• Hoge Raad
 • 1999
Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. Language Dutch 65 reads Supreme Court Gedragingen die ertoe stekken een of meer vrouwen in de prostitutie in een ander land te brengen, leveren niet slechts dan ‘vrouwenhandel’ in de zin van art. 250ter (oud) Sr op als die vrouw(en) daardoor in een min of ...

  Gedragingen die ertoe stekken een of meer vrouwen in de prostitutie in een ander land te brengen, leveren niet slechts dan ‘vrouwenhandel’ in de zin van art. 250ter (oud) Sr op als die vrouw(en) daardoor in een min of meer afhankelijke positie is (zijn) gebracht met betrekking tot de uitoefening van prostitutiewerkzaamheden.Onder ‘tot prostitutie brengen’ cfm. art. 250ter Sr moet mede worden verstaan iedere gedraging gericht tegen een persoon die ertoe strekt deze persoon te belemmeren in zijn vrijheid met prostitutie op te houden ongeacht of deze daarbij vrijwillig betrokken is geraakt of reeds eerder bij prostitutie betrokken was.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Strafrecht
  • Vrouwenhandel
  • Nederlands