• Lijst van organisaties
 • Psychische gevolgen
 • Strafrecht
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 182 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar met verplichte ambulante behandeling en een werkstraf ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 182 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar met verplichte ambulante behandeling en een werkstraf van 240 uur wegens ontuchtige handelingen met een 13-jarige. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte had, als meerderjarige man en vanwege het grote leeftijdsverschil, zijn verantwoordelijkheid moeten kennen en het slachtoffer tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Kinderen in deze leeftijd zijn immers kwetsbaar, want zij bevinden zich in een periode van hun leven waarin zij hun seksualiteit beginnen te ontdekken. Uit het dossier volgt duidelijk dat dit bij het slachtoffer ook daadwerkelijk het geval was en dat verdachte hiervan op de hoogte was. De ervaring leert dat de bewezenverklaarde seksuele handelingen bij minderjarigen vroeg of laat tot (ernstige) psychische problemen kunnen leiden. De rechtbank neemt het verdachte bijzonder kwalijk dat hij, ten behoeve van zijn eigen seksueel gerief, hier geen rekening mee heeft gehouden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Psychische gevolgen
  • Eigen seksueel gerief
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren in combinatie met voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en verplichte ambulante behandeling wegens ontucht met klei ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren in combinatie met voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en verplichte ambulante behandeling wegens ontucht met kleindochter. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich gedurende een periode van enkele maanden diverse keren schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen met zijn destijds drie-, en op een gegeven moment vierjarige kleindochter. Verdachte heeft daarmee een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en waardigheid van zijn kleindochter en daarmee ook het in hem als opa en opvoeder gestelde vertrouwen geschaad. Verdachte is ernstig tekort geschoten in zijn verplichting juist geborgenheid en veiligheid te bieden aan zijn nog zeer jonge kleindochter. Indrukwekkend waren de woorden die verdachtes schoondochter, [benadeelde 2] , ter terechtzitting uitsprak over de zeer ingrijpende gevolgen die verdachte met zijn handelen voor de hele familie heeft veroorzaakt. De psychische gevolgen van het feit voor de kleindochter zijn niet eenvoudig op voorhand te overzien. De seksuele handelingen vonden plaats op zeer jonge leeftijd waarin de kleindochter nog geen weet had van seksualiteit. Het is weliswaar mogelijk dat zij op die momenten niet geleden heeft, maar het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van zedendelicten de psychische gevolgen daarvan later in hun leven kunnen ondervinden en die vervolgens nog langer mee zullen dragen.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Geschade vertrouwen
  • Ontucht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Psychische gevolgen
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Overijssel De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaar met bijzondere voorwaarden wegens ontucht met een minderjarige jonge ...

  De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaar met bijzondere voorwaarden wegens ontucht met een minderjarige jongen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft met zijn seksueel grensoverschrijdende gedrag het vertrouwen dat een minderjarige in een volwassene moet kunnen hebben, beschaamd. Verder heeft hij met zijn gedragingen de belangen van het slachtoffer ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen behoeften en lustgevoelens. De ervaring leert dat slachtoffers van zedendelicten nog jarenlang kunnen lijden aan vooral de psychische gevolgen van dergelijke feiten, zoals gevoelens van angst en onveiligheid. Het dient verdachte ernstig te worden aangerekend dat hij daar kennelijk geheel aan voorbij is gegaan. Dat het feit voor het slachtoffer negatieve gevolgen heeft gehad blijkt wel uit de door hem opgestelde schriftelijke slachtofferverklaring.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Psychische gevolgen
  • Schadevergoeding
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Nederlands