Trefwoord

 • oktober 2016

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 18 resultaten
 1. A. Bos K. Loyens V. Nagy B. Oude Breuil Universiteit Utrecht- Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht- Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen WODC Taal Nederlands Samenvatting WODC: In 2011 i ...

  Samenvatting WODC:In 2011 is   het landelijke programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart. In 2014 is het programma verlengd tot eind 2016. Gedurende de programmaperiode komt naar voren dat de integrale aanpak van criminele uitbuiting van minderjarigen moeilijk lijkt. Vanuit dit programma wil men meer inzicht krijgen in de aard en de omvang van criminele uitbuiting van (Roma) kinderen. De onderzoeksvraag is verbreed naar alle kinderen die zich in Nederland bevinden.Dit onderzoekrapport gaat over uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland. Het rapport beschrijft het fenomeen en gaat in op de praktijk van professionals in de zorg- en veiligheidsketen, die met de problematiek te maken krijgen. Op basis van casusstudies en onderzoek in gemeenten laat het rapport zien in hoeverre professionals uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit signaleren, of zij voldoende toegerust zijn om het probleem aan te pakken en wat zij er in de praktijk aan doen. Verder gaat het rapport in op de samenwerking tussen betrokken professionals.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO)
  • Universiteit Utrecht - Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen
  • A. Bos
  • K. Loyens
  • V. Nagy
  • WODC
  • B. Oude Breuil
  • Criminele uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Signalering
  • Criminele uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Nederlands
 2. Taal Engels Independent Anti-Slavery Commissioner (IASC) This report outlines achievements delivered under each of the priority areas identified in my Strategic Plan 2015-17, which I am now half way through. Although significant progress ha ...

  This report outlines achievements delivered under each of the priority areas identified in my Strategic Plan 2015-17, which I am now half way through. Although significant progress has been made in the fight against modern slavery, with more victims identified and more criminals convicted, there is still much to be done to ensure best practice across all agencies.

  Publicaties

  • Rapporten
  • United Kingdom
  • Independent Anti-Slavery Commissioner (IASC)
  • victim identification
  • care
  • law enforcement
  • supply chain transparency
  • Engels
 3. Eerste Kamer Taal Nederlands Op 25 oktober 2016 heeft de commissie naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek een aantal opmerkingen gemaakt en een aantal vragen gesteld betreffende het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafr ...

  Op 25 oktober 2016 heeft de commissie naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek een aantal opmerkingen gemaakt en een aantal vragen gesteld betreffende het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES (34091). Deze wijziging zou de invoer van strafbaarstelling betekenen van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Eerste Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Mensenhandel
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 4. Eerste Kamer Taal Nederlands Op 25 oktober 2016 heeft de commissie naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek betreffende de wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) een aantal vragen gest ...

  Op 25 oktober 2016 heeft de commissie naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek betreffende de wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) een aantal vragen gesteld en een aantal opmerkingen gemaakt.  

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Eerste Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 5. Eerste Kamer Taal Nederlands Op 13 september 2016 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een gesprek gevoerd met een aantal deskundigen over gedwongen prostitutie en mensenhandel. Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaa ...

  Op 13 september 2016 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een gesprek gevoerd met een aantal deskundigen over gedwongen prostitutie en mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Eerste Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 6. Tweede Kamer Taal Nederlands Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerk ...

  Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerking met Intraval uitgevoerd.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 7. Tweede Kamer Taal Nederlands Op 17 oktober 2016 heeft G.A. van der Steur in zijn brief aan de Tweede Kamer de evaluatie van de Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche besproken. Het eerste themaonderzoek luidt " ...

  Op 17 oktober 2016 heeft G.A. van der Steur in zijn brief aan de Tweede Kamer de evaluatie van de Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche besproken. Het eerste themaonderzoek luidt "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving".

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 8. Taal Engels Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children 'Essentially, human trafficking is the abuse of a person’s vulnerable position for purely personal gain. In this report, I analys ...

  'Essentially, human trafficking is the abuse of a person’s vulnerable position for purely personal gain. In this report, I analyse abuse of the vulnerability of children. Of the many children fleeing from conflict zones around the world, of children who grow up in poverty and who work from a young age making products for our market, and children who happen to belong to a minority group and whose marginalized position makes them ill-equipped to defend themselves against abusers. Although these children are not all victims of human trafficking, the question of what factors make some more vulnerable than others is more pressing than ever, since it is not only the direct victims of human trafficking who suffer, but also their parents, families and friends.'  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Netherlands
  • Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children
  • Vulnerability
  • Child trafficking
  • Engels
 9. Taal Engels Maite Verhoeven Abstract:   Representations of the sex industry as a nest for involuntary sex work and exploitation shape the answers governments formulate to regulate the industry. In the legalized sex industry of the Netherlan ...

  Abstract: Representations of the sex industry as a nest for involuntary sex work and exploitation shape the answers governments formulate to regulate the industry. In the legalized sex industry of the Netherlands, additional regulations and measures have been implemented recently to expand control and to prevent human trafficking. Increasing criticisms however claim that stricter control of the sex industry is not always in favor of the people concerned. This article uses symbolic interactionism to explore the meanings sex workers ascribe to their situation, to their work, and to the government’s interventions. The article addresses an example of a recently introduced anti-trafficking measure: the mandatory intake of people who want to work in the sex industry, meaning a face-to-face conversation with the authorities. This intake should inform sex workers and provide the local authorities with the possibility of identifying signs of trafficking, which can lead to work restrictions. However, interviews with sex workers show that the government’s intentions to offer help and protection for sex workers can mean control, discrimination, and work restrictions. Whereas the government wants to preclude possible victims of human trafficking from working in the sex industry, sex workers perceive their situation as a possibility to improve their lives. As a consequence, they withhold information about pimps and boyfriends from the authorities, or move to work in other cities, and sparingly use the assistance offered by the authorities.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Netherlands
  • Maite Verhoeven
  • Sex work
  • Government Policy
  • Sexual exploitation
  • Engels
 10. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant Op 13 oktober heeft de Rechtbank Oost-Brabant verdachte vrijsgesproken van het (primair) ten laste gelegde mensenhandel. Er was onvoldoende bewijs voorhanden om tot een bewezensverklaring van het ten l ...

  Op 13 oktober heeft de Rechtbank Oost-Brabant verdachte vrijsgesproken van het (primair) ten laste gelegde mensenhandel. Er was onvoldoende bewijs voorhanden om tot een bewezensverklaring van het ten laste gelegde te komen. Op basis van de stukken in het dossier acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte gebruikt heeft gemaakt van dwang, geweld of een andere feitelijkheid. Er zijn hier wel aanwijzingen voor, maar dit zijn slechts aanwijzingen en dat is niet voldoende om tot een bewezensverklaring te komen.De rechtbank overweegt dat voor een bewezenverklaring van de dwangmiddelen ‘misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’ en ‘misbruik van een kwetsbare positie’ twee factoren zijn vereist: het bestaan van een dergelijke situatie en het bewustzijn daarvan aan de kant van verdachte. In deze zaak wordt de lat van voldoende wettig bewijs wordt  niet gehaald, nu deze aanwijzingen in onvoldoende mate worden ondersteund door ’hardere’ bewijsmiddelen in het dossier.Verder is de rechtbank van oordeel dat niet is komen vast te staan dat slachtoffer geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze had dan zich te prostitueren in dienst van verdachte. Daarnaast overweegt de rechtbank dat slachtoffer de vrijheid en de mogelijkheid heeft gehad om zich aan de situatie te onttrekken.De rechtbank acht dat van een uitbuitingssituatie geen sprake is geweest. De rechtbank heeft daarom de verdachte integraal vrijgesproken van het primair ten laste gelegde.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Strafrecht
  • Vrijspraak mensenhandel
  • geen bewijs misbruik van kwetsbare positie
  • geen uitbuitingssituatie
  • Nederlands

Pagina's