Trefwoord

 • Mensensmokkel
 • 2016

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 12 resultaten
 1. Taal Nederlands Clingendael- Netherlands Institute of International Relations Uitgangspunt van de studie is dat interne en externe veiligheidsfenomenen ruwweg op vier manieren met elkaar verbonden kunnen zijn, namelijk door middel van logis ...

  Uitgangspunt van de studie is dat interne en externe veiligheidsfenomenen ruwweg op vier manieren met elkaar verbonden kunnen zijn, namelijk door middel van logistieke, sociale, culturele en digitale connecties. Verbanden die in de regioanalyses zijn gevonden, worden aan de hand van deze typologie geduid, in de hoop zo meer inzicht te vergaren in de vraag wanneer externe ontwikkelingen relevant zijn voor de Nederlandse politie. Drugshandel, cybercrime, migratie en terrorisme blijken voor Nederland belangrijke grensoverschrijdende thema’s te zijn. Europa en de MENA-regio hebben een sterke en directe veiligheidsrelatie met Nederland: vrijwel alle thema’s die in deze regio’s prominent aan de orde zijn, zijn in Nederland eveneens hoog geprioriteerd. Een andere belangrijke conclusie is dat Sub-Sahara Afrika meer aandacht verdient, gezien de grote dynamiek van veiligheidsontwikkelingen aldaar, ontwikkelingen, die deels direct maar voor een deel ook indirect en op termijn de Nederlandse veiligheidssituatie beïnvloeden. In scorecards geeft dit rapport per regio weer hoe een veelheid aan externe veiligheidsdreigingen Nederland raakt, variërend van witwaspraktijken op het Arabisch schiereiland en de illegale winning van natuurlijke bronnen in Zuid-Amerika tot het dumpen van e-waste in West-Afrika en de bloeiende handel in namaakgoederen uit Oost-Azië.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Clingendael - Netherlands Institute of International Relations
  • Politie
  • Ondermijnende criminaliteit
  • Irreguliere migratie
  • Mensenhandel
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 2. Language Dutch 1 read Dutch Parliament Aan de hand van de nadere evaluatie van de proefnemingen hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie op 28 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan samengewerkt wordt in het grensge ...

  Aan de hand van de nadere evaluatie van de proefnemingen hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie op 28 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan samengewerkt wordt in het grensgebied met behulp van de inzet van het camerasysteem @migoboras van de KMar.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Mensensmokkel
  • Politie
  • Criminaliteit
  • Illegaal verblijf
  • Koninklijke Marechaussee (KMar)
  • Mensenhandel
  • Openbaar Ministerie
  • Nederlands
 3. 1 read Dutch Parliament Language Dutch Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door de Europese Polit ...

  Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door de Europese Politievakbond (ingezonden 28 juni 2016).N.B.Vraag 5Zijn alle gegevens inmiddels uitgewisseld tussen de verschillende diensten zoals de politie (Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel), Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationaal Coördinator Terrorismebestrij-ding, Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, en inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Zijn alle gegevens beoordeeld? Zo ja, tot welke informatie heeft dat geleid en hoe is daarop geacteerd? Zo nee, waarom niet?

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Asiel
  • Mensensmokkel
  • Asiel
  • Asielzoeker
  • Asielprocedure
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 4. Taal Onbepaald 4 Europol Report on: •Migrant smuggling routes to and in the EU •The criminal networks •Links to other crimes and terrorism •Illicit financial flows Migrant smuggling in the EU. February 2016 EUROPOL PUBLIC INFORMATION EUROPOL ...

  Report on:•Migrant smuggling routes to and in the EU•The criminal networks•Links to other crimes and terrorism•Illicit financial flows

  Publicaties

  • Rapporten
  • Europol
  • Vluchtelingen
  • Mensensmokkel
  • Engels
 5. Taal Nederlands Tweede Kamer Verslag van het plenair debat over het wetsvoorstel inzake de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel, gehouden op 23 maart 2016. 9Verhoging str ...

