• Lijst van organisaties
 • Minderjarigen
 • Strafrecht
 • Bijdragen aan het in stand houden van de markt voor kinderporno

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank  Gelderland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 244 dagen waarvan 180 voorwaardelijk, een werkstraf van 240 uur en een proeftijd van drie jaren wegens bezit van kinderpor ...

  De rechtbank  Gelderland heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 244 dagen waarvan 180 voorwaardelijk, een werkstraf van 240 uur en een proeftijd van drie jaren wegens bezit van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft een grote hoeveelheid kinderpornografie in zijn bezit gehad. Dit is een ernstig feit. Het is een feit van algemene bekendheid dat om dergelijk pornografisch materiaal te vervaardigen vaak kwetsbare minderjarigen ernstig worden misbruikt in Nederland of ver daarbuiten. Verdachte heeft door zijn handelen bijgedragen aan het in stand houden van het systeem waarin dit misbruik wordt geëxploiteerd. In het voordeel van verdachte houdt de rechtbank rekening met het feit dat verdachte een first offender is, hij zich schuldbewust toont, open kaart heeft gespeeld en erkent dat hij hulp nodig heeft.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Bijdragen aan het in stand houden van de markt voor kinderporno
  • Kwetsbare mindejarigen
  • Kinderporno
  • Minderjarigen
  • Misbruik
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 121 dagen en een proeftijd van 2 jaren wegens het bezit van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Verda ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 121 dagen en een proeftijd van 2 jaren wegens het bezit van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft door te handelen als bewezenverklaard een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de markt voor kinderporno. Hoewel verdachte niet zelf kinderen heeft misbruikt, heeft hij daar wel indirect aan bijgedragen door afbeeldingen in bezit te hebben waarop dit te zien is. De rechtbank is, gelet op de oriëntatiepunten die door het Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) zijn vastgesteld, van oordeel dat dit in beginsel de oplegging van een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf rechtvaardigt. Gelet op het relatief geringe aantal afbeeldingen dat verdachte in bezit heeft gehad en de persoonlijke omstandigheden van verdachte ziet de rechtbank aanleiding af te wijken van dit uitgangspunt en zal de rechtbank geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. De rechtbank heeft in aanmerking genomen dat verdachte blijkens het hem betreffende uittreksel uit het justitiële documentatieregister d.d. 30 juli 2015 niet eerder voor het plegen van strafbare feiten is veroordeeld.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Bijdragen aan het in stand houden van de markt voor kinderporno
  • Kinderporno
  • Minderjarig
  • Seksuele prikkeling
  • Nederlands