Trefwoord

Organisatie

 • maart 2016

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 40 resultaten
 1. Taal Engels European Parliament Trafficking in human beings (THB), in all its forms, is a serious crime affecting fundamental rights, health, social life, economy and justice. THB knows no boundaries and most reported victims are female EU ...

  Trafficking in human beings (THB), in all its forms, is a serious crime affecting fundamental rights, health, social life, economy and justice. THB knows no boundaries and most reported victims are female EU nationals from Central and Eastern Europe. THB can be tackled effectively only through a coherent approach at the levels of legislation and executive powers and through strategic policy-making. Proper investigation and prosecution are important and enhance victim protection and assistance as well as prevention. However, taking into account the gender dimension of THB is essential to ensure adequate support for the victims as well as effective prevention. The 2011 EU Anti-Trafficking Directive represents a landmark piece of legislation in that respect.The Ex-Post Impact Assessment Unit of the European Parliament has asked several groups of experts to analyse the implementation and application of the Directive, from a gender perspective, in 12 Member States: Bulgaria, Cyprus, Finland, Germany, Greece, Ireland, Lithuania, the Netherlands, Romania, Sweden, the UK and Spain. The contributions received point to an uneven implementation of the Directive's requirements across the EU Member States.The findings emphasise the need to improve the identification of victims, which is key for granting them protection, to establish better training on the gender aspects of the different forms of human trafficking for front-line officers, to enhance cooperation between public administration and competent NGOs, and to expand prevention via public awareness campaigning.

  Publicaties

  • Rapporten
  • European Union
  • European Parliament
  • Gender dimension
  • Women's rights
  • Victim protection
  • Engels
 2. universiteit Neuchatel Taal Nederlands Een studie van het Swiss Forum for Migration and Population Studies (SFM) van de Zwitserse universiteit van Neuchatel van maart 2016  brengt naar voren dat arbeidsuitbuiting ook in Zwitserland een prob ...

  Een studie van het Swiss Forum for Migration and Population Studies (SFM) van de Zwitserse universiteit van Neuchatel van maart 2016  brengt naar voren dat arbeidsuitbuiting ook in Zwitserland een probleem is. Terwijl mensenhandel met seksuele uitbuiting als doel allang een doorn in het ook is van de Zwitserse overheid was mensenhandel met arbeidsuitbuiting nog een ondergeschoven kindje.Anders dan vele andere Europese landen kent Zwitserland geen wetsartikel voor arbeidsuitbuiting of dwangarbeid zonder mensenhandel, terwijl deze wel bestaat voor het equivalent van mensenhandel met als doel seksuele uitbuiting. Daarvoor kent Zwitserland wel het artikel 195 StGB, Befoerderung der Prostitution.Slachtoffers van arbeidsuitbuiting, die echter geen slachtoffers zijn van mensenhandel, moeten derhalve teruggrijpen op versplinterde wetgeving in het strafrecht, het contractenrecht zoals arbeidsrecht, de wet tegen zwartwerken, de cao´s etc. Zeker gelet op de taalbarriere die vele slachtoffers hebben, werkt deze wettelijke toestand alleen maar in het voordeel van de daders.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Zwitserland
  • universiteit Neuchatel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting Zwitserland wetgeving
  • Nederlands
 3. Meldpunt Kinderporno op Internet Taal Nederlands In 2015 bekeek het Meldpunt in totaal 63.056 afbeeldingen, video’s en websites van vermoedelijk seksueel kindermisbruik. Het aantal afzonderlijke meldingen uit binnen- en buitenland was 25.34 ...

  In 2015 bekeek het Meldpunt in totaal 63.056 afbeeldingen, video’s en websites van vermoedelijk seksueel kindermisbruik. Het aantal afzonderlijke meldingen uit binnen- en buitenland was 25.347, een stijging van 54% ten opzichte van vorig jaar. Voor de projecten Helpwanted.nl, de meld- en hulplijn voor jongeren, de meldsite Meldkindersekstoerisme.nl en de telefonische hulplijn Stop it Now!, was in 2015 eveneens een significante toename te zien in het aantal meldingen of contactmomenten.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Meldpunt Kinderporno op Internet
  • Kinderpornografie
  • Integriteit van de kinderen
  • Kindersekstoerisme
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 4. Terre des Hommes Taal Nederlands This report focuses on child labour in Jharkhand/Bihar for mica mining and processing, and the role of Dutch companies and main manufacturers of pearlescent pigments globally. BEAUTY AND A BEAST CHILD LABOUR ...

  This report focuses on child labour in Jharkhand/Bihar for mica mining and processing, and the role of Dutch companies and main manufacturers of pearlescent pigments globally.

  Publicaties

  • Rapporten
  • India
  • Terre des Hommes
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Kinderhandel
  • Kinderarbeid
  • Arbeidsuitbuiting
  • Engels
 5. Taal Nederlands Verblijfsregeling Mensenhandel geldend vanaf 29 maart 2016 Vreemdelingencirculaire 2000 (B) Geldend van 1-4-2016 tot heden 3. Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1. Beleidsregels Voor zover indicaties van me ...

  Verblijfsregeling Mensenhandel geldend vanaf 29 maart 2016

  Wetgeving

  • Wetgeving Nederland
  • B8/3
  • Rechtmatig verblijf
  • Aangifte
  • B8/3
  • Nederlands
 6. 1 Steadfast Onlus Taal Nederlands Vengono reclutate, ingannate o sfruttate per essere violentate, messe incinta, chiuse dentro delle “fabbriche di bambini” e, alla fine, costrette a vendere i loro figli a coppie sterili o dello stesso sesso, ...

  Vengono reclutate, ingannate o sfruttate per essere violentate, messe incinta, chiuse dentro delle “fabbriche di bambini” e, alla fine, costrette a vendere i loro figli a coppie sterili o dello stesso sesso, per una cifra di circa 6 mila e 400 dollari.  In certi casi le ragazze vengono anche rapite. Il business si è poi evoluto con un “boom” nel 2008 e con venti “fabbriche” scoperte e chiuse dalla polizia. 

  Publicaties

  • Persberichten
  • Nigeria
  • Steadfast Onlus
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • sfruttamento
  • fabbriche di bambini
  • Italiaans
 7. Language Dutch 74 reads In dit onlangs verschenen rapport van The Global Initiative Against Transnational Organized Crime wordt beschreven dat illegale goudwinning in Zuid- Amerika bezig is om de handel in cocaïne in te halen. Geconcludeerd wordt dat de w ...

  In dit onlangs verschenen rapport van The Global Initiative Against Transnational Organized Crime wordt beschreven dat illegale goudwinning in Zuid- Amerika bezig is om de handel in cocaïne in te halen. Geconcludeerd wordt dat de waarde van illegaal goudexport inmiddels groter is dan die van de handel in drugs. De toegenomen illegale goudhandel veroorzaakt niet alleen milieuschade, maar wordt daarnaast ook gelinkt aan afpersing, uitbuiting, kinderarbeid, seksueel misbruik, witwassen en het financieren van terroristische organisaties. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de illegale praktijken te bestrijden.Lees ook: 'Illegale goudwinning in Zuid- Amerika verdrijft drugshandel van eerste plaats' 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Arbeidsuitbuiting
  • Criminele organisatie
  • Georganiseerd verband
  • Criminele uitbuiting
  • Kinderarbeid
  • Mensenhandel
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Europese Commissie Het rapport van de Europese Commissie is bedoeld om specifiek te kijken naar de genderdimensie van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. Het doel van het rapport is om bij te dragen aan de ident ...

  Het rapport van de Europese Commissie is bedoeld om specifiek te kijken naar de genderdimensie van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. Het doel van het rapport is om bij te dragen aan de identificatie en het begrip van wat het betekent om rekening te houden met het genderperspectief om deze misdrijven te voorkomen en de bescherming van slachtoffers te versterken.       

  Publicaties

  • Rapporten
  • Europese Commissie
  • Mensenhandel
  • Engels
 9. Hoge Raad Taal Nederlands De Hoge Raad vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder 2 tenlastegelegde en de strafoplegging. Zij wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwar ...

  De Hoge Raad vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder 2 tenlastegelegde en de strafoplegging. Zij wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.Het middel klaagt onder meer over de bewezenverklaring onder 2. Ten laste van de verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat: "hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2011 tot en met 1 november 2011 in Nederland, een ander, genaamd [betrokkene 1] , (telkens) door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft vervoerd en/of overgebracht met het oogmerk van uitbuiting van [betrokkene 1] .De Hoge Raad oordeelt als volgt: 'Het oordeel van het Hof dat de verdachte "een ander, genaamd [betrokkene 1] , (telkens) door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft vervoerd en/of overgebracht met het oogmerk van uitbuiting van [betrokkene 1] volgt niet zonder meer uit de bewijsvoering. Voor zover het middel daarover klaagt, is het terecht voorgesteld. Opmerking verdient nog dat geen steun in het recht vindt de blijkens de toelichting aan het middel mede ten grondslag liggende opvatting dat van mensenhandel slechts sprake kan zijn als de bewezenverklaarde gedragingen een schending van art. 4 EVRM opleveren'.  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie Nederland
  • Nederland
  • Hoge Raad
  • Strafrecht
  • Strafrecht
  • Gedwongen prostitutie
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Vervoeren (met oogmerk van uitbuiting)
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 1 College van procureurs-generaal De richtlijn is van toepassing op gevallen van mensenhandel in de zin van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht, met uitzondering van mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering ...

  De richtlijn is van toepassing op gevallen van mensenhandel in de zin van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht, met uitzondering van mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering.Eerst worden in deze richtlijn de basiseisen van de diverse vormen van uitbuiting uitgewerkt (seksuele uitbuiting, dienstbaarheid en arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen bedelarij), daarna volgen strafmaat beïnvloedende factoren.Mensenhandel maakt een grove inbreuk op de menselijke waardigheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers. Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij. Het delict heeft bovendien een ondermijnend karakter, onder andere door de enorme financiële profijttrekking die daarvan het gevolg is. Mensenhandel heeft hoge prioriteit krijgt in de opsporing en vervolging.De richtlijn geeft duidelijke uitgangspunten voor de te eisen straffen, waarmee de werkbaarheid wordt vergroot en de rechtszekerheid gediend.

  Wetgeving

  • Staatscourant
  • College van procureurs-generaal
  • Criminele uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Bedelarij
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands

Pagina's