  Verslag van het plenair debat over het wetsvoorstel inzake de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel, gehouden op 23 maart 2016.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • mensenhandel.
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden wegens mensenhandel. Het hof oordeelt als volgt: "Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verda ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden wegens mensenhandel.Het hof oordeelt als volgt: "Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in zaak B onder 1 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:hij in de periode van 1 juni 2005 tot en met 30 juli 2005 in Nederland en Duitsland en Slowakije,tezamen en in vereniging met een ander, door misleiding en misbruik van een kwetsbare positie [slachtoffer 5] heeft medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 5] in een ander land, te weten in Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, immers heeft de verdachte tezamen en in vereniging met een ander die [slachtoffer 5] gezegd dat zij als serveerster in Spanje zou kunnen werken en die [slachtoffer 5] met de auto naar Nederland vervoerd en die [slachtoffer 5] (schreeuwend) gezegd dat als zij niet wilde werken als prostituee zij maar naar huis moest gaan, terwijl de verdachte en zijn mededader hadden moeten weten dat die [slachtoffer 5] geen geld of middelen had om huiswaarts te keren.Hetgeen in de zaak met parketnummer zaak B onder 1 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het aanwenden van een rechtsmiddel zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Slachtoffers
  • Gedwongen prostitutie
  • Misbruik van kwetsbare positie
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 3 Ministerie voor Veiligheid en Justitie Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht van Europol over 10.000 vermiste vluchtelingkinderen. Tweede Kamer der Staten-Generaal ...

  Antwoorden van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) op kamervragen over het bericht van Europol over 10.000 vermiste vluchtelingkinderen.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Ministerie voor Veiligheid en Justitie
  • Mensensmokkel
  • Criminele uitbuiting
  • Europol
  • Asielzoeker
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 1 Tweede Kamer "De intensivering van de aanpak van mensensmokkel is een prioriteit van de regering. De regering is van mening dat met de inrichting van het multidisciplinaire team migratie en de regiegroep mensensmokkel ...

  "De intensivering van de aanpak van mensensmokkel is een prioriteit van de regering. De regering is van mening dat met de inrichting van het multidisciplinaire team migratie en de regiegroep mensensmokkel een multidisciplinaire aanpak en een ketenbrede benadering van mensensmokkel is geborgd. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat er tussen de verschillende partners sneller wordt geschakeld en dat relevante informatie wordt gedeeld, zodat mensensmokkelaars sneller kunnen worden opgespoord en vervolgd. Het wetsvoorstel vormt het sluitstuk van deze aanpak, hierdoor wordt het mogelijk om een aangescherpt strafvorderingsbeleid."

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Wijziging wet- en regelgeving
  • Strafmaximum
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 9. Language Dutch 77 reads Ministry of Justice (Dutch) Brief van de minister van Veiligheid en Jusititie over de conferentie TeamWork! Strengthening multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation, die in januari 201 ...

  Brief van de minister van Veiligheid en Jusititie over de conferentie TeamWork! Strengthening multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation, die in januari 2016 heeft plaatsgevonden in het Europagebouw in Amsterdam.Deze conferentie is georganiseerd in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.Bijna 200 deelnemers, afkomstig uit alle lidstaten en van twaalf soorten organisaties, hebben hier twee dagen lang gesproken over het belang van multidisciplinaire en grensoverschrijdende samenwerking bij de aanpak van mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting. 

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Mensenhandel
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 10. Language Dutch 35 reads Ministry of Justice (Dutch) Reactie minister van Veiligheid en Justitie op het artikel 'Minder straffen mensenhandel'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 28 638 Mensenhandel Nr. 142 BRIEF VAN DE MIN ...

  Reactie minister van Veiligheid en Justitie op het artikel 'Minder straffen mensenhandel'.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Vluchtelingen
  • Gevangenisstraf
  • Mensenhandel
  • Mensensmokkel
  • Nederlands

Pagina's