Documentsoort

 • Brochures/jaarverslagen
 • 2016
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Taal Nederlands Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2015 in het samenwerkingsverb ...

  Voor u ligt de schriftelijke weergave van de inspanningen die verschillende overheidsdiensten in 2015 in het samenwerkingsverband van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) gezamenlijk hebben ondernomen om georganiseerde criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)
  • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Nederlands
 2. 1 Taal Nederlands iMMO Nederlands Brochures/jaarverslagen Nederland Mensenrechten Medisch onderzoek vrijdag, januari 1, 2016 ...

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • iMMO
  • Mensenrechten
  • Medisch onderzoek
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands iMMO In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de werkzaamheden die wij in 2015 hebben verricht ter realisatie van onze missie, een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten door het uitvoeren van forensisch m ...

  In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de werkzaamheden die wij in 2015 hebben verricht ter realisatie van onze missie, een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten door het uitvoeren van forensisch medische onderzoeken bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling, in het bijzonder in het kader van de asielprocedure en expertiseoverdracht (naar alle betrokkenen bij de asielprocedure).

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • iMMO
  • Mensenrechten
  • Medisch onderzoek
  • Nederlands
 4. Language Dutch 2 reads Stop it Now! In 2012 is Stop it Now! gestart met het bieden van anonieme hulp aan mensen die lijden onder problemen rond pedofilie en pedoseksueel gedrag. De nadruk ligt op vroege, preventieve hulp om daarmee seksueel misbruik te vo ...

  In 2012 is Stop it Now! gestart met het bieden van anonieme hulp aan mensen die lijden onder problemen rond pedofilie en pedoseksueel gedrag. De nadruk ligt op vroege, preventieve hulp om daarmee seksueel misbruik te voorkomen. Mensen met seksuele gevoelens voor kinderen worstelen hier vaak jaren mee, voordat zij tot grensoverschrijdend gedrag komen. Het grootste deel van deze mensen weet dat dit gedrag strafbaar is, het de slachtoffers kan beschadigen en ook voor henzelf enorme consequenties kan hebben. Het praten over deze gevoelens is echter een groot taboe. Omdat zij langdurig deze gevoelens geheim moeten houden en hierdoor in een isolement raken, kunnen zij tenslotte toch overgaan tot grensoverschrijdend gedrag. Stop it Now! wil dat voor zijn. Door over deze gevoelens en verlangens te spreken, kan het isolement doorbroken worden, kunnen wegen gezocht worden om op een veilige manier een waardevol leven te leiden en kan, als dat nodig is, professionele therapeutische hulp worden gevonden.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Stop it Now!
  • Nederlands
 5. Meldpunt Kinderporno op Internet Taal Nederlands In 2015 bekeek het Meldpunt in totaal 63.056 afbeeldingen, video’s en websites van vermoedelijk seksueel kindermisbruik. Het aantal afzonderlijke meldingen uit binnen- en buitenland was 25.34 ...

  In 2015 bekeek het Meldpunt in totaal 63.056 afbeeldingen, video’s en websites van vermoedelijk seksueel kindermisbruik. Het aantal afzonderlijke meldingen uit binnen- en buitenland was 25.347, een stijging van 54% ten opzichte van vorig jaar. Voor de projecten Helpwanted.nl, de meld- en hulplijn voor jongeren, de meldsite Meldkindersekstoerisme.nl en de telefonische hulplijn Stop it Now!, was in 2015 eveneens een significante toename te zien in het aantal meldingen of contactmomenten.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Meldpunt Kinderporno op Internet
  • Kinderpornografie
  • Integriteit van de kinderen
  • Kindersekstoerisme
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands