking met o.a. Fier, worden inzichten getoond en tips gegeven naar aanleiding van een onderzoek naar de problemen en hulpbehoeften van mannelijke sla ...

  In deze folder van Fairwork in samenwerking met o.a. Fier, worden inzichten getoond en tips gegeven naar aanleiding van een onderzoek naar de problemen en hulpbehoeften van mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. Zie ook: 'Mannen na seksuele uitbuiting. Wat zijn hun hulpbehoeften'.

  Publicaties

  • Folder
  • Jade
  • Humanitas
  • FairWork
  • Fier Fryslân
  • Seksuele uitbuiting
  • Mannelijke slachtoffers
  • Nederlands
 2. Taal Engels It is important that governments develop and implement policies to identify trafficking victims who are forced to participate in criminal activity in the course of their victimization, and provide them with appropriate protectiv ...

  It is important that governments develop and implement policies to identify trafficking victims who are forced to participate in criminal activity in the course of their victimization, and provide them with appropriate protective services. In addition to general awareness training on human trafficking, training law enforcement and judicial officials about the principles of non-punishment and non-prosecution of victims is key to increasing the likelihood that individuals will be properly identified by the authorities, and thereby secure access to justice and protection.

  Publicaties

  • Folder
  • Criminele uitbuiting
  • Slachtoffers
  • Criminele uitbuiting
  • Engels
 3. Taal Engels This document contains a handout from the Child Exploitation & Online Protection Centre (CEOP). Advice is given to parents on how to keep their children safe online. Advice from CEOPs (Child Exploitation & Online Protect ...

  This document contains a handout from the Child Exploitation & Online Protection Centre (CEOP). Advice is given to parents on how to keep their children safe online.

  Publicaties

  • Folder
  • United Kingdom
  • Internet
  • Risicogedrag van kinderen op internet
  • Grooming
  • Engels
 4. Language Dutch 39 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Het Hof bekrachtigt de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 20 juni 2014 en stelt dat de  gronden voor de ondertoezichtstelling nog steeds aanwez ...

  Het Hof bekrachtigt de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 20 juni 2014 en stelt dat de  gronden voor de ondertoezichtstelling nog steeds aanwezig zijn. Bij beschikking van 25 juni 2013 heeft de kinderrechter aannemelijk geoordeeld dat ‘[kind 5] zodanig opgroeit dat haar zedelijke of geestelijke belangen of haar gezondheid ernstig wordt bedreigd en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar te voorzien is, zullen falen’. Het Hof overweegt ‘dat de ouders op dit moment niet in staat zijn [kind 5] een opvoedingsklimaat te bieden waarin de continuïteit van en veiligheid in haar dagelijkse verzorging en opvoeding is gewaarborgd, zodat een uithuisplaatsing noodzakelijk is in het belang van de opvoeding en verzorging van [kind 5]. De gedragingen van de ouders geven aanleiding tot zorgen over de opvoedingsvaardigheden van de ouders. De forse persoonlijke problematiek van de ouders, alsmede ook het feit dat de ouders al jaren geen (goede) zelfstandige huisvesting hebben gevonden en het ontbreken van een vaste bron van inkomsten maken dat onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan de basisvoorwaarden voor een onbedreigde ontwikkeling en een adequate verzorging en opvoeding van [kind 5] die, gelet op haar jonge leeftijd, grotendeels afhankelijk is van haar opvoeders’. 

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Uithuisplaatsing
  • Minderjarige
  • Nederlands
 5. Language Dutch 37 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Het gerechtshof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, van 27 juni 2014 en overweegt dat ‘het in het belang van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] is om de s ...

  Het gerechtshof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, van 27 juni 2014 en overweegt dat ‘het in het belang van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] is om de stabiliteit en continuïteit in hun opvoedingssituatie te waarborgen met een gedwongen ontheffing van het gezag van de moeder. Aan de moeder (maar overigens ook de vader en/of het gezin) is jarenlang, meerdere malen en door diverse professionals hulpverlening geboden. De samenwerking met de hulpverlening, waaronder ook de gezinsvoogd, is daarbij wisselend verlopen terwijl de contacten tussen de moeder en de kinderen (maar overigens ook tussen de vader en de kinderen) onderbroken is geweest omdat bezoekregelingen niet werden nagekomen. Onveranderd wordt de samenwerking als moeizaam ervaren en is de moeder niet in staat gebleken op binnen een voor haar kinderen aanvaardbare termijn haar persoonlijke situatie zodanig op orde te hebben dat een terugplaatsing van de kinderen tot de mogelijkheden is gaan behoren. Ook thans is die tijd, zoals de moeder ook wel erkent, nog niet aangebroken. Voor [de minderjarige1] en [de minderjarige2] is het evenwel van groot belang dat zij nu duidelijkheid krijgen over hun opvoedingssituatie. Zij hebben recht op zekerheid, continuïteit en (waar mogelijk) ongestoorde hechting in de alternatieve leefsituatie. Bovendien speelt daarbij op dit moment met name voor [de minderjarige1] dat het in zijn belang is dat voor hem de hulpverlening kan worden ingezet die voor hem noodzakelijk wordt geacht zonder dat de inzet van die hulpverlening wordt vertraagd, zoals nu ook is voorgevallen, omdat onvoldoende medewerking wordt verkregen van de gezaghebbende ouder. De kinderen zijn thans er bij gebaat dat de moeder (maar overigens ook de vader) zich inzetten om een betrouwbare ouder op afstand te zijn, waarbij zij naar vermogen - en naar vermogen van de kinderen - contact met elkaar kunnen hebben’.  

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Ontheffing
  • Gezag
  • Nederlands
 6. 148 reads Language Dutch Nidos Programma conferentie Nidos "Working together against child trafficking” gehouden op 15 januari 2015 in het Vredespaleis te Den Haag. WORKING TOGETHER a G a I N s T CHILD TRaFF ICKING Samenwerken tegen mensenhandel in k ...

  Programma conferentie Nidos "Working together against child trafficking” gehouden op 15 januari 2015 in het Vredespaleis te Den Haag.

  Publicaties

  • Folder
  • Nidos
  • Nederlands
 7. 37 reads Language Dutch Contre La Traite La lutte contre toutes les formes de traite des êtres humains constitue la priorité du Collectif. C’est la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005 qui constitue le ...

  La lutte contre toutes les formes de traite des êtres humains constitue la priorité du Collectif. C’est la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005 qui constitue le cadre juridique de cette problématique. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2008.L’article 4 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains définit la traite des êtres humains :« L’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».Le texte est à ce jour ratifié par 34 Etats : L’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la France, la Géorgie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, l’Ex République Yougoslave de Macédoine, le Luxembourg, Malte, la Moldovie, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie, Slovaquie, la Slovénie, la Suède et l’Ukraine.Provenance: www.contrelatraite.org

  Publicaties

  • Folder
  • Contre La Traite
  • Frans
 8. 36 reads Language Dutch Contre La Traite Dans un contexte de durcissement des politiques d’asile et d’immigration en France et en Europe, et notamment de répression de l’immigration irrégulière, le Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humai ...

  Dans un contexte de durcissement des politiques d’asile et d’immigration en France et en Europe, et notamment de répression de l’immigration irrégulière, le Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humains" rappelle que la protection des étrangers contre la traite des êtres humains et l’exploitation fait l’objet de droits consacrés par les Nations unies, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne.L’impact des politiques migratoires sur la lutte contre la traite des êtres humains. Retrouvez dans ce document :- un rappel non exhaustif de textes juridiques concernant la lutte contre la traite des êtres humains ;- une présentation de l’impact des politiques migratoires sur la lutte contre la traite.- 8 recommandations formulées par le Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humains"- des conseils pour identifier une victime de la traite ;- des solutions pour aider une victime de la traite ;- la liste des associations membres et les coordonnées du Collectif.Provenance: www.contrelatraite.org. 

  Publicaties

  • Folder
  • Contre La Traite
  • Frans
 9. Taal Nederlands 6 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Vader is veroordeeld tot mensenhandel jegens moeder. Moeder heeft het gezag toegekend gekregen en vader gaat daar tegen in beroep. Het hof overweegt: 'Het hof is, evenals de raad ter monde ...

  Vader is veroordeeld tot mensenhandel jegens moeder. Moeder heeft het gezag toegekend gekregen en vader gaat daar tegen in beroep. Het hof overweegt:'Het hof is, evenals de raad ter mondelinge behandeling, van oordeel dat gezien de ernst van de strafbare feiten die de vader tegen de moeder heeft gepleegd in het verleden, zoals die inmiddels uit het strafrechtelijk onderzoek naar voren zijn gekomen, redelijkerwijs van de moeder niet gevergd kan worden dat zij het gezag met de vader samen uitoefent.'

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Ouderlijk gezag
  • Gezamenlijk gezag
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 6 Rechtbank Gelderland De kinderrechter acht op grond van de overgelegde stukken en het gehouden verhoor ter terechtzitting de machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor gesloten jeugdzorg thans niet noodzakelijk ...

  De kinderrechter acht op grond van de overgelegde stukken en het gehouden verhoor ter terechtzitting de machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor gesloten jeugdzorg thans niet noodzakelijk. De kinderrechter overweegt hierbij dat uithuisplaatsing in een voorziening voor gesloten jeugdzorg een diep ingrijpende maatregel is in het leven en de persoonlijke levenssfeer van een minderjarige en bijgevolg een uiterste middel dient te zijn. Ofschoon er bij [minderjarige] sprake is van persoonlijke problematiek die haar optimale ontwikkeling belemmeren, zijn er momenteel nog alternatieven voorhanden in de vorm van een open plaatsing om deze ontwikkelingsbedreiging te kunnen keren.

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarige
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands

Pagina